Child pages
 • Abonnemang via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

 1. Se till att en produkt inte har flera prissättningar som alla ska vara valbara över Internet. Om två prissättningar finns för "Guldkort" är det lämpligt att dela produkten så att kunden kan välja mellan "Guldkort" och "Guldkort student" för att få rätt pris.
 2. För att aktivera försäljning av tidsbestämda kort (inte autogiro), välj "Bokningsbar via Internet" för aktuella produkter på deras basuppgiftsflik.
 3. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Teckning av abonnemang" (detta aktiverar två menyval, "Teckna abonnemang" och "Abonnemang" som visar abonnemang som kunden redan har).
 4. För att nya kunder ska kunna registrera sig och köpa abonnemang är det lämpligt att aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Nyregistrering av användare".
 5. Om kunderna ska kunna teckna autogiroabonnemang och själva lägga upp medgivande genom sin internetbank, gör även följande:
  1. Kontakta er bank om tjänsten "Elektroniskt autogiromedgivande". En förutsättning är att ni redan förberett för internetbetalningar. Återrapportering ska ske i filform. Kontakta BRP om banken ställer frågor som ni inte har svar på.
  2. När avtalet är klart, aktivera försäljning av ett eller flera autogiroabonnemang med "Bokningsbar via Internet" på abonnemangsproduktens basflik.

Specialinställningar

Inskrivningsavgift (endast internetbokning generation 1 som är end of life)

Funktionen tvingar en kund som köper vissa abonnemang eller värdekort genom internetbokningen att samtidigt betala en inskrivningsavgift. Vilken vara som används som inskrivningsavgift är inställbart per produkt. En kund som tidigare betalat en inskrivningsavgift måste inte betala den igen.

 1. Skapa en produkt av produkttypen "Vara" för inskrivningsavgiften. Varan ska ha egenskapen "Är inskrivningsavgift" vald under fliken "Basuppgifter". (Den behöver däremot inte vara "Bokningsbar via Internet").
 2. Inskrivningsavgiften kan användas för abonnemang eller värdekort som säljs via internetbokningen. Välj eller skapa ett abonnemang eller värdekort och sätt egenskapen "Produkt för inskrivningsavgift" till den tidigare skapade inskrivningsavgiften.
 3. Hitta kunder som har betalat inskrivningsavgift
  1. Gör egenskapen synlig genom att göra inställningen Inställningar > Inställningar (Lokala anpassningar) > Personkortet, lägg till följande: ifSignedUp.hide=false
  2. Kontaktregister > Personer > Avancerat urval, fliken "Ekonomi"
  3. Klicka i urvalskriteriet "Har betalt inskrivningsavgift" och välj "Ja" eller "Nej" beroende på om du vill hitta personer som betalat eller inte betalat avgiften.
  4. Klicka på "Nytt urval".

Flöde

Köp av abonnemang (ej autogiro)

 1. Kunden loggar in med befintligt konto eller registrerar sig.
 2. Kunden väljer "Teckna abonnemang".
 3. Välj rätt produkt.
 4. Abonnemanget betalas i sin helhet med kort.

Köp av autogiroabonnemang

 1. Kunden registrerar sig som kund genom internetbokningen.
 2. Kunden väljer att köpa ett abonnemang som kräver autogiro.
 3. BRP uppmanar kunden att genom sin internetbank skapa ett elektroniskt medgivande för anläggningen.
 4. Kunden betalar abonnemangets första debitering med betalkort (fram till första dragningstillfället).
 5. När anläggningen hämtar medgivanderesultat registreras medgivandet som upplagt (under förutsättning att kunden verkligen registrerade det elektroniska medgivandet).
 6. Kunden debiteras som vanligt vid autogirodragningen.

Köp av abonnemang med inskrivningsavgift

När en kund väljer ett abonnemang från "Teckna medlemskap" läggs inskrivningsavgiften till i kundvagnen. Inskrivningsavgiften tas bara bort från kundvagnen om abonnemanget eller värdekortet tas bort. Om en kund lägger till flera abonnemang eller värdekort läggs endast en inskrivningsavgift till.

Uppsägning av abonnemang

Vill man ge kunden möjlighet att säga upp sitt abonnemang via Internet måste inställningen "Visa 'Säg upp abonnemang' på webben". BRPs support kan hjälpa er aktivera denna inställning. När inställningen är aktiverad visas 'Säg upp abonnemang' dels i menyn och dels som en länk under 'Mina abonnemang'. Klickar man sig vidare får man välja det eller de abonnemang man vill säga upp, välja en uppsägningsorsak och bekräfta. Ett mail skickas till nyttjaren med en bekräftelse på uppsägningen. Skulle abonnemanget ha en annan betalare än nyttjare skickas även ett mail till betalaren. Vill man inte att även betalaren ska få en bekräftelse så kan man stänga av det med inställningen "Skicka abonnemangsbekräftelse även till betalaren".

 • No labels