Child pages
  • Abonnemangsvillkor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionen innebär att användaren av internetbokningen måste godkänna vissa villkor innan köp av abonnemang är möjligt. När användaren har läst och godkänt kommer BRP ihåg detta så att villkoren inte visas vid nästa köptillfälle.

Det finns möjlighet att tvinga kunden att godkänna avtalet även vid efterföljande köp. Detta aktiveras med inställningen Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Kräv alltid acceptans av abonnemangsvillkor". Systemet kommer då ignorera att kunden redan accepterat villkoren med undantag om köpet gör inom 24 timmar sedan senaste gången villkoren accepterades.

Konfigurering

  1. Skapa eller ändra mallen Inställningar > Meddelanden > "Abonnemangsvillkor" (observera att mallen skrivs in som html).
  2. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Använd abonnemangsvillkor".
  3. Se resultatet i er internetbokning under /mesh/showSubscriptionTerms.action?businessunit=1
  • No labels