Child pages
 • Avtalegiro med elektronisk signering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avtalegiro med elektronisk signering fungerer slik:

 • Bedriften inngår avtale med sin bank som tar kommunikasjonen med Nets. 
 • Denne prosessen starter treningsenteret ved å ta kontakt med sin bank og spørre etter "AvtaleGiro med elektronisk signering på nett"
 • Banken sender inn dokumentasjon fra treningsenteret til Nets ved å bruke følgende produkt AvtaleGiro med elektronisk signering på nett (eventuelt interne prosesser i banken) 
 • Skjema fylles ut med detaljer om kunden av banken. Kryss av for "AvtaleGiro" og banken må sende det inn til Nets ved bruk av epost adresse: payment-test-no@nets.eu


 • Om nødvendig avtales test med Salgsstøtte i Nets (22 89 89 89).
 • Når test er godkjent, får bedriften tilgang til applikasjonen.

For sluttkunden fungerer det på denne måten:

 • När kunden slutfört köpen länkas han/hon till en sida hos Nets där fullmakten skapas.
 • Nets skickar information om att AvtaleGiro registrerats på samma sätt som tidigare (se ovan).

Inställningar

Följande inställningar görs i BRP

 1. Gå till Inställningar > Inställningar (Internetkassa)
 2. Sätt "Använd elektronisk registrering av AvtaleGiro" till "Ja".
 3. Sätt "Beloppsgräns vid registrering av AvtaleGiro" till ett lämpligt belopp. Detta belopp kommer kunden bara att få som förslag och kan själv ändra den.
 4. Gå till Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "URL till internetbokning", och kontrollera att det är rätt värde.
 5. Gå till Inställningar > Bolag. Kontrollera att "Bankgiro AG" och "Namn" stämmer överens med de uppgifter som lämnats till NETS för aktuella bolag.
 • No labels