Child pages
 • Att flytta produkter mellan kvitton
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Flytta mellan kvitton

Vad betyder ikonerna?

Flera samtidiga försäljningar kan hanteras i kassan. Varje kvitto får ett eget nummer och en egen (valfri) koppling till en kund. Upp till 13 påbörjade försäljningar kan vara öppna samtidigt

Ikonerna ovan är (från vänster):

Plocka bort markerad rad från kvittot

 1. Markera raden som ska tas bort från kvittot.
 2. Tryck på ikonen "Plocka bort markerad rad från kvittot".
 3. Den markerade raden har tagits bort från kvittot.

Splitta markerade rader på flera kvitton

Denna funktion är användbar om ett kvitto ska delas mellan flera betalare eller om en del ska faktureras och den andra delen direktbetalas.

 1. Markera produkten.
 2. Tryck på ikonen "Splitta markerade rader på flera kvitton".
 3. Ange mellan hur många kvitton som kostnaden ska fördelas. Öka antalet kvitton genom att klicka på plusstecknet och minska antalet med hjälp av minustecknet.
 4. Fördela kostnaden mellan kvitton genom att ange procentuella värden eller belopp i kronor.

Flytta markerade rader till annat kvitto

Denna funktion är användbar när det du trodde skulle betalas av en kund, i själva verket ska delas upp på två eller flera kvitton, eller tvärtom, två kvitton ska bli ett kvitto.

Exempel:
En kund kommer med en (1) st cola och en (1) st Fanta. Varorna slås in på samma kvitto, men de skulle egentligen betalas av två olika kunder.

 1. Markera en eller flera produkter.
 2. Tryck på ikonen "Flytta markerade rader till annat kvitto".
 3. Om fler än två kvitton är öppna får du välja vilket kvitto som produkterna ska flyttas till.

Skapa nytt kvitto

Påbörja en ny försäljning

Exempel:
En kund vill köpa en kanelbulle och kanelbullen är inslagen i kassan, men kunden kan inte bestämma sig för vad han ska dricka till. Samtidigt kommer en ny kund och vill betala för en tidning.

 1. Tryck på ikonen "Skapa nytt kvitto" och ett nytt kvitto visas som en flik intill det redan påbörjade.
 2. Välj det nya kvittot och genomför försäljningen till den "nya" kunden på vanligt sätt.
 3. Återgå till det första kvittot för att slutföra försäljningen genom att klicka på dess kvittoflik.
 • No labels