Child pages
 • 25
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Driftinfo

Vid driftstörningar lägger vi löpande ut information i vårt twitterflöde:

https://twitter.com/brpsystems

Ny kundwebb

Vi har släppt vår nya kundwebb. Du kan se en glimt av den i vårt nyhetsbrev.

Vi har även en sida med svar på frågor om nya kundwebben.

Ny tjänsteboknings hantering

Vi har släppt en ny funktion som möjliggör hantering av tjänstebokningar i online. Du kan se en glimt av den i vårt nyhetsbrev.

 2018

18.1.14

 • Systemstöd för licenshantering (enkel remote aktivering av tillägg)
 • Kundwebb: Visa kvitton under mina sidor (del av fiskalisering Kroatien)
 • GDPR: Radera även kundnummer vid anonymisering.

18.1.12

 • Försäljning av entréer i kundwebben.
 • Hantera QR-kod från entréköp i kundwebb vid inpassering.
 • Visa i passagedisplay vilken produkt (entré) som ger rätt till inpasseringen.

18.1.10

 • GDPR: Kommunikation med tidigare registrerade kunder
 • Ta med beställare vid personlista från arrangemang.
 • GDPR: Dölj kunders bankuppgifter.

18.1.08

 • GDPR: Inställningsmeny GDPR
 • GDPR: Föräldrars samtycke i kundwebb
 • GDPR: Begränsa tillgång till personuppgifter (dölj fält)
 • GDPR: Frikoppla avtal, fakturor, autogiro, avtalegiro etc vid anonymisering.
 • GDPR: Ta bort från externa mailsystem (MailChimp, Carma) vid anonymisering
 • GDPR: Godkänna villkor vid registrering

18.1.06

 • GDPR: Slutföra anonymisering
 • GDPR: Slutet system för spärrade personer
 • GDPR: Personuppgiftspolicy
 • GDPR: Utdrag från personregister
 • GDPR: Kräv ej personnummer vid ålderskontroll eller personkoppling arrangemang (inställbart) (Sverige)
 • GDPR: Maska personuppgifter vid personuppslagning i kundwebben
 • GDPR: Markera för anonymisering

18.1.04

 • GDPR: Begränsa lagring av personuppgifter till personobjektet.
 • GDPR: Systeminställning som begränsar max antal träffar vid personsökning.

18.1.02

 • Förenklade kundrutiner: Särskild rättighet krävs för att ändra pris på ett sålt abonnemang vars produkt används i kundrutinerna. Vi rekommenderar att ingen roll får denna rättighet.
 • Förenklade kundrutiner: Möjligt att intyga kundtyp organisationskund.
 • Förenklade kundrutiner: Möjligt att massändra kundtyp.
 • Förenklade kundrutiner: Sök på kundtyp i avancerat urval.
 • Förenklade kundrutiner: Organisationsspecifika villkor vid intyga kundtyp organisationskund.
 • Förenklade kundrutiner: Ta bort abonnemangets betalarorganisation när kundtyp organisationskund upphör att gälla.
 • Förenklade kundrutiner: Inställbart om persons organisationskoppling ska tas bort när kundtyp organisationskund upphör att gälla.

Januari

Januari har tillbringats till att införa GDPR kompatibilitet i systemet.

 • Administrativt: Möjligheter till att massändra kundtyper.
 • Appar: Vår nya app har stöd för inpassering via mobilen. Kräver Gantner läsare eller serieportsserver.
 • Appar: Vår nya app har stöd för att visa webbkategorier och tillåter försäljning i appen. Kräver Netaxept och en brandad kundwebb.
 • Rättighet: Tillåt ändring av abonnemang i kundrutiner - default av.
 • Schemaläggning: Organistationskundtypen tas nu med i körning för att byta kundtyp ifall giltighetstiden passerat.

 

 2017

december 2017

 • Integration: Möjlighet att ta bort giltighetstiden i synkroniseringen till Milon
 • Norge: Möjlighet till sponsring vid försäljning av abonnemang i kundrutinerna
 • Norge: Hantering av organisationens del vid köp av abonnemang med besöksbaserad sponsring
 • Säkerhet: Letsencrypt för självhostade kunder

 

november 2017

 • API: Nytt fält skickas med APIv3 - Datum kund varit medlem sedan, där hål tillåts enligt inställningen "Max antal dagar mellan abonnemang för samma medlemskap". 
 • Integration: Personsynkronisering till Carma. 
 • Kundwebb: Kampanjpriser ignoreras för ökad tydlighet. 
 • Kundwebb: Möjlighet för direktlänk av värdekort med hjälp av /reflink/generate

 

oktober 2017

 • API: Vara inloggad i mer än 3 dagar.

 • Bugg: Produktnamn innehållandes tecknet "& "-resulterade i fel för posnet-skrivare

 • Ekonomi: Rätta upp Kreditera RCP-fakturor

 • Webb: Rätt starttid i webben när arrangemang bokats med gruppaktiviteter. 

 • Webb: Ansvarsfriskrivning kundwebb - Möjligheten för er att lägga in ett eget villkor för era kunder att godkänna vid bokning på webben. 

   


september 2017

 • API: Stöd för Swish för Handel via APIv3
 • Bokning: Repetera bokning var X:de vecka. Nu finns möjligheten att med veckointervall styra repeterande bokningar t ex var tredje vecka. 
 • Kundwebb: Stöd för Swish för Handel i vår kundwebb. 
 • Kundwebb: Stöd för kroatiska. 
 • Kundrutiner: Utökat stöd för abonnemangsinfo vid kampanjabonnemang.
 • Kundrutiner: Visar rätt debiteringsplan vid köp av kanpanjabonnemang.
 • Partnerorder: Tidigare fakturor från Actiway/Benify/SOP/Wellnet hamnar som rätt fakturatyp i BRP för kunder med integrationen. 

 

augusti 2017

 • Abonnemang: Makulera medgivanden hos BGC som inte finns i BRP. 
 • API: Möjlighet att exkevera exportmall via APIv3
  När man läser in en AGU7-fil via Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden > Verktyg > Uppdatera kontouppgifter från BGC-fil så får man nu ett val om man vill skapa en makuleringsfil för de medgivanden som finns i filen men saknas i BRP.
 • Ekonomi: Går nu att filtrera på konto i verifikatsammanställning. I verifikatsammanställning har vi blockera sökning på mer än ett år om man inte filtrerar på ett specifikt konto, anläggning eller dimension. 
 • Ekonomi: Konto för obalanserat kvitto. Vid systemstörningar eller strömavbrott kan transaktioner hamna obalanserat i BRP. Nu hamnar de på ett specifikt konto (som ni anger) och därefter kan de föras till rätt konto. 
 • Kassan: Ställt upp default tiden meddelandet från betalkortsterminal vid avbruten eller misslyckad betalning ska visas, till 3 sekunder (var tidigare 1 sekund). 
 • Kassan: Kvitto via e-post. Möjligheten att skicka e-postkvitton. Detta sätts via en inställning och det kommer upp en ruta i kassan. Avbryter man kommer ett kvitto alltid skrivas ut.  För mer information se E-kvitto, kvitto via E-post .
 • Kassan: Om man har inställningen “Skapa kreditfaktura när en faktura betalas i kassan” på så ändras inte längre debiterat tom på abonnemang när man betalar fakturan i kassan. 
 • Rättighet: Ny rättighet 'Exportera kundregister'. Krävs för att få tillgång till 'Export personer' och 'Export till mellanformat' (Personer som redan har rättighet ‘Verktyg personer’ kommer att få den nya rättigheten.)

