Child pages
 • Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning av funktionen

Denna funktion innebär att filutbyte med BGC sker automatiskt för Autogiro och/eller Bankgiro Inbetalningar("OCR").

 • Dragningsfiler skapas manuellt enligt debitera autogiroabonnemang-rutinen men skickas sedan automatiskt (Autogiro). Det går att automatisera skapandet av dragningsfiler också men det är en separat funktion: Automatisk autogiro & avtalegirodebitering
 • Medgivandefiler skickas automatiskt (Autogiro). Automatiskt skapande av medgivandefiler är också möjligt.
 • Avprickning av betalda fakturor sker automatiskt (Bankgiro inbetalningar)
 • Medgivanderesultat hämtas och läses in automatiskt (Autogiro)
 • Dragningsresultat hämtas och läses in automatiskt (Autogiro)
 • Kvittenser om alla automatiska händelser skickas till er E-post.

Tjänsten är per BGC-kundnummer!
Bolag får inte dela kundnummer!


Observera att funktionen är ett hjälpmedel för att underlätta sändning och mottagande av filer. Det är anläggningens ansvar att följa upp att alla filer hanteras korrekt genom "Autogiro online". För att få tillgång till Autogiro Online via er internetbank kontaktar ni er bank.

Kostnader

Bankens kostnader får ni kolla med just er respektive bank. Normalt sett är det en kostnad per fil. BRP uppskattar följande volymer i filer (inkluderar både fram och tillbaka):

 • Bankgiro Inbetalningar: ca 18st / månad
 • Autogiro: Ca 40st / månad
 • Antal Autogirofiler kan man få ned till ca 15st om man väljer att bara skicka en medgivandefil i veckan


Vanliga frågor - Autogiro


 • No labels