Child pages
 • Betalning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Kassa betalning

Betalning kan ske på ett eller flera av följande sätt:

 • Kontant
 • Betalkort
 • Värdekort med pengar "presentkort" (anonyma / kundkopplade)
 • Värdekort med produkter "klippkort" (anonyma / kundkopplade)
 • Övriga betalsätt (inställbart)

För att vid en försäljning få hjälp med att räkna ut eventuell växel så ska knappen "Betala" användas. Snabbknapparna "Kontant" och "Kort" används endast vid jämn betalning.
Från kassan kan kunderna betala kontant, med betalkort eller värdekort. Köpen kan även faktureras eller sättas upp på ett kundkonto.

Efter att produkter valts kan du gå vidare genom att göra någonting av följande:

 • Betalning med jämna pengar (aktiveras per betalsätt under Ekonomi > Inställningar > Betalsätt)

 • Betala med kort, kontanter eller värdekort.
 • Fakturera (en kund måste vara kopplad till köpet).
 • Sätta upp på kundkontot (kundkrediten) (kunden, eller om kunden är kopplad till en organisationen, måste ha en kredit angiven på sitt personkort).

 • Återköp.
 • Skriva ut en nota (som ovan, men kunden får en utskrift med bokade produkter).
 • Betala faktura.
 • Betala kundkontoskuld.
 • Spara köpet (produkterna är bokade men ej betalda).
 • Stänga kassan (valda produkter slängs, tog man med sig bokningar till kassan ligger dock dessa kvar).

Exempel 1, Växling

En kund behöver fyra (4) st tiokronor för att kunna sola och vill betala med sitt betalkort.

 1. Tryck på knappen "Betala" utan att först välja en produkt.
 2. Ange 40 i beloppsrutan.
 3. Välj "Kort" som betalsätt och tryck på "OK" i kassan.
 4. Detta ger en växel på 40 kr.
 5. Bekräfta genom att trycka på "OK" och ge kunden 40 kr.

Exempel 2, Betalning med flera betalsätt

Kunden vill blanda betalsätt genom att betala 100 kr kontant och resten med betalkort.

 1. Slå in produkten i kassan.
 2. Tryck på "Betala"-knappen.
 3. Välj "Kontant" som betalsätt och tryck på "OK" i kassan.
 4. Ange 100 i beloppsrutan.
 5. Välj "Kort" som betalsätt och tryck på "OK" i kassan.
 6. Slå in resterande belopp i kassan ("Kvar att betala:").
 7. Bekräfta genom att trycka på knappen "OK".

Exempel 3, Betala delvis i kassa och med fakturering

Kunden vill blanda betalsätt genom att betala 100 kr kontant och resten ska faktureras.
För att genomföra detta behövs två (2) st kvitton.

 1. Splitta försäljningen så att de olika beloppen hamnar på var sitt kvitto, d.v.s. ett kvitto innehåller 100 kr och det andra kvittot innehåller resterande belopp.
 2. Genomför betalning av kvittot med 100 kr kontant.
 3. Fakturera kvittot med det resterande beloppet. Se Fakturor i kassan.
 • No labels