Child pages
  • Arrangemangsprodukten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Arrangemangsprodukt

Beskrivning

Arrangemangsprodukten innehåller namn, pris och annan information för de arrangemang som senare kommer att planeras in vid ett eller flera tillfällen.

Skapa

  1. Produkter > Produkter, välj "Ny"
  2. Ange arrangemangets namn, exempelvis "Yogakurs".
  3. Välj produkttyp "Arrangemang".
  4. Välj produktgrupp och konto.
  5. Ange deltagaravgiften under fliken "Pris" genom att klicka på ikonen för "Ny".
  6. Om arrangemanget ska använda inpassering så konfigureras det under fliken Arrangemang. Se Inpassering arrangemang.
  7. Klicka på "OK".

Om det anordnas återkommande arrangemang, d.v.s. flera grupper, behövs det bara en arrangemangsprodukt förutsatt att namnet på arrangemanget och priset är detsamma.

Fel:

Simskola HT13, Grupp 3
Simskola HT13, Grupp 4
Simskola VT14, Grupp 3
Yogakurs tisdagar
Yogakurs torsdagar

Rätt:

Simskola
Yogakurs

 

 

  • No labels