Child pages
  • Betala med annan valuta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systemet har stöd för att ta emot betalning i annan valuta än basvalutan. Inslag av annan valuta räknas direkt om till basvalutans värde och växel beräknas enbart i basvaluta. Systemet har inte stöd för att ha blind avstämning på annan valuta men på kassarapporten redovisas totalsumman både i basvalutan och i annan valuta.

Uppstart

  1. Gå till Ekonomi > Inställningar > Konton. Skapa konto där värdet på annan valuta ska konteras. Exempelvis 1911 Euro, värdet blir i basvaluta och motbokas sedan vid växling.
  2. Gå till Ekonomi > Inställningar > Betalsätt. Skapa betalsätt för annan valuta. Döp exempelvis till "Kontant - Euro". Kryssa i "Annan valuta" och ange "Växelkurs:". Växelkursen anges som en enhets värde i basvalutan. Exempelvis 9,1 för Euro om SEK är basvaluta. Växelkursen kan justeras manuellt vid behov.

Handhavande

  1. Markera knappen för annan valuta, beloppet i annan valuta visas till höger om "Kvar att betala"
  2. Mata in beloppet i annan valuta och klicka på "OK".
  3. Systemet räknar nu ut hur mycket det motsvarar i basvalutan och presenterar återstående belopp att betala eller växel.
  • No labels