Child pages
  • Avbokningstyper
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning > Inställningar > Avbokningstyper

En avbokningstyp anger anledningen till att en bokning har avbokats. Följande fält kan anges:

  • Namn

Om inställningen "Används Bokning av personalresurser i BRP Online" är aktiverad så kan ytterligare två fält anges:

  • Använd avbokningsregler - När kunden avbokar i BRP Online ska avbokningsreglerna kontrolleras vilket kan leda till att kunden måste betala en avbokningsavgift.
  • Använd provision - Visas ifall "Använd avbokningsregler" är ikryssad. Personalen får en provision på avbokningsavgiften.

 

  • No labels