Child pages
  • Att kvitta en faktura mot en annan faktura
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från och med version 25.196 finns möjligheten att kvitta en faktura som betalats för mycket på mot en faktura som har kvar att betalas på.

  1. Både via Ekonomi > Fakturering > Fakturor och via personkortets flik "Fakturor" finns det möjligheten att klicka på knappen "Kvitta". Den knappen är aktiv om man har markerat endast en rad och om "Kvar att betala" är något annat än noll (0) kr.
    • Markeras en faktura med negativ rest får man en lista med kundens alla fakturor med positiv rest, den äldsta blir förvald.
    • Markeras en faktura med positiv rest får man en lista med kundens alla fakturor med negativ rest.
    • Om det inte finns någon faktura med motsatt tecken får man en inmatningsruta där man kan ange ett fakturanummer.
  2. När man sedan ska kvitta blir det beloppet närmast noll (0) som används.

OBS! Om en faktura är utställd till ett företag så visas de fakturor som är utställda på samma företag oavsett fakturareferens.

Exempel 1
Faktura 1: "Kvar att betala" = 100 kr
Faktura 2: "Kvar att betala" = -300 kr
Då används det lägsta beloppet, alltså 100 kr. Faktura 1 kommer att bli helt betald. Faktura 2 kommer att betalas med -100 kr och får då en ny rest på -200 kr som kan användas att kvitta en till faktura med.

Exempel 2
Faktura 1: "Kvar att betala" = 1000 kr
Faktura 2: "Kvar att betala" = -300 kr
Då används det lägsta beloppet, alltså -300 kr. Faktura 2 blir helt betald och skulden på Faktura 1 minskas till 700 kr.

 

  • No labels