juli 2017

 • Bugg: Rättat inställningen "Förhindra ordinarie bokning vid kollision med reservplats" så inboknings från väntelistan fungerar korrekt. 
 • Inpassering: Möjlighet att för abonnemangsprodukter ställa in max antal inpasseringar per dag eller kalendervecka. Detta ersätter krysrutan Max en inpassering/dag. Dokumentation
 • Kundrutiner: Skapa/uppdatera nytt RCP mandat.
 • Webb: Möjlighet att säga upp alla tiläggsabonnemang i samband med att man säger upp huvudabonnemanget. 
 • Webb: Möjlighet att generera länk till klippkort.

juni 2017

 • Abonnemang: Behåll prisgarantin vid byte av abonnemang - Byt produkt på abonnemang: Ny kryssruta  ”Behåll prisgaranti” (skedde tidigare då man kryssade i “Behåll bundet tom”).
 • API: Sätta nationalitet och personnummer via API. 
 • API: Söka på födelsedag och kön (APIv2) 
 • Bugg: BRP fungerar nu i 4K upplösning. Högerklicka på Java och javaw och välj egenskaper. Gå till fliken Kompatibilitet. Kryssa i Overstyr höy PPT och välj System.
 • Ekonomi: Kreditering av repeterande kortbetalning
 • Integrationer: Actiway-knappen i kassan har nu stöd för att hantera personer utan personnummer om de har ett ActiwayID.
 • Kundrutiner: Säga upp RCP abonnemang
 • Kundrutiner: Visa RCP kortmedgivande på personkortet.
 • Statistik: Lista AG-medlemmar utan medlemskap
 • Webb: Betala med värdekort kopplat till företag på nya webben. 
 • Webb: Avbokning av tjänster OBS Ingen kreditering av debiterade tjänster sker.
 • Webb: Möjlighet att begränsa arrangemangsbokning i webben så man inte får välja antal. 
 • Webb: Möjlighet att ange antal personer som ska bokas in på en tjänst med kapacitet 

 

maj 2017

 • Abonnemang: Möjlighet att ha tilläggsabonnemang på samma e-underskrift
 • Abonnemang: Kundtyp och prisjustering - När kundtypen byts på en perosn som har ett abonnemang med framtida prisjustering kommer nu prisjusteringen tömmas.
 • Apparna: Personal som inte längre är markerad som anställd eller borttagen kommer inte längre med när man hämtar gruppaktivitetsinstruktörer från API.
 • API: Specificera fält som ska returneras vid anropet
 • APIv3: Frysa och tina upp abonnemang. 
 • Ekonomi: Lagt till möjligheten att direkt i vyn för “omatchade inbetalningar” kontera en omatchad inbetalning.
 • Ekonomi: Exporterade fakturor exkluderas nu i sammanställningen för fakturaskuld som presenteras i kassan.
 • Ekonomi: Möjlighet att söka fram fakturor för Benify, Wellnet och Actiway
 • Uppföljning: Notifiering vid köp av abonnemang via friskvårdsportal och befintligt abonnemang har förnya automatiskt. 
 • Vy: Tydligare se bokningsstatus i resursvyn. Summerat värde av tjänstebokningar i vyMål beläggningsgrad
 • Webb: Information om inställt pass finns nu under Mina Bokningar.
 • Webb: Visar nu ledarens namn även i veckoschemat.
   

april 2017

 • Abonnemang: Kollar medlemskap på nyttjare istället för uppsökt person i kassan.
 • Abonnemang: Ändrat så att prisjustering pga nytt pris eller produktbyte kan ske mitt i en debiteringsperiod. Gäller både i kassa och vid automatiskt debitering. 
 • Apparna: Bättre stöd för VoiceOver i iOS appen. 
 • Ekonomi: Om man använde % i besöksbaserad spronsring så visade inte abonnemangskortet sponsbeloppet korrekt även om debiteringen blev korrekt.
 • Ekonomi: Lagt till möjligheten att direkt i vyn för "omatchade inbetalningar" kontera en omatchad inbetalning. 
 • Ekonomi: Skuldmarkering - Exporterade fakturor exkluderas nu i sammanställningen för fakturaskuld som presenteras i kassan.
 • Kassan: Loggar inte ut automatiskt om det finns varor i kassan. 
 • Norsk kassalag: Kollar om personen är anställd vid försäljning i kassan.
 • Rabattkoder: Rättat upp beteende för hur rabattkoder fungerar på abonnemang. Dokumentation
 • Statistik: Unika deltagare på gruppträning. Statistik -> Gruppaktiviteter,grupperad visar nu en ny kolumn unika personer (även på rapport).
 • Webben: Möjlighet att låta kunder välja vilken anläggning som värdekort ska kopplas till och pengarna gå in på. 
 • Webben: Ledarens namn finns även i veckoschemat. 

mars 2017

 • Ekonomi: Nu visas även kolumnen omslutning i Ekonomi->Bokföring->Verifikat vilket avspeglar en summering av debet.
 • Ekonomi: Möjlighet att sätta dimensioner på konto, får högst prioritet vid journalskapande.
 • Ekonomi: När BRP upptäcker ett obalanserat kvitto skapas en registeritem mot kontot som definieras i en setting för att balansera upp kvittot. Det skapas även en rad i tabellen receiptdiff.
 • Ekonomi: Prisgarantilängd - Möjlighet sätta prisgarantilängd på abonnemangsprodukten. Blir samma som bindningstiden på alla existerande abonnemang.  Tidigare användes bindningstiden för att räkna ut prisgarantidatum på abonnemang, med den här ändringen kommer prisgarantilängd på abonnemangsprodukten användas i stället. Dokumentation
 • Kassarapport: När man återvinner en konstaterad kundförlust, dvs när en faktura som markerats som kundförlust betalas, uppstod det ofta en diff på 1 öre, fixat. Nu räknas exvat beloppet utifrån debitbeloppet och momssatsen så det blir exakt. Även öresdiff där emmoms+moms = 18.125 + 2.175 avrundades separat till 18.13+2.18 vilket gav ett öre fel.
 • Produkter: Lagertransaktionstyp - vanlig användare får ej byta till annat konto i efterhand, enbart BRP Systems personal. 
 • Rättigheter: Ny rättighet “Abonnemang - Andra anläggningar” krävs för att kunna ändra abonnemang på anläggningar som den inloggade användaren inte tillhör. Alla som har användarrättigheten Abonnemang får denna.
 • Rättigheter: Ny rättighet “Abonnemang - Ändra startdatum på fixtidsabonnemang” Denna är inte aktiverad som standard.
 • Statistik: Medlemsrapport per Datumintervall
 • Statistik: Visa total i medlemsrapport per datumintervall - Lagt till total längst ner i medlemsstatistik per datumintervall.
 • Webben Visar varningstext i Tjänstebokningsvyn steg 2 om resursen har ändrats från vald resurs. 

