Child pages
 • Abonnemangsprodukten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Abonnemangsprodukt

För mer information om alternativen nedan, se:

Objektet abonnemang (produkt)
Objektet abonnemang

Att skapa en abonnemangsprodukt

 1. Produkter > Produkter, välj "Ny"
 2. Ange grundläggande egenskaper på basuppgiftsfliken.
  1. På basuppgiftsfliken ska "Produkttyp" vara "Abonnemang".
  2. Ange produktgrupp.
  3. Ange konto.
  4. Aktivera "Kräver kort / armband".
 3. På prisfliken, ange ett pris. Om produkten är ett årskort är detta priset för hela året. Om produkten är ett autogirokort ange priset per månad.
 4. Abonnemangsfliken
  1. Fyll i bindningstid, vanligtvis 12 månader.
  2. Fyll i prisgarantilängd, vanligtvis samma som bindningstiden. 
  3. Fyll i debiteringsintervall för det pris som angetts, vanligtvis 1 månad för autogiro eller 12 månader för ett kontantkort.
  4. Justera betalning till månadsslut, för mer information se Objektet abonnemang (produkt).
   1. "Nej" 
   2. "Extra månad efter 15:e" (standard för autogiro i Sverige).
   3. "Alltid extra månad" (standard för avtalegiro i Norge).
   4. "Alltid två extra månader".
   5. "Förskjuten förstadragning".
   6. "Innevarande månad"
  5. "Förnya automatiskt" markeras för abonnemang som löper på till de aktivt avslutas.
  6. "Rättigheter" - ange de rättigheter nyttjaren ska få, exempelvis för inpassering och bokning.
  7. "Fix tidsperiod" används för abonnemang med fix tidsperiod, exempelvis 2013-01-01 till 2013-12-31.
  8. "Ger medlemskap" markeras om produkten räcker för att kunden ska räknas som en medlem och ska tas med i statistiken över medlemskap.
  9. "Ingår i debiteringsrutin" markeras för autogiro eller löpande faktura.
  10. "Kräver autogiro" markeras för autogiroprodukter.
 • No labels