Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP Online är vår nya satsning på att göra BRP webbaserat. I dagsläget finns där medlemsstatistik och vikariehantering. Nya funktioner kommer löpande läggas till.

I BRP fins en knapp i övre högra hörnet som leder till BRP Online, om den saknas kontakta BRP:s support för att få det installerat.

 

Internetbetalningar

  • No labels