februari 2017

 • API: Spärrprodukt (APIv2)
 • Appar: iOS förbättrad login (kräver iOS 8.0)
 • Appar: iOS söka på ledare (kräver iOS 8.0)
 • Appar: iOS skarpare text (kräver iOS 8.0)
 • Arrangemang: Stöd för pris vid bokningstillfälle för arrangemanget. Då tas priset från bokningstillfället istället för arrangemangets startdatum. 
 • Bokningar: Stöd för att ha "Utförda" bokningar. Det går att söka på Ej utförda bokningar i bokningar->bokningar
 • Inpassering: Möjligt att skapa inpassering via API genom att skicka in en person istället för ett kortnummer. 
 • Statistik: Medlemsrapport för datumintervall - Det går att få fram en rapport över medlemsförändringar under ett valt datumintervall, visar information om ingående, frysta, nya, avslutade samt utgående medlemmar. 
 • Webb: Går att filtrera gruppaktiviteter på ledare 
 • Webb: Möjligheten att registrera sig utan att köpa abonnemang Dokumentation

 

januari 2017

 • Kassa: Automatiskt utloggning även när kassan är öppen. OBS fungerar inte om någon dialog i kassan är öppen.
 • Ekonomi: Anpassningar efter norksa kassalagen som gör att värdekort inte skriver ut ett vanligt kvitto utan splittas ut på ett utlämningskvitto.
 • Ekonomi: Nytt betalsätt: Swish för Handel
 • Ekonomi: Nytt betalsätt: MobilePay Online (Endast för Norge) 
 • Webb: Ändring på text för "Du måste ha medlemskap" på värdekort. Dokumentation
 • Webb: Försäljning av varutillägg vid tjänstebokning
 • Webb: QR kod i beställningsbekräftelsen på nya webben. 
 • Uppföljning: Uppsägningsbekräftelse skickades inte ut vid uppsägning av abonnemang via webben. 
 • Uppföljning: Konvertering av provträning, Finns nu en exportmall som visar de medlemmar som bytt från ett provträningsabonnemang till ett riktigt abonnemang som ger medlemskap. 
 • Uppföljning: Nu skickas uppsägningsbekräftelser ut om kunden säger upp sitt abonnemang via webben. 
 2016

december 2016

 • API: Ändra anläggningstillhörighet på ett abonnemang. Dokumentation
 • API: Sätta kortnummer via API
 • API: Ny version av API. (APIv3) 
 • Integrationer: Vi kan ny synka större personlistor mot MailChimp.
 • Ekonomi: Stöd för export av elektronisk journal (Norsk kassalag). Dokumentation
 • Ekonomi: Momskolumn i Ekonomi -> Bokföring -> Kontotransaktioner

november 2016

 • Ekonomi: Stöd för export till Visma.NET
 • Ekonomi: Debiterbara frysningar. Dokumentation
 • Ekonomi: Beställningsbekräftelse vid kreditköp i kassan. Dokumentation
 • Export: Verifikatexporten ger mer detaljerade felmeddelanden. 
 • Registrering: Förenklad inskrivningsstation. Dokumentation
 • Webb: Värdekortsförsäljning i webben
 • Webb: Arrangemangsbokningar
 • Webb: Betalningsalternativ för Arrangemangs- och tjänstebokningar

 

oktober 2016

 • Bokningar: Det går nu boka in personer på väntelistan till gruppaktiviteter om abonnemanget är fruset så länge det inte är fruset när gruppaktiviteten börjar.
 • Ekonomi: 21 grams spärras nu bara om man skickar samma faktura/påminnelse fler än två gånger inom en vecka. 
 • Ekonomi: Nu möjligt att ha olika betalleverantörer i gamla webben mot nya webben. 
 • Ekonomi: Skriver ut beställningsbekräftelse vid kreditköp. 
 • Ekonomi: Betala med klippkort på splittrade/flyttade varubokningar i kassan. 
 • Ekonomi: Infört stöd för löneexport till Agda. 
 • Ekonomi: Möjligt att kreditera köp gjorda med Värdekort (Online) 
 • Ekonomi: Omöjligt att sälja värdekort om det är fel på någon inställning. 
 • Integrationer: Stöd för kundexport till MailChimp. Dokumentation här
 • Uppföljning: Se vilken lokalresurs man får i "Slutför beställning"
 • Statistik: Abonnemang, gruppera per provisionstagare (Online)
 • Webb: Visar en preliminär kundvagn när man bokat tid i webben. 
 • Webb: Stöd för värdekort som abonnemangstillägg

 

september 2016

 • Ekonomi: Vi har nu implementerat stöd för Kroatisk kontrollenhet. Se dokumentationen för detaljerad beskrivning. 
 • Ekonomi: Betala med flera värdekort begränsade till produkter. Det går nu att kombinera värdekort med summa som är begränsade till vissa produkter.
 • Ekonomi: Spara kortnummer vid borttagande/uppdaterande av kortmedgivande
 • Ekonomi: Extra giro för inläsningskontroll Norge
 • Ekonomi: Inaktiverat flytt av periodiseringsskuld vid abonnemangsbyte.
 • Kontakter: Gallra inaktiva personer tar inte med personer som tillhör en organisation som har ett aktivt värdekort och värdekortet kan användas av alla på organisationen eller om personen är nyttjare av ett värdekort. 
 • Kontakter: Avancerat urval på personer: Abonnemang. Möjlighet att välja abonnemangsprodukter som används på andra anläggningar än den man är inloggad på.
 • Personal: Ny anställningsform: Lön enbart från stämpling
 • Personal: Nu funkar det att boka in kontraktstider på anläggnings knutna arbetspass.
 • Produkter: Möjlighet att visa kontonamn i produktlistan genom att högerklicka på rubriken och välja Visa kolumner: Konto (istället för bara Kontonummer).
 • Produkter: Skicka värdekort som PDF vid sälj i kassan
 • Produkter: Möjligt att välja mellan dag/månad för kampanjlängd.
 • Uppföljning: Möjligt lägga in översättningar på uppsägningsorsaker på samma sätt som för produkter. 
 • Uppföljning: Möjlighet att kopiera uppföljningspunkt inklusive dess meddelanden.
 • Statistik: Inventering av valda lagervaror i samband med kassaavslut. Sätts som inställning (obligatorisk inventering vid kassaavslut) på en lagervara. Läs mer här.

augusti 2016

 • Ekonomi: Spärr för att ändra procentsatsen på momsgrupper. 
 • Ekonomi: Kontroll om organisation kan ta emot e-faktura (Pagero online) vid skapande av organisation

 • Ekonomi: Kunder kan nu betala skulder i andra anläggningar än ursprungsanläggningen utan att det blir fel i statistiken i "Kundkonto per anläggning."

