Child pages
 • Attrition
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här visas en sammanställning över förändringen i medlemsantal över tiden per vecka, per månad och per år. 

Veckovis attrition

Statistiken innehåller följande fält och information:

Ingående: Antal medlemmar från föregående vecka.
Nya: Antal nya medlemmar under veckan.
Avslutade: Antal avslutade medlemsskap under veckan.

Utgående: Antal medlemmar som fortsätter nästa vecka.
Utgående icke betalande (frysning): Antal medlemmar som inte betalat för den sista dagen i veckan, p.g.a. avvikelse frysning.1
Utgående icke betalande (friperiod): Antal medlemmar som inte betalat för den sista dagen i veckan, p.g.a. avvikelse friperiod.1
Utgående icke betalande (övrigt): Antal medlemmar som inte betalat för den sista dagen i veckan, p.g.a. att abonnemanget hade pris 0 kr eller avvikelse annat pris där priset är satt till 0 kr .

Utgående betalande: Antal betalande medlemmar under veckan.1

Attrition beräkning: Beräkningsunderlag för attrition percentage. 
Attrition: "Antal avslutade medlemskap under veckan" dividerat med "Antal medlemmar vid veckans början".

 

Det går att exportera det som visas i tabellen genom att trycka på "Exportera till fil". Det skapas då en semikolon-separerad csv-fil som går att importera i exempelvis Excel. (encoding windows-1251)  

1) Där medlemmar har mer än ett abonnemang där ett betalas och ett inte, kommer de att räknas som icke-betalande medlemmar. 

Om en medlem uppfyller kraven för flera utgående kolumner, tex att man har ett abonnemang som har pris 0kr och att det är fryst, hamnar medlemmen i enbart en kolumn enligt nedanstående prioritetsordning:

1) övrigt
2) friperiod
3) frysning.  

Månatlig attrition

Statistiken för månatlig attrition innehåller samma fält och information som "Veckovis attrition" ovan fast siffrorna är per månad istället. Det går att visa statistiken sammanställt för alla valda anläggningar (alltså summerat för alla valda anläggningar) alternativt visa statistiken per anläggning. Bilden nedan visar den sammanställda vyn:


Exempel på vyn som visar per anläggning: 
 Det visas en rad per vald anläggning och månad. Eftersom det kan bli många rader går det att exportera dessa till en genom att trycka på "Exportera till fil". Det skapas då en semikolon-separerad csv-fil som går att importera i exempelvis Excel. (encoding windows-1251)  

Förklaring av fälten

Se förklaring under Veckovis attrition.

Filtrering

Det går att filtrera statistiken på:

 • År
 • Region (region för medlemmens anläggning)
 • Anläggning (medlemmens anläggning)
 • Åldersgrupp
 • Kön

Notera: Antalet medlemmar räknas den siste i varje månad t.ex. in i februari är de som var medlemmar den sista januari. 

Årlig attrition

Statistiken innehåller följande fält och information:

 

Förklaring av fälten

Totalt antal avslutade: Totalt antal avslutade medlemsskap under de senaste 12 månaderna. 
Genomsnitt antal ingående: 
Genomsnitt antal ingående medlemmar under de senaste 12 månaderna.
Årlig attrition:  "Totalt antal avslutade" dividerat med "Genomsnitt antal ingående".

Notera: Varje kolumn visar värden för 12 månader tillbaka, d.v.s. kolumnen för maj på bilden ovan visar beräknade värden för juni 2012 till maj 2013.   

Filtrering

Det går att filtrera statistiken på:

 • År
 • Region (region för medlemmens anläggning)
 • Anläggning (medlemmens anläggning)
 • Åldersgrupp
 • Kön
 • No labels