Child pages
  • Att betala via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP har stöd för flera betaltjänster över Internet. Alla tjänster som är bokbara via Internet går också att ta betalt för via Internet. Betalningar som görs via Internet registreras på en separat kassaenhet. Under Statistik > "Tjänstebokningar per bokare" redovisas antal bokningar och belopp som är bokat via Internet. Man ser också på beställningen om den är bokad via Internet.

Om man har aktiverat betalning via Internet visas alla tjänster som bokas via Internet som preliminärbokade i bokningsschemat tills de är betalade. Betalas de inte inom en viss tid, avbokas de automatiskt.

Betalning med värdekort (produkt) "klippkort" över Internet

Om kunden som bokat en produkt har ett värdekort (produkt) som kan matchar denna, ställer internetbokningen en fråga om värdekortet ska användas.

Betalning med värdekort (summa) över Internet

Endast aktuellt om betalsättet "Värdekort" är aktiverat för användning på Internet. Om kunden väljer betalsätt "Värdekort" och anger ett värdekortsnummer kontrolleras att det finns tillräckligt med pengar på värdekortet och att det fortfarande är giltigt. Inställningen under Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt värdekort som saknar full täckning" gör att man istället kan välja att tillåta värdekort som inte är tomma.
När kunden klickar "Betala" får han/hon se en bekräftelse på sitt köp och får även en bekräftelse på mail. OBS! Inga pengar dras från värdekortet i det här tillfället. Det görs endast en anteckning på bokningarna att de ska betalas med värdekort nr xxxx. Pengarna dras senare manuellt i kassan.

Fakturering av internetbokningar

Det finns möjlighet att aktivera ett fält på personkortet/organisationskortet som ger kunder rätten att boka utan att betala dem direkt. Dessa kunder fakturerar man istället i efterhand.

  • No labels