 • Ekonomi: Automatiskt utskick av fakturor utan medgivanden 

 • Ekonomi: Kunna lägga upp RCP fakturor på nytt efter misslyckade dragningsförsök. Dokumentationen finns här

 • Ekonomi: Ny inställning “Produkt för faktureringsavgift AG utan medgivande” används primärt då inställningen “Lägg till faktureringsavgift på AG utan medgivande” är Ja. 

 • Ekonomi: Tillåter inte borttagning/permanent radering av person som har medgivande som är aktivt eller hos bgc. Samma sak för Avtalegiro.

 • Ekonomi: Fakturor som väntat för länge för att skickas kommer tillslut hamna i "Ej Skickad".

 • Inpassering: Inpasseringsfönstret (F4) visar inpasseringar via RCO R-card i realtid.
 • Inpassering: Stöd för att hantera grupper av besökare
 • Inpassering: Små justeringar på närvarokortet

 • Kundwebb: Tabellheader i top vid scrolling av lediga tider

 • Statistik: Knappen “Stoppade medgivanden” visar inte längre de som är stoppade av kund som har fortfarande aktivt men färdigdebiterat abonnemang

 • Statistik: Möjlighet att få ut en lista med sina anläggningsuppgifter.

 • Statistik: Statistik -> Rabattkoder Visar statistik över användandet av rabattkoder. 

 • API: Stöd för att visa/ändra/lägga till/ta bort deltagare på arrangemangsbokning via apit. 

juli 2016

 • Bokning: Ändring i Import av varor och lagervaror med produktnummer. Importera varor och lagervaror från excel, tex för att enkelt uppdatera priser.
 • Bokning: Nu kan du söka efter varor när du lägger till dem på en beställning. (istället för att behöva veta i vilken produktgrupp de ligger)
 • Ekonomi: Abonnemang > Avancerat urlval kan göras på uppsägningsorsak.
 • (warning) Ekonomi: Ny rättighet "Ändra status på faktura" (Denna kan potentiellt leda till problem om personal felaktigt ändrar fakturastatus.)
 • Ekonomi: Ekonomi > Kundreskontra Sortera och filtrera på bokföringskonto.
 • Ekonomi: Spärr så att ingen av misstag skickar AG-fakturor via e-post istället för via dragningsfil.
 • Inpassering: Läsare med ålderskontroll tittar nu även på värdekorts nyttjare.
 • Kassa: Knapp på personkortet för att ta kunden direkt till kassan.
 • Kassa: Paket med entréprodukter grupperas i kassan.
 • Kontakter: När du skickar e-post från personkortets dokumentflik väljs personen som mottagare.
 • Kontakter: Söka upp "snittet" dvs vilka personer är med i två olika sökningar, se "Snitt" i dokumentationen. Används främst vi utvärdering av kampanjer.
 • Kontakter: Möjligt att söka på personer/organisationer som har 0 kr i omsättning.
 • Kontakter: Ny rättighet "Ändra förmånsstatus" för personkortet.

juni 2016

 • Ekonomi: Fördjupad information i det infomail som går ut efter en automatisk autogirodragning.
 • Ekonomi: Ekonomi >Fakturering > “Info om ag-debiteringar” Ny meny som visar när AG-dragningsfiler skapats. Visas enbart när den automatiska AG-debiteringen är aktiv.
 • Integrationer: Överföring till Hotsoft kan ställas in att summera kvittots alla rader till en eller skicka samtliga rader.
 • (warning) Kassa: Värdekort - Förändring hur beställare och innehavare hanteras.
 • Uppföljningspunkt: Förfallen faktura organisation När en nyttjares organisation inte betalat i tid kan påminnelse skickas till företaget/organisationen.
 • Kundwebb: Veckovy för gruppaktiviteter i nya kundwebben.
 • Kundwebb: Träningsstatistik på Mina sidor.
 • API: Rabattkoder via API.
 • API: Sätta kundtyp via API.
 • API: Info om förbrukade värdekort eller entréer vid utpassering.

maj 2016

 • Bokning: Arrangemang kan ha bokningsintervall. Dvs mellan vilka datum det är bokningsbart jämför detta med publiceringsintervall som styr mellan vilka datum det visas i webbokningen. Planera arrangemang
 • Bokning: Inpassering på arrangemang Nu är det möjligt att styra inpassering även för arrangemangsdeltagare.
 • Ekonomi: Rapporten "Försäljning per produkt" visar nu vilka filter som var valda även på utskriften.
 • Inpassering: Läsare från Gantner kan styras enligt schema i BRP. låt tex dörren stå öppen de tider receptionen är bemannad. Detta konfigureras av BRP:s support.
 • Kassa: Elektronisk underskrift kan nu göras för enbart medgivande tex om medgivandet läggs upp efter att personen köpt abonnemanget se FAQ elektronisk underskrift
 • Kontakter: Nytt val "Medlem sedan" i avancerat urval i kontaktregistret.
 • Kundwebb: Dropinpass visar "Endast dropin", tidigare visades passet som "Fullt" trots att det fanns dropin-platser kvar. (Gäller enbart nya kundwebben)
 • Statistik: Hantering av abonnemangsbyte. Om man skapar ett nytt abonnemang som börjar en dag efter ett annat befintligt abonnemang klassas abonnemangen som ett byte istället som tidigare nytt/avslutat. Ändringen är synlig i abonnemangsstatistiken i BRP Online samt i historiken på abonnemanget. 
 • API: Sätta och ändra extern/intern notering för bokningar, samt ändra beställningsflaggan "Följer med till faktura".
 • API: Websocket med notifiering när en kund blir inbokad från väntelista.

april 2016

mars 2016

 • Ekonomi: Fakturor som förfallit men ännu inte skickats för påminnelse ligger nu under "Obetalda"
 • Ekonomi: Ny rättighet "Abonnemang - Avvikelser pris" - användaren kan lägga in frysning eller tillfälligt annat pris, men inte ändra abonnemangets pris.
 • Ekonomi: Inställning för förfallodatum för AG-fakturor som skapas för personer som saknar medgivande. BRP föreslår dragningsdatum + fem dagar. (kan ändras av BRP)

februari 2016

 • Ekonomi: Inställning för att enbart kreditera ena delen av en sponsfaktura (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Nyckeltalsrapport med intäkt per medlem
 • Ekonomi: Löneexport till Hogia Lön Plus
 • Ekonomi: Import/export/uppdatering av varor och lagervaror.
 • Kassa: Påfyllning av anonyma värdekort
 • Webbokning: Inställningar för kundwebben är nu samlade i Inställningar > Kategori > Kundwebb
 • API: Stöd för mobilanpassad betalsida hos Nets
 • API: Stöd för kundanpassad betalsida hos Nets
 • API: Kunna sätta nets transaktionsreferens. (Det som syns på rapporten från Nets.)
 • API: Möjligt att skicka kvittokopia av samtliga webbköp till en e-postadress. (tex webb@dittforetag.se)

