Child pages
  • Arrangemangsbokning via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

  1. Skapa arrangemangsprodukten med egenskapen "Bokningsbar via Internet".
  2. Planera in arrangemanget.
  3. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Bokning av arrangemang".
  4. Gå till .../mesh/about.action för att aktivera de ändrade inställningarna.

Specialinställningar

Följande inställningar under Inställningar > Inställningar påverkar arrangemangsbokningen:

Tillåt dubbelbokning på arrangemang
Tillåter exempelvis att två syskon bokas in på samma simskola av samma betalande förälder. BRP varnar att användaren redan är bokad på arrangemanget men tillåter att ytterligare bokningar görs.

Ange deltagarnamn vid arrangemangsbokning
Används om deltagaren är en annan än betalaren. Användaren får en fråga om deltagarens för- och efternamn. Funktionen fungerar inte i kombination med "Ange antal deltagare vid arrangemangsbokning".

Ange antal deltagare vid arrangemangsbokning
Används vid bokning av grupper. Användaren får en fråga om hur många deltagare som ska bokas in. Alla deltagare bokas in med betalarens namn.

Ange meddelande vid arrangemangsbokning
Gör det möjligt att ange ett meddelande till anläggningen vid arrangemangsbokning. Detta lagras som ett externt meddelande på bokningen.

Avbokning av arrangemang
Anger om användaren ska få avboka ett bokat arrangemang över Internet. Rekommenderas ej om internetbetalning är aktiverat.

Använd kundvagn för arrangemang
Om funktionen är aktiverad hamnar kunden efter bokningen i kundvagnen, och har möjlighet att lägga till ytterligare bokningar innan betalning. Denna inställning krävs för att övergivna arrangemangsbokningar skall raderas när man har följande funktion aktiverad: Automatisk avbokning av övergivna bokningar.  

Använd intresseanmälan på arrangemang
Förutom arrangemangsbokningen kan kunden också lämna önskemål om befintliga produkter som inte planerats in, exempelvis "Kan ni inte hålla en barndans i december". Resultatet presenteras i BRP genom att man klickar på knappen "Reservlista" i arrangemangsvyn. Listan måste kontrolleras manuellt.

Kolumner i arrangemangslistan
Anger vilken information om arrangemanget som ska visas i internetbokningen. Följande format används:

 
Startdag;;date(event.startday);align="right";
Slutdag;;date(event.endday);align="right";
Arrangemang;;product.name;;
Information;colspan="2";event.internetinfo;;
  • No labels