Child pages
 • Att tolka en kassarapport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den slutgiltiga och bekräftade kassarapporten har benämningen "Kassarapport" som rubrik. Ert företags namn och organisationsnummer eller personnummer visas längst ned på kassarapporten i sidfoten. Mervärdesskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser redovisas under respektive konto.

Övriga uppgifterna i en slutgiltig kassarapport är:

Nummer:

Anger vilket nummer som identifierar denna kassarapport. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Kassa:

Visar namnet på kassaenheten som kassarapporten avser.

Intervall:

Tidpunkt för första och sista transaktionen som rapporten omsluter.

Kvitton:

Det totala antalet kvitton som slagits ut, både originalkvitton och returkvitton. Kvittokopior är inte inräknade.

Beställningsbekräftelser:

Det totala antalet beställningsbekräftelser som slagits ut.

Antal Återköp:

Det totala antalet återköp.

Varor:

Antal sålda varor, d.v.s. de produkter som i BRP registrerats som produkttyp "Vara" eller "Lagervara".

Tjänster:

Antal sålda tjänster (Produkttyperna: Tjänst, Gruppaktivitet, Arrangemang, Entré, Abonnemang samt Värdekort). Antalet minskas vid återköp.

Rabatt:

Summan av alla differenser där försäljningsbeloppet varit lägre än det registrerade priset.

Lådöppningar:

Som en lådöppning räknas varje gång som kassalådan öppnas med tangenten "F11" eller när en försäljning med 0 kronor görs. I fältet visas det totala antalet lådöppningar, d.v.s. antal nollinslag och lådöppningar utan försäljning.

Växelkassa:

Summan som registrerats som ingående kontanter i växelkassan för denna kassaenhet.

Omräkningar:

Antalet gånger som kassarapporten har räknats om.

Skapad:

Visar vid vilket datum och klockslag som kassarapporten skapades.

Kvittokopior:

Det totala antalet kvittokopior samt dess sammanlagda belopp.

Återköpt (inkl moms):

Summerat belopp av negativa poster som minskat försäljningen för aktuellt intervall.

Antal oavslutade köp:

Antal oavslutade försäljningar/bord när kassarapporten togs ut.

Grand Total Försäljning:

Grand total försäljning (inkl moms), d.v.s. ackumulerat summerat belopp av försäljningen utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen. Detta belopp nollställs aldrig utan ökas på med varje dags försäljning. I Sverige innehåller beloppet bara försäljning som gett ett kassakvitto; beställningsbekräftelser räknas inte med.

Grand Total Retur:

Grand total retur (inkl moms), d.v.s. ackumulerat summerat belopp av alla återköp. Detta belopp nollställs aldrig utan ökas på med varje dags återköp. I Sverige innehåller beloppet bara återköp av köp som gett ett kassakvitto; beställningsbekräftelser räknas inte med.

Grand Total Netto:

Summan av Grand Total Försäljning - (minus) Grand Total Retur.

Summering per betalsätt:

Försäljningssumman fördelad på betalsätt (betalningsmedel). Beräkningen sker separat för försäljning som har gett kassakvitto och för försäljning som har gett beställningsbekräftelse. Summerar på de registrerade betalsätt som aktiverats för kassaanvändning och som använts som betalsätt under aktuell försäljningsperiod:

 • "Betalsätt" visar vilket betalsätt som använts vid transaktionen.
 • "Kassadiff" visas för de betalsätt där blind kassaredovisning används. Visar skillnaden mellan inslaget belopp och räknat belopp.
 • "Räknat belopp" visas för de betalsätt där blind kassaredovisning används. Det kontanta försäljningsbeloppet minskat med beloppet som flyttas över till nästa dags växelkassa.
 • "Summa" av inslaget belopp per betalsätt.

Summa:

 • Total kassadiff
 • Totalt utplockat belopp (Det räknade beloppet minus växelkassan)
 • Total

Nedan redovisas samtliga transaktioner som påverkat dagens försäljningsbelopp och till vilket belopp.

Verifikat nr:

Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP om BRP är konfigurerat för detta.

 • Konto: Kontonummer som transaktionen bokförts på.
 • Debet
 • Kredit

Omslutning:

 • Ackumulerat summerat belopp av debet.
 • Ackumulerat summerat belopp av kredit.

Försäljning per produkt:

Visar den totala försäljningssumman per produktgrupp. Beräkningen sker separat för försäljning som har gett kassakvitto och för försäljning som har gett beställningsbekräftelse.

 • Produkt: Namnet på produkten.
 • Antal: Antalet sålda produkter minskat med antalet återköpta produkter.
 • Moms: Ackumulerat summerat belopp av momsen på det totala försäljningsbeloppet för denna produkt.
 • Ex. moms: Det totala försäljningsbeloppet exklusive moms för denna produktgrupp.
 • Ink. moms: Det totala försäljningsbeloppet inklusive moms för denna produktgrupp.

Summa:

 • Antal
 • Moms: Ackumulerat summerat belopp av momsen på det totala försäljningsbeloppet.
 • Ex. moms: Ackumulerat summerat belopp av det totala försäljningsbeloppet exklusive moms.
 • Ink. moms: Ackumulerat summerat belopp av det totala försäljningsbeloppet inklusive moms.

Observera att de tre delarna av kassarapporten "Summering per betalsätt" "Omslutning verifikat" och "Försäljning per produktgrupp" inte visar samma information och att summorna för de tre därför inte ska jämföras med varandra.

Kommentar:

Om det räknade beloppet inte stämmer med det inslagna beloppet när man tar ut en kassarapport så skall det anges en kommentar som redovisas här.

 • No labels