januari 2016

 • Bokning: Organisationskortets bokningsflik har knapp för att öppna beställning så som kundkortet redan har.
 • Ekonomi: En faktura som blir överbetalt då alltid status "Skickad" oavsett tidigare status.
 • Kassa: Kassa med bongskrivare förs över till Metra vid synkronisering.
 • Statistik: Statistik > Verifikatsammanställning kan filtrera på bolag.
 • Uppföljningspunkt: "Kundtyp går ut" Används för att tex påminna studenter om att deras studentstatus snart ändras till "vanlig"-medlem.
 • Uppföljningspunkt: "Bokningspåminnelse" Med denna kan du skicka olika påminnelser baserat på produktgrupp, persongrupp och anläggning. tex olika påminnelsemail eller sms kan skickas till de som bokat PT och de som bokat massage.
 • API: Hämta schemat för en resurs.
 2015

december 2015

november 2015

 • Ekonomi: Skicka faktura via e-post, men påminnelse på papper via 21 grams. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Kundavisering via e-post med specifikation av AG-fakturor.
 • Ekonomi: Förbättringar i kampanjstödet för att hantera tex studentabonnemang som automatiskt får nytt pris vid en fast tidpunkt. Justering av kontraktsmallen för korrekt kampanjpris i avtalet.
 • Inpassering: Integration med Gantners nya skåpsdatabas, GAT Relaxx.
 • Kassa: Månadsvis sammanslagning av kassarapporter. (aktiveras av BRP)
 • Kassa: Stöd för iGive i Norge, ett sätt att ladda presentkort i kassan.
 • API: Debiterbara gruppaktiviteter

oktober 2015

 • Bokning: Inställning "Använd värdekort med kortast giltighetstid först”. Väljer värdekortet med kortast giltighetstid i första hand istället för standardbeteendet som är det med lägst pris per klipp. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Rapporten "Värdekort summering" visar även bolag.
 • Ekonomi: Nu går det att radera betalsätt, bra sätt att städa sitt BRP.
 • Ekonomi: LOK-rapport med stöd för bidrag för funktionsnedsatta och personer utan personnummer.
 • Ekonomi: Systeminställning för att låta "Ingen faktureringsavgift" vara ikryssad vid skapande av nya personer. Bra för er som använder vår fakturadistribution för att skicka fakturorna via e-post. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Markera och slå samman kassarapporter.
 • Inpassering: Avbokning av "noshows" görs i efterhand om det var driftstörning när släppet skulle ske.
 • Kontakter: Knapp för kopplad från. På personkortets basflik finns en knapp för att öppna "kopplad från"
 • API: Hantering av organisation.
 • API: Ändra deltagare på en arrangemangsbokning
 • API: Fyll på befintligt värdekort.

september 2015

 • Kassa: Möjligt att sälja varor i lösvikt.
 • Kontakter: Möjligt att förhindra överföring av foto till Mywellness.com (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Automatisk avtalegirokörning har stöd för abonemang som debiteras i efterskott.
 • Ekonomi: Rättighet för att justera datum på faktura. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Möjligt att skicka påminnelse via fakturadistribution.
 • Ekonomi: Intelligentare matching av KID. Kunden matar ibland in avtalegirots KID istället för fakturans KID. BRP kan nu matcha på båda. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Automatisk stängning av bokföringsperiod. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Kravbrev för kunder med avtalegiro och 100% företagssponsring skickas till företaget, inte nyttjaren.
 • Ekonomi: Debitera abonnemang och Debitera auto/avtalegiro tar nu hänsyn till fakturadagar på person och organisation.
 • Ekonomi: Rapporten för Närvarostöd LOK har funktion för att söka bidrag för personer med funktionsnedsättning.
 • Ekonomi: Rättigheten Abonnemangspris krävs nu för att få skapa och ändra avvikelser av typen "friperiod", "annat pris" och "annat pris (spärrat)"
 • Ekonomi: Vid skapande av avvikelse för period med obetald faktura visas nu påminnelse om att obetalda fakturor för perioden fortfarande måste betalas.
 • Ekonomi: Vid uppsägning av abonnemang skickas bekräftelsemail både till nyttjaren och betalaren.
 • Inpassering: Stöd för öppning av flera olika reläer i GAT Access 6xxx, tex för handikappappgrind. Styrs med flagga på personkortet eller entré-produkt. (aktiveras av BRP)
 • Webbokning: Möjligt för kunden att säga upp sitt abonnemang via webbokningen. (aktiveras av BRP)
 • API: Kunna ange tidsintervall vid försäljning av värdekort för att kunna sälja värdekort som gäller en viss dag.
 • API: order.item för tjänsteprodukter visar resource.id, resource.type och resource.name

augusti 2015

 • Kassa: Ny rättighet "Kassa - sök produkter" för att begränsa sökningen att att enbart visa produkter med "Visa i kassamenyn" ikryssad. (aktiveras av BRP)
 • Kontakter: Fakturera huvudkontor, kryssruta på organisationskortet (För organisationer som är kopplade till "Huvudkontor" på basfliken.)
 • Ekonomi: Fix där kundreskontra blev fel vid framdaterade delbetalningsfakturor.
 • Ekonomi: Ny kolumn "Medgivande finns" för att sortera fram fakturor där medgivande saknas. Ekonomi > Fakturering > Fakturor
 • Bokning: Begränsa värdekort till utvalda produkter. (tex du får bara köpa träningsprodukter med värdekortet)
 • Bokning: Enhetligt begrepp "reservlista" infört. (begreppet väntlista är helt borttaget)
 • Inpassering: Begränsa antalet besökare per anläggning. Kontaktregister > Anläggning > Besöksgränser
 • Inpassering: Integration med GAT Writer 7000
 • API: Koppling mellan order.item och receipt.item

juli 2015

 • Arrangemang: Möjligt att ändra namn på en deltagare på en debiterad arrangemangsbokning.
 • Kassa: Spärr för att i samma köp sälja efterfakturerade klipp och vanliga klipp.
 • Kassa: Lista enbart provisionstagare som är knutna till anläggningen.
 • Kontakter: Möjligt att lagra foton i högre upplösning (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Spärr för att skicka överbetalda fakturor till påminnelse.
 • Ekonomi: Varning om du lägger in prisjusteringsdatum som är tidigare än prisgarantidatum.
 • Ekonomi: Vid uppsägning av abonnemang kryssas "Förnyas automatiskt" ur.
 • Ekonomi: Vid efterfakturering av klippkort kommer tjänst som bokats in på datum som ligger efter fakturadatum inte med förrän på nästkommande faktura.
 • Uppföljningspunkt: Påminnelse om kontrakt
 • API: filtrera activities på resourceids.

