Child pages
 • Abonnemangslista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista över giltiga abonnemang

Produkter > Abonnemang

(Klicka på bilden för att få den större)

Knapparnas funktion

 • "Avancerat urval" låter dig begränsa vilka abonnemang som ska visas i listan baserat på en eller flera kriterier (t.ex. abonnemangstyp och bindningstid).
 • "Personlista" ger dig en personlista med betalarna av de markerade abonnemangen.
 • "Historik" ger en lista över aktiviteter på alla abonnemang under valfri tidsperiod.
 • "Debitera" debiterar det första av de markerade abonnemangen för en period. Det finns möjlighet att först ändra perioden och priset.
 • "Ny" skapar ett nytt abonnemang. Detta kan även göras från en kunds personkort eller via kassan.
 • "Visa" visar detaljer för valt abonnemang och låter dig göra ändringar. Samma funktion som att dubbelklicka på ett abonnemang.
 • "Rapport" låter dig skapa en av de tillgängliga rapporterna.
 • "Stäng" stänger abonnemangslistan.

Det finns även en högerknappsmeny för de med administratörsrättigheter.

 • "Ändra pris" låter dig ändra priset för markerade abonnemang, för mer information se Ändring av abonnemangspris.
 • "Byt produkt" låter dig byta produkt på markerade abonnemang, för mer information se Massändringar av abonnemang.
 • "Lägg till extra betalning för autogiroabonnemang" låter dig lägga till ett extra engångsbelopp som dras vid nästa autogirokörning, för mer information se Debitering av abonnemang.

Under listan visas:

 • Abonnemang - antal abonnemang/poster i listan
 • Nyttjare - antal unika nyttjare på de listade abonnemangen
 • Medlemmar - antal unika nyttjare på de listade abonnemangen som ger medlemskap
 • Pris, summa - summan av pris på alla abonnemang i listan
 • Pris, medel - medel av pris på alla abonnemang i listan. (Pris, summa / Abonnemang)
 • No labels