Child pages
 • Abonnemangsstatistik
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abonnemang

Vad betyder de olika kolumnerna i Statistik > Abonnemang > Abonnemang?

 • "Produkt" - De olika abonnemangstyperna som används under vald period.
 • "Prislista" - Betalarens prislista. Används endast vid gruppering på prislista.
 • "Kön" - Betalarens kön. Används endast vid gruppering på kön.
 • "Kundansvarig" - Betalarens kundansvarige. Används endast vid gruppering på kundansvarig
 • "Provisionstagare" - Abonnemangets provisionstagare. Används endast vid gruppering provisionstagare. 
 • "Ingående" - Alla abonnemang som är giltiga vid periodstarten. Månadsintäkten är ex moms.
 • "Nya" - Nya abonnemang. Månadsintäkten är ex moms.
 • "Avslutade" - Abonnemang som löper ut under vald period och där ingen ny debitering har skett. Månadsintäkten är ex moms.
 • "Utgående" - totalt antal abonnemang vid periodens utgång, existerande + nya - avslutade. Månadsintäkten är ex moms.
 • "Byte" - Abonnemang som byts under perioden. 

Makulerade abonnemang försvinner helt ur statistiken.

Genom att klicka på ett värde i tabellen visas de abonnemang som ligger till grund för den statistiken.

Slutdatum för ett abonnemang när det anses avslutat är:

 1. Om förnya automatiskt är ikryssat betraktas det som löpande och har inget slutdatum.
 2. Därefter använde det av debiterat tom och bundet tom som ligger längst fram i tiden.

Gruppering

Gruppering av sökresultatet görs alltid per produkt, men kan utöver det göras per betalarens prislista, kön, kundansvarig samt provisionstagaren för abonnemanget. 

 

Byte

Abonnemang klassas som byte i två olika fall:

1) Om man använder "Byt"-knappen i BRP för abonnemanget. 

Det gamla och det nya abonnemanget klassas då som byten. Det gamla är bytt ifrån och det nya bytt till. 

 

2) Om man skapar ett nytt abonnemang på en person som har ett abonnemang som slutar dagen innan det nya börjar (de ligger kant i kant). (Från version 2016.2107)

Det gamla klassas då som att det har blivit bytt till det nya. Att det har blivit ett byte syns under historiken på abonnemanget. 

 

Om ett abonnemang som har blivit bytt från eller till ett annat abonnemang raderas klassas inte det andra abonnemanget som bytt längre. 

Skillnader i utfall mellan abonnemangsstatistik i grundsystem och BRP Online

Dessa har viss skillnad i hur urvalet görs så det är inte förvånande om det är differenser i siffror. Huvudskillnaden är att den i grundssystemet betraktasr debiterat tom som slutdatum medan den i BRP Online definierar slutdatum enligt ovan. Vanligaste skillnaden är då att abonnemang som fortfarande är bundna eller löpande syns i BRP Online medan de har försvunnit i grundsystemet.

 

 • No labels