juni 2015

 • Arrangemang: Deltagarlista med bokningsinformation (bokarens telefon, e-post, om det är betalt etc) (aktiveras av BRP)
 • Bokning: Spärr mot överlappande schemaavikelser.
 • Bokning: Produkter som enbart kan bokas via paket visas inte i dialogen för tjänste- och varubokning.
 • Bokning: Planeringslistan kan dölja beställare och i stället visa resurs. (aktiveras av BRP)
 • Bokning: Produkter > Abonnemang, ny kolumn för betalsätt (AG, Engångsbetalning eller RCP)
 • Kassa: Möjlighet att föreslå totalt kontant som växelkassa till nästa dag vid kassaavslut. (aktiveras av BRP)
 • Kassa: Möjligt att slå av kassarapportens kontantavstämning för kassor med Safepay.
 • Kassa: Provisionstagare för aktiv beställning visas överst i listan över provisionstagare.
 • Kassa: Spärr för att tömning av värdekort sker mot en kassa som är kopplad till kontrollenhet för att inte skapa luckor i kvittonummerserien.
 • Kontakter: Organisationslistan visar nu kundnummer, organisationens namn och organisationsnummer.
 • Kontakter: Möjligt att radera marknadsaktivitetstyper.
 • Kontakter: Visa resurs i värdekortets transaktionslista (för att tex se PT)
 • Kontakter: Kravmail loggas som marknadsaktivitet.
 • Kontakter: Knapp för intyg på värdekortsfliken, på samma sätt som abonnemangsintyget.
 • Ekonomi: Skickat via AG loggas i fakturahistoriken.
 • Ekonomi: Sponsfaktura sorerar personer alfabetiskt
 • Ekonomi: Möjligt att skicka kreditfaktura via fakturadistribution.
 • Ekonomi: Ingen varning vid förfallen faktura med negativ skuld.
 • Ekonomi: Möjlighet att välja om omatchade inbetalningar ska ska bokföras på matchningsdag eller betaldag. (aktiveras av BRP)
 • Ekonomi: Debitera AG-abonnemang, knapp "Personer" för SMS eller mailutskick.
 • Ekonomi: Spärr mot att BRP skapar verifikat som överlappar månadsskifte, verifikaten delas nu upp per månad för kassarapporter, inbetalningsjournaler och fakturajournaler.
 • Inpassering: Rättighetsstyrd möjlighet att på en faktura förhindra att nyttjaren spärras vid inpassering trors att fakturan är förfallen.
 • Inpassering: GAT-läsare ger inte
 • Statistik: Statistik -> Besök -> Inpasseringar per person, knapp för att visa valda rader i personlistan (tex för e-postutskick)
 • BRP: Företagets logotyp kan sparas på bolags eller global nivå, istället för att lägga in den per anläggning.
 • API: möjligt att utöka max tillåtet tidsspan i bookingtimessuggestions. (aktiveras av BRP)
 • API: Möjligt att för person få url för direktinloggning i Technogyms mywellness.com (aktiveras av BRP)
 • API: Workouts har ett fält created för att hantera när workouts skapas i efterhand på grund av driftstörningar.
 • API: Möjligt att göra och krediteraköp via faktura hos D2i.

maj 2015

 • Bokning: Produkter kan ha namn och produktbeskrivning på flera språk. Papper- och pennaknapp till höger om namnet och beskrivningen låter dig mata in för olika språk.
 • Bokning: Varning om en bokning flyttas från en anläggning till en annan.
 • Kassa: Vid försäljning av delbetalning AG frågas inte om fakturorna ska skrivas ut.
 • Kassa: Ej debiterbara produkter spärras från att tas till kassan.
 • Kontakter: Organisationskortet har ett fält för VAT-nummer som visas på engelska fakturor.
 • Kontakter: Rapport för en organisations samtliga köp under ett år. Fliken "Tidigare köp" på organisationskortet.
 • Ekonomi: Ej möjligt att välja SMS som utskriftsalternativ för faktura.
 • Ekonomi: Ekonomi > Bokföring > Kontorader har kolumner för dimension. Du kan även filtrera på dessa.
 • BRP: Meny "Hantera" för att byta anläggning eller användare (samma som snabbkommandot F12, ctrl-F12)
 • Statistik: Abonnemangsstatistiken kan grupperas på prislista, kundtyp eller kön.
 • Statistik: Korrigering i medlemsanalysens attrition så att resultaten inte blir olika för nya och avslutade abonnemang om man jämför per anläggning med totalen.
 • API: Samtliga översättningar för produktnamn och produktbeskrivning visas i API:t.
 Äldre

2015-05-13 

Webinar

Lär dig mer om BRP i våra webinar. Vi håller kurserna under maj och juni.

Läs mer om anmälan och innehåll.

 

25.632

 1. Visning av (främst lokal-) resurs i kiosken går nu att styra från resursbehovet.

25.611

 1. Inställning för att visa alla pass när du är inloggad i webbokningen (dvs även pass du inte har rättigheter att boka)

25.604

 1. Adressfältet på kundkortet har en knapp som visar adressen på kartan i Google Maps.
 2. E-postbekräftelse av abonnemangsfrysning sparas som marknadsaktivitet.

25.603

 1. Spärr så att fakturor med status "Hos BGC" inte kan skickas till indrivning.

25.597

 1. Mail som skickas ut vid prisändring av abonnemang sparas på marknadsfliken, Mailet skickas nu till betalaren, tidigare var det nyttjaren som fick utskicket.

25.592

 1. Elektronisk underskrift: skicka länk direkt till kund för anläggningar som saknar surfplatta för underskrift.

25.591

 1. Kryssruta för att dölja framtida delbetalningsfakturor i Ekonomi > Fakturering > Fakturor
 2. Filtrera på anläggning i Ekonomi > Fakturering > Kravhantering

25.587

 1. Sök värdekort i kassan med antingen medlemskortets nummer eller värdekortsnummer.

25.586

 1. Konfiguration för kontantfri kassa dvs enbart kortbetalning. Knappen för kontant kan döljas. 
  Observera att ni fortfarande behöver en kontrollenhet då Skatteverket räknar kortbetalning som kontant försäljning.
 2. Inställning för att kunna skicka fakturor till indrivning före förfallodatum.

25.585

 1. Justering av filformat för integration med Kredithanterarna.

Nyheter gällande REST-API:

 1. Söka pris på produkt baserat på prislista, anläggning och tidpunkt.

25.579

 1. Möjlighet att beställa kvittorullar från Hjälp-menyn styrs av rättigheten "Beställa kvittorullar"
 2. Personer med efterfakturerade klippkort synkas till RCO R-Card och ARX

25.572

 1. Betala med efterfakturerade klippkort i webbokningen samt möjlighet för kunden att välja vilket klippkort som används.
 2. Statistik > Omfördelning värdekort, sammanställningsrapporten visar datum och bokföringskonto.

Nyheter gällande REST-API:

 1. Skapa en order utan att knyta den till en kund.
 2. Sätta "annan deltagare" vid tjänstebokning

25.569

 1. Personkortet visar ålder till höger om födelsedatumet.
 2. Ny rättighet för att "Konstatera kundförlust" alla som har rätt att kreditera får denna.
 3. Möjligt att söka på provisionstagare i produktstatistiken.

