Child pages
  • Abonnemang med annan eller flera nyttjare
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abonnemang med annan nyttjare

Vid tecknande av abonnemang till personer under 18 år är det vanligt att en annan person än nyttjaren står som betalare för abonnemanget, t.ex. en förälder.

Lägga upp abonnemang

  1. Registrera båda personerna i kontaktregistret.
  2. Om det är ett autogiroabonnemang måste det finnas ett giltigt autogiromedgivande för personen som står som betalare.
  3. Sälj abonnemanget till betalaren.
  4. Ange nyttjarens namn som nyttjare och betalarens namn som betalare. Se Objektet abonnemang för mer information.

Abonnemang med flera nyttjare

Om den abonnemangsprodukt som skapas har valet "Flera nyttjare" kan flera personer använda samma abonnemang. Kortets alla nyttjare måste läggas till i kontaktregistret. För att inpassering och bokning via Internet ska vara möjligt rekommenderar vi att ni kopplar varje enskild nyttjare till ett inpasseringskort genom fältet "kortnummer" på personkortets basuppgiftsflik.

Efter att fleranvändarkortet sålts till en person, lägg till övriga personer genom att öppna abonnemanget och gå till fliken "Nyttjare". Denna flik är bara aktiv om abonnemangsprodukten har "flera nyttjare" aktiverat under abonnemangsfliken. En vanlig tillämpning för denna funktion är företagsabonnemang.

  • No labels