Child pages
 • Abonnemangsavtal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vid försäljning av abonnemang kan BRP konfigureras att automatiskt skriva ut ett abonnemangsavtal och ett autogiromedgivande.

Aktivera utskrift av abonnemangsavtal och autogiromedgivande vid försäljning av abonnemang

Aktivera en av inställningarna

 • Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Skriv ut abonnemang vid försäljning"
 • Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Skriv ut abonnemang när det skapas".

Tre ytterligare inställningar påverkar utskriften av abonnemangsavtal:

 • "Rapportmall för abonnemangsavtal"
 • "Rapportmall för autogiromedgivande"
 • "Antal exemplar att skriva ut"

Anpassa avtal

Två olika avtal kan skrivas ut. Det ena är ett avtal specifikt för autogiromedgivande och det andra är ett allmänt avtal för abonnemanget (t.ex. ett kundavtal). Autogiromedgivandet skrivs bara ut för abonnemang som kräver autogiro. Det andra avtalet skrivs alltid ut för varje abonnemang.

Inställningarna "Rapportmall för abonnemangsavtal" och "Rapportmall för autogiromedgivande" ska sättas till en respektive rapportmall. Rapportmallarna skapas genom att gå till Inställningar > Rapportmallar.

Om båda inställningarna saknar värde får man istället vid varje försäljningstillfälle välja en rapport som ska skrivas ut.

Inställningar för Autogiromedgivande

 1. Inställningar > Rapportmallar, skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Autogiromedgivande".
 2. Sätt "Mall" till "subscription_ag_contract4.jasper".
 3. Inställningar > Inställningar ("Kassa") > "Rapportmall för autogiromedgivande", välj aktuell rapportmall.

Inställningar för Abonnemangsavtal

 1. Inställningar > Rapportmallar, skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Abonnemangsavtal".
 2. Sätt "Mall" till "subscription_contract4.jasper" (eller eventuell annan kompatibel mall).
 3. Skapa de två konstanterna infoBottom och infoTop. Den text som är kopplad till konstanten kommer att visas på avtalet.
  infoTop: Denna text visas på alla abonnemangsavtal, både autogiro och övriga, allmänna villkor.
  infoBottom: Denna text visas längst ned på avtalet, ovanför kundens signatur.
 4. Inställningar > Inställningar ("Kassa") > "Rapportmall för abonnemangsavtal", välj aktuell rapportmall.

Test

Testa kontrakten genom att gå till Produkter > Abonnemang, markera ett autogiroabonnemang, klicka "Rapport" och välj sedan "Autogiromedgivande" eller "Abonnemangsavtal".

Exempel

Nedan ges exempel på hur avtalen kan se ut. Anna Andersson har ett autogiro-abonnemang som betalas av Bengt Bengtsson.

  File Modified
PDF File exempel_abonnemangsavtal.pdf subscription_contract4.jasper Feb 11, 2011 by Mats Ekblom
PDF File exempel_autogiromedgivande.pdf subscription_ag_contract4.jasper Feb 11, 2011 by Mats Ekblom

 • No labels