25.565

 1. Möjlighet att välja att betalarorganisationen ska betala hela beloppet för abonnemang och kontrakt. Är detta valt kommer betalarorganisationen alltid betala hela beloppet, även efter en prisändring.
 2. Information om dagar där bokning misslyckades läggs nu i beställningen även vid kontraktsbokning.
 3. BRP tillåter inte längre att man försöker spara mer än 3 rader i gatufältet för organisationer, personer och fakturor.

Nyheter gällande REST-API:

 1. Möjlighet att filtrera fakturor på produkt. Se http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/invoices för mer information.
 2. Möjlighet att skapa en beställning och lägga till saker till den utan att ha en kund på beställningen. Kund krävs först när beställningen ska betalas. 
  Se: Examples for commonly used methods#Skapaenorderochläggtillorderraderutanattangeenkundför mer information.
 3. Möjlighet att kunna lista tjänstebokningar som är kopplade till ett visst arrangemang. 
  Beställningsid (orderid) för ett arrangemang skickas numera ut samt att tjänstebokningar numera har ett filter på beställningsid
 4. Möjlighet att få ut deltagarlista för ett arrangemang. Se events för mer information.
 5. Korrigering av filtrering av produkter. Om en felaktig productlabel anges vid anrop mot "products" får man nu tomt resultat tillbaka. Tidigare listades då alla produkter.
 6. För värdekort skickas nu information med för att kunna avgöra vilken typ av värdekort det är. Se Valuecards

25.557

 1. Tydligare information om förfallna fakturor. 
  Meddelandet om förfallna fakturor för en kund visar numera hur många av fakturorna som har gått till påminnelse, indrivning och inkasso. 
 2. Möjlighet att se vilket bolag en faktura tillhör. Gäller faktura-dialogen och faktura-fliken för en person eller organisation.
 3. Utökad loggning i historiken för en faktura gällande matchning. Numera loggas mot vilken omatchad inbetalning matchningen skett och vem som utfört matchningen.
 4. Enbart valda produktetiketter visas för en produkt.
 5. Utökad information i rapporten från "Månatlig tömning av värdekort". Nummer, produkt, innehavare och belopp visas numera.
 6. Möjlighet att ångra flera inpasseringar i taget. Även möjlighet att skicka mail till dessa. 

25.553

 1. Möjlighet att se medlemsförändring per vecka (Veckovis Attrition). Även möjlighet att exportera statistiken till exempelvis Excel.
  Se http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Attrition för mer information. 
 2. Nya internet-köp som är betalda via faktura listas numera under Internetbetalningar. Det ger möjlighet att kreditera köpet på samma sätt som övriga betalsätt. 
  Se Internetbetalningar

25.542

 1. Under menyval "Kontaktregister->Marknadsaktiviteter":
  - Möjlighet att filtrera marknadsaktiviter på anläggning. 
  - Möjlighet att skapa en ny marknadsaktivitet för flera personer samtidigt.
 2. Kvitton på köp som är gjorda via internet listas som marknadsaktiviteter
 3. Möjlighet att filtrera värdekort på bolag. Se "Ekonomi -> Kassa -> Värdekort"

25.533

 1. Det går att visa och söka i ändringshistorik (där det finns) under Kontaktregister > Historik. Detta kräver rättigheten "Visa historik".

25.528

 1. Sökning i passagehistoriken kan bli stoppad om man inte angett några sökparametrar och riskerar få för många träffar. I dessa fall är statistiken (Statistik > Besök) mer lämplig att använda.

25.527

 1. Möjligt att skicka sms längre än 160 tecken. Detta är beroende av leverantör. De vanligaste leverantörerna har stöd för detta. Funktionen är aktiverad som standard men går att inaktivera om er leverantör inte har stöd för det.

25.525

 1. Bättre hantering av webläsare inställd på norskt språk i BRP online.
 2. När man i kassan öppnar beställningar som är kopplade till kortnummer visas beställningar med start en månad bakåt i tiden som standard. Om man vill se samtliga klickar man på "Visa alla".

25.519 (2014-06-16)

 1. Fix för resursallokering av tjänster med multipla resursbehov.

25.517 (2014-06-10)

 1. Inställning för rabatt vid annan betalare. exempel En student med 20% rabatt har ett abonnemang där mor betalar. Vanligtvis ges då ingen rabatt, men nu finns möjlighet att aktivera inställning att studenten får sin rabatt även när mor betalar.

25.516 (2014-06-09)

 1. När man använder inställningen "Fråga alltid om organisationstillhörighet vid abonnemangsförsäljning" kommer nu den organisation som personen redan tillhör att automatiskt föreslås.

25.515 (2014-06-05)

 1. Fix för gantnerkort med långa kortnummer i kombination med GAT Vending varuautomater.

25.514 (2014-06-04)

 1. Väldigt långa adresser hanteras nu bättre när fakturor exporteras till Svea Inkasso.

25.513 (2014-06-03)

 1. Det går nu att filtrera på fakturareferens i fakturalistan.

25.511 (2014-05-21)

 1. Rapport med stöd för Riksidrottsförbundets nya regler för LOK-stöd.

25.510 (2014-05-15)

 1. Bokning > Bokningar: Summering av antal deltagare

25.504 (2014-05-05)

 1. Indrivning: Automatiserad integration med det norska indrivningsföretaget Credicare.

25.502 (2014-04-23)

 1. Medlemsanalys: Stöd för korrekt statistikberäkning i medlemsanalysen i BRP Online för anläggningar där abonnemang för medlemskap är en separat produkt (tex Friskis&Svettis)
 2. Arrangemang: Vid kopiering av arrangemang är det möjligt att byta produkt, pbuliceringsinterval och debiteringsdag.
 3. Ekonomi: Manuellt skapade omatchade inbetalningar.

25.499 (2014-04-09) 

 1. Fakturering > Fakturering, knapp för att visa beställningen som fakturan bygger på

25.498 (2014-04-04)

 1. Stora förbättringar av Automatisk uppföljning
  1. Möjlighet att få med kundens namn, bokad produkt genom att använda variabler i meddelandet
  2. Nytt är påminnelse för: obetald faktura, värdekort som snart går ut, avsaknad av autogiro- eller avtalegiromedgivande
  3. Möjligt att förhandsgranska meddelanden.

25.496 (2014-04-03)

 1. Möjligt att vid bokningstillfälle visa Bokningsmeddelanden i klienten.

25.495 (2014-03-28)

 1. Separat adressfält för c/o. Befintliga poster kommer att konverteras om de ligger i korrekt format. Eventuell restlista bör bearbetas för att systemet ska hantera posterna korrekt. Personimport/export via Excelfil har nu ett separat fält för c/o.

25.494 (2014-03-28)

 1.  Kryssrutor på konto som avgör om dimensionerna ska användas på detta konto på verifikat. Framförallt tänkt att användas för att inte få bankinsättningar uppdelade per anläggning.

