Child pages
 • Betala med passerkort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionen låter kunder som har ett passerkort / armband köpa produkter på kredit eller med ett förbetalt värde. På så vis behöver kunden inte ha med sig plånbok i anläggningen. Detta är en bra lösning för badhus där armbandsnycklar används och kunden inte bär med sig pengar.

Aktivering

 • Funktionen aktiveras från Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd nycklar till betalning".
 • Dessutom behöver följande vara på: Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd förenklad kundkortsökning i kassan".

 • Sätt usePaymentKeyForPerson till true på inställningar Om man vill att abonnemangskunder ska kunna sätta skuld på armband i stället för kundkontot. Ger också möjlighet att lägga två separata skulder på samma kvitto vid betalning genom att läsa av flera armband i rad.
 • Alternativt kan det slås på för individuella datorer genom att sätta klientinställningen brp.register.port.customersearch=true. Detta gör BRP:s support. (warning)Varken brp.passage.port eller brp.entrySale.port får vara konfigurerat på klienten.
 • Efter att funktionen är aktiverad dyker en ny knapp upp i Kassan med följande symbol .
 • Denna knapp visar alla öppnade passerkortsbeställningar och man kan välja att ta upp en sådan beställning till kassan.
 • Starta om passageservern efter ändringar (BRP) så att utpasseringsläsarna hindrar kunderna från att passera ut med obetald kredit eller återstående laddat värde.

Konfigurering av produkter

Funktionen förutsätter att inpassering sker med Entré. Entréprodukten avgör vilken kredit eller förladdat värde en person får.

Kredit och kredittyp anges per entréprodukt. Gå till Produkter > Produkter, välj en entréprodukt och välj sedan fliken "Entré".

"Kredittyp" kan vara:

 • "Ingen", det innebär att entrén inte har någon kredit och inte kan laddas med något värde.
 • "Ladda", det innebär att entrén kan laddas med ett förbetalt värde.
 • "Kredit", det innebär att en person som passerat in med den entrén får handla på kredit.

"Kreditgräns" anges om kredittypen är "Kredit". Kreditgränsen avgör hur mycket kunden kan handla för. Kreditgränsen kan inte överskridas.

"Produkt för förbetalning" anges om kredittypen är "Ladda". Produkten ska vara ett värdekort av typen summa som inte har någon moms. Värdet som ska laddas anges vid försäljning av entrén. Man kan också fylla på mer pengar genom att söka upp armbandet i kassan och trycka på knappen "Fyll på kredit" och sedan betalar med kort eller liknande.

Användning

Vid inpassering

Entré med kredit

 1. Kassören väljer en entré med kredit.
 2. Kunden betalar entrén.
 3. Kassören registrerar passerkortet/armbandet (se Registrering av kort/armband).
 4. Kunden passerar in genom spärren.

Entré med förladdat värde

 1. Kassören väljer en entré som ska laddas med värde.
 2. Kassören anger det värde kunden vill ha som förladdat värde.
 3. Kunden betalar entrén och det förladdade värdet.
 4. Kassören registrerar passerkortet/armbandet (se Registrering av kort/armband).
 5. Kunden passerar in genom spärren.

Vid köp

 1. Kunden håller sitt passerkort/armband över läsaren.
 2. Kassören matar in önskade produkter.
 3. Kassören väljer "Nota" om kunden vill ha en nota, eller "Spara" om ingen nota behövs.

Om kreditgränsen eller det förladdade beloppet överskrids går det inte att spara eller skriva ut nota. En nota är en kvittoliknande utskrift som anger vad kunden köpt, men ännu inte betalat.

OBS! Även om kunden handlar med ett förbetalt belopp räknas varorna ännu inte som betalda.

Vid utpassering

Entré med kredit

Kunden går fram till kassan och betalar sin skuld innan utpasseringen.

 1. Kunden håller sitt passerkort/armband över läsaren i kassan.
 2. Produkterna som kunden köpt men inte betalat visas i kassan.
 3. Kassören väljer betalsätt och köpet slutförs.
 4. Kunden passerar ut genom spärren.

Entré med förladdat värde

Kunden går till kassan för att hämta ut återstående belopp.

