Child pages
 • Automatisk autogiro och avtalegirodebitering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För autogiro behöver varje bolag ett eget kundnummer hos BGC.
Bolag får inte dela kundnummer!

Beskrivning

 • Funktionen skapar automatiskt dragningsfiler och informerar autogiroansvarig via e-post om de steg som ska utföras. Förusättning för att använda funktionen är att man har automatiskt filubyte med BGC eller NETS.

Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC
Avtalegiro, OCR-innbetalinger og automatisk filutbytte mot NETS

 • Fakturor där kunden saknar medgivande kan skickas automatiskt om man vill, detta är AV som grundinställning
 • Den automatiserade debiteringen ligger som bakgrundsjobb som körs på brp-servern
 • Filerna skapas nattetid så du måste inte vänta medan de skapas
 • Påminnelser via e-post minskar risken för att något steg ska glömmas bort
 • Kvittenser skickas via e-post för alla automatiska steg
 • Den manuella debiteringen fungerar som vanligt
 • Dragning måste ske på samma datum i alla månader, det går t.ex. inte att dra den sista i varje månad. Normalfallet är att dragning sker den 27:e i Sverige och 20:e i Norge.

Flöde

 1. Hantera släpande abonnemang manuellt
  1. 2 bankdagar före dagen filen skapas skickar systemet en släpande/forsinkede-påminnelse per e-post till angivna e-postadresser för automatisering. Meddelandet innehåller en uppmaning om att gå in i BRP och bearbeta de abonnemang som ligger som släpande.
  2. Debitera eventuella släpande abonnemang manuellt.
 2. Debitering
  1. Debiteringsdagen (dagen då abonnemangen debiteras) är två bankdagar före dragningsdagen (dagen då pengarna dras från kundens konto):
   1. Sverige, filen skapas 2 bankdagar före förfallodagen
   2. Norge, filen skapas 2 bankdagar + 10 kalenderdagar före förfallodagen.
  2. Tidigt på debiteringsdagens morgon görs en debiteringskörning av alla ag-abonnemang som ej släpar.
   1. Abonnemang som har giltiga medgivanden: En debiteringsfil skapas automatiskt och läggs i BRP's dokumentregister som inom en timma skickas till BGC / NETS.
   2. Abonnemang som saknar giltiga medgivanden: Fakturor skapas och läggs som "Ej skickade" i fakturalistan.
  3. När körningen är klar skickas ett e-postmeddelande med information till e-postadresser för automatisering. Där finns angivet antal och belopp på de skapade fakturorna på motsvarande sätt som den manuella körningen. 
 3. Skicka fakturor för kunder utan autogiromedgivanden automatiskt
  1. Om ni nyttjar Fakturadistribution kan dessa fakturor skickas automatiskt om kundens distributionssätt är något annat än "lokal utskrift"
 4. Kontroll av datum då saker kommer ske automatiskt nås via Ekonomi - Fakturering - Info om ag-debiteringar
*

 • No labels