Child pages
  • Anpassning av gogs stilmall
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På vissa brpgog sidor kan man göra tillägg till stilmallen (css) via Inställningar > Meddelanden > "Lokal css".

Informationen cachas och resettas genom att i visa sidan about.gsp, den cachas även i webläsaren och där resettar man med exempelvis ctrl-F5.

Innehållet i "Lokal css" är vanlig css i exemplet nedan görs sidan helrosa.

body {
    background: pink;
}

Följande exempel inkluderar en komplett stilmall exempelvis från en extern källa.

@import url("/brpgog/css/extra.css");
  • No labels