 1. Kunden håller sitt passerkort/armband över läsaren i kassan.
 2. Produkterna som kunden har köpt visas i kassan.
 3. Kassören väljer "Betala" i kassan.
 4. Det förladdade värdet visas som ett värdekort i dialogen.
 5. Kassören väljer värdekortet som betalsätt och returnerar eventuell växel till kunden.
 6. Kunden passerar ut genom spärren.

Kunden tillåts inte passera ut genom spärren innan skulden betalats eller kvarvarande belopp återbetalats. Om en kund försöker passera genom en utgrind så blir det en felaktig utpassering i inpasseringsvyn med texten "Obetalda varor" för entréer med kredit och texten "Förbetalt värde kvar" för entréer med förbetalt belopp. Man kan då från inpasseringsfönstret gå till kassan och direkt få upp beställningen eller gå till kassan och registrera passerkortet för att hämta upp beställningen.

När beställningen är betald fungerar passerkortet igen för utpassage.

Specialfall:
Om kunden har tappat sitt kort/armband kan kassaknappen för passerkortsbeställningar användas för att hitta köp som ännu inte betalats.

Kvitton

Följande två PDF:er visar hur kundens kvitton ser ut vid köp av entré, köp inom anläggningen och vid utpassering. Observera att första kvittot visas längst till höger i dokumentet.

Entré med kredit Entré kredit.pdf
1. Kunden köper en entré.
2. Kunden köper en vara inom anläggningen.
3. Kunden betalar sin skuld vid utpassering.

Entré med förladdat värde Entré värde.pdf
1. Kunden köper en entré samt betalar förladdat värde.
2. Kunden köper en vara inom anläggningen.
3. Kunden hämtar ut återstående värde vid ut passeringen.

Tänk på

För att detta ska fungera smidigt måste man också ha en kortläsare/armbandsläsare aktiverad för kassan. När kunden registrerar sitt kort i läsaren skapas en beställning på dennes kortnummer, alternativt hämtas en redan påbörjad beställning upp. Man kan nu lägga på fler varor och trycka på "Spara" eller att ta betalt för varorna.


OBS!! Om inställningen "Ta med förfallna bokningar till kassan" är aktiverad så sker följande om en kund köper flera entréer med kredit

Skulle en av entréerna användas för att handla en vara på kredit skulle samma vara dyka upp när andra entrén söks upp i kassan.
Exempel.

 1. 2st entréer med 1000 kr i kredit med kortnummer 234 resp. 789 till kunden Olga Ordinarie
 2. Entrén med nummer 234 handlar en banan för 500 kr

Classic:

 1. Entré 789 söks upp i kassan och bananen syns som en odebiterad bokning (kredit är satt till 500 kr) och kunden sätts i kassan.
 2. Entré 789 söks upp igen (med kunden redan satt i kassan). Meddelande dyker upp som säger "789 innehåller inga varor"

Cloud:

 1. Entré 789 söks upp i kassan och bananen syns som en odebiterad bokning (kredit är satt till 500 kr) men kortnummer 234 syns tillsammans med kunden
 2. Entré 789 söks upp igen. En ny flik öppnas med rätt kredit (1000 kr)
   

Hantering av undantag

Om en person handlat på kredit och lämnat anläggningen utan att betala måste beställningen hanteras i efterhand. Detsamma gäller personer som betalat med ett förbetalt belopp och inte fått ut eventuellt överblivet belopp. Dessa beställningar finns i listan med öppna passerkortsbeställningar.

En beställning gjord för en entré med kredit kan hanteras genom att ta bort och avboka alla produkter som handlats från kredit. Beställningen försvinner då också från listan.

En beställning gjord för en entré med förladdat värde kan hanteras på två sätt. Om beloppet inte utnyttjats kan det tillhörande värdekortet tömmas på samma sätt som andra värdekort töms. Se Tömning av utgångna värdekort. Om det förladdade värdet har utnyttjats delvis kan det resterande värdet kvittas mot en annan produkt avsedd för detta ändamål. Skapa en produkt "Ej nyttjade förskott" eller liknande och koppla den till lämpligt konto. Använd sedan denna produkt för att köpa slut på det förladdade värdekortet.

 • No labels