Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Hantera autogiromedgivanden

Video: Hantera avtalegirofullmakter

Video: Hantera autogirodragning/avtalegirotrekk

Video: Hantera resultat

 

Autogiro (Sverige)

Driftsättning autogiro internetbank (Sverige)
Autogiromedgivande
Elektroniska medgivanden, som låter kunder själva skapa autogiromedgivanden genom sin internetbank.
Medgivande via hemsida
Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC
Avisering av autogirodebitering 

Avtalegiro (Norge)

Driftsättning AvtaleGiro (Norge)
Avtalegiro med elektronisk signering
Avtalegiro, OCR-innbetalinger og automatisk filutbytte mot NETS
Avisering av autogirodebitering 

Rutiner (Sverige och Norge)

Skicka autogiromedgivanden (Sverige: 16:e)
Hämta autogiromedgivanderesultat (Sverige: 20:e, Norge: Regelbundet)
Debitering av autogiroabonnemang (Sverige: 20:e, Norge: innan den 10:e)
Läsa in autogirodragningsresultat (Sverige: 1:a, Norge: ca 23:e)
Autogirohändelser
Automatisk autogiro/avtalegiro-debitering
Automatisk debitering av kundkonto 

Övrigt

Omsändning av ej genomförda autogirofakturor
Utbetalning via autogiro
Dra redan skapade fakturor via autogiro
Skapa autogirofaktura på produkter
Extra autogirodragning
Skicka och hämta filer med Girocom
Flytta autogiromedgivanden till annat bolag
Utdrag ur medgivanderegister 
Medlemsavgift via Kundkonto
Makulering av autogirodebitering

 

  • No labels