Child pages
  • Avtalegiro, OCR-innbetalinger og automatisk filutbytte mot NETS
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Denna funktion innebär att filutbyte med NETS sker automatiskt för Avtalegirofiler (OCR och FBO)

  • Trekkfil skapas manuellt enligt debitera avtalegirobonnement men skickas sedan automatiskt. Det går att automatisera skapandet av trekkfiler också men det är en separat funktion: Automatisk autogiro & avtalegirodebitering
  • Avprickning av betalda fakturor sker automatiskt (OCR-avtal)
  • Trekkresultat hämtas och läses in automatiskt (Avtalegiro)
  • Hämtning av Aktiverade/Slettede FBO/Avtalegirofullmakt (Avtalegiro)


Informasjon å sende til NETS ifbm at BRP blir ny Dataavsender: 

  • Det skal meldes endring på eksisterende OCR og Avtalegiroavtale. Dette gjøres vanligvis ved å melde endringen til sin bankforbindelse. Det kan også være mulig å melde dette direkte til Nets.
  • Når dere har fått bekreftet fra deres bankforbindelse/Nets om at endringen er mottatt, vennligst send henvendelse til support@brpsystems.se og be om “Automatisk Nets integrasjon”
  • Bruk følgende tekst og send til bankforbindelse eller Nets:
Hei,

Vi ønsker endring av vår avtalegiroavtale og OCR avtale, «selskapsnavn», «orgnr» og «kontonummer» ihht følgende:
 
Mottak av OCR: daglig
 
Pkt 10: Dataavsender
Distributør-ID: 00160225
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: Hentes i enett
E-post: netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 11: Mottaker av konteringsdata
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Navn: BRP Systems AB
Adresse: Diskettgatan 4, 583 35 Linkøping, Sverige
Telefon: +46 13 342 00 20
 
Pkt 12: e-post distribusjon
e-post adresse: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen»
 
Pkt 13: Mottaker av kvitteringslister på e-post
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Listene sendes til: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen», netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 14: Oppgi «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen» som mottaker av liste L00202
  • No labels