25.493 (2014-03-18)

 1. Möjligt att söka kund på anställningsnummer
 2. Person- och organisationskortets marknadsaktiviteter är inte längre långsamma vid stora anteckningar

25.492 (2014-03-11)

 1. Hantering av köp gjorda på armband i Metras utpasseringsautomat
 2. Bättre hantering av bildskärmar med upplösningen 768x1024
 3. Vid försäljning av flera värdekort till en person visas rutan för att koppla korten endast en gång.
 4. API: Möjligt att få med pris i /timeslotsuggestions

25.490 (2014-03-09)

 1. Tjänsten som skapar kassarapporter för internetförsäljning vid månadsslut kan nu även bekräfta dessa.

25.489 (2014-03-07)

 1. Uppsnabbning i kassan vid försäljning entréer

25.488 (2014-03-05)

 1. API: Möjligt att skapa fakturor och skicka dem via e-post eller central fakturaprint. 

25.484 (2014-02-14)

 1. Robustare synkronisering med Assa ARX

25.481 (2014-02-12)

 1. Organisationskort > Abonnemang visar endast aktiva abonnemang, kryssruta för att visa inaktiva
 2. Anläggningsväljare vid val av enstaka resurser på en produkts resursbehov
 3. Personkortets bokningshistorik visar även anläggning
 4. Anläggning visas förutom produktnamn på fakturor för noshow

25.480 (2014-02-06)

 1. Kreditering av internetköp i BRP Online (gäller endast köp gjorda med Svea Webpay)
 2. API: Stöd för start- och slutdatum vid sök i eventbookings
 3. API: Möjligt att sätta prislista på person

25.478 (2014-02-05)

 1. Kontaktregister > Organisationer visar både namn och organisationsnummer

25.475 (2014-01-30)

 1. API: Möjligt att skapa tomma medgivanden för användning vid elektroniskt medgivande

25.474 (2014-01-30)

 1. Produkter > Abonnemang visar nu även totalsumma och medelpris i under abonnemangslistan
 2. Möjlighet att visa e-postadress som en kolumn i Bokning > Bokningar (Högerklicka på kolumnhuvudet för att välja vilka kolumner som visas)
 3. Förändringar i arrangemangsbokningar via API, nu är det möjligt för beställaren att se samtliga bokningar den gjort.
 4. Noshows via API

25.471 (2014-01-21)

 1. Personkort > Abonnemang, visar nu endast aktiva abonnemang, kryssruta för att visa inaktiva

25.469 (2014-01-20)

 1. Produkter > Abonnemang > Avancerat urval – möjligt att vid urval av produkt välja aktiva, ej använda och borttagna.

25.468 (2014-01-15)

 1. Korrigerat tids- och datumformat för finska

25.464 (2014-01-10)

 1. Status som visas längst ned på skärmen när ett pass är markerat i schemat visar nu korrekt antal bokade dropinplatser.
 2. Stöd för prislistor och rabatter i varuautomat.
 3. Påminnelsemail går nu till den e-post som står på fakturan, tidigare alltid till kundens e-post.
 4. Möjlighet att exkludera helgdagar vid schemaläggning av repeterande arbetspass eller bokning.
 5. Beställningsnummer på lagervaror är borttaget, samma funktion fylls av artikelnummer. Eventuella beställningsnummer kopieras automatiskt till artikelnummer vid uppdatering av BRP.
 6. Kortinformation (F3) visar nu även info om värdekort.

25.463 (2013-12-18)

 1. Knapp i övre högra hörnet med länk till BRP Online, om detta är aktiverat.
 2. Korrigerat att kiosken felaktigt varnade att abonnemanget snart går ut för kunder som har ett annat abonnemang med längre giltighetstid.

25.462 (2013-12-16)

 1. Betalningsintyg visar endast betald eller obetald (tidigare syntes inkasso etc)
 2. Justeringar i menyer för länkar till BRP-Online

25.460 (2013-12-11)

 1. Rapportmall för export av personer till Riksidrottsförbundets system Idrottonline.
 2. Förbättrad övervakning av synkronisering med Assa ARX.
 3. Möjligt att utföra ålderskontroll på inpasseringsläsare. (t.ex. för att hindra minderåriga från att komma in på SPA-avdelningen)

25.458 (2013-12-10)

 1. Stöd för att läsa in inventeringsfil från den handhållna läsaren Opticon OPH1004. Inventeringsverktyg OPH-1004

25.455 (2013-12-08)

 1. Integration med Svea webpay
 2. Lagt till bokföringsdag på kassarapportlistan Ekonomi > Kassa > Kassarapporter och ändrat så att sökning sker på detta datum.

25.452 (2013-12-05)

 1. Möjlighet till bokningsregler för väntelistan Bokningsregler och avbokningsregler

25.449 (2013-12-02)

 1. Värdekortsnummer visas på webbkvitton. Kontakta BRP:s support för att inaktivera detta.
 2. Knapp för att kopiera roller Kontakter > Inställningar > Roller

25.448 (2013-12-02)

 1. Läger till avtalegiro om abonnemang kräver det (tidigare krävdes internetregistrering av avtalegiro för att automatiken skulle fungera)

25.447 (2013-11-28)

 1. Ta bort inledande och avslutande mellanslag i för- och efternamn när man sparar en person.
 2. Möjlighet att generera slumpmässiga värdekortsnummer, kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

25.445 (2013-11-27)

 1. Korrigerat så att högerklick i abonnemangslistan kontrollerar rättigheter för användaren.
 2. Varnar om kundnummer hos BGC saknas på bolaget när man öppnar Fakturering->Debitera AutoGiro-abonnemang.
 3. Sparade dagar från frysning plockas ut när "debiterat till och med" är större eller lika med "bundet till och med" istället för när dagens datum är större än "bundet till och med". 

25.443 (2013-11-23)

 1. Möjligt att söka på en organisations namn, kundnummer eller organisationsnummer i Kontaktregister > Organisationer
 2. Infört felkod 4 på AG-fakturor som innebär att debitering misslyckats på grund av att AG-koppling saknas.

25.439 (2013-11-22)

 1. Summan på lagerbeställning uppdateras när man ändrar en rad i tabellen Ekonomi > Lager > Skapa beställning
 2. Möjligt att söka på filnamn i Kontaktregister > Dokument
 3. Korrigerat så att varuautomater tar priset exklusive moms

25.436 (2013-11-19)

 1. Förbättrad skrivning av skåpsinformation till gantnerkort.

25.435 (2013-11-15)

 1. Snabbknapp för att kunna öppna dörr som styrs med gantnerläsare. Kontakta BRP:s support för att konfigurera detta.
 2. Ny kolumn Artikelnummer under Ekonomi > Lager > Skapa beställning.
 3. Summering av belopp i rapporten "Indrivningsaktiviteter" Ekonomi > Fakturering > Indrivningsaktiviteter > "Rapport"

25.432 (2013-11-14)

 1. Möjligt att lägga in fler streckkodsnummer på en och samma produkt. t.ex. om loka citron och loka naturell lager- och försäljningsmässigt ska hanteras som en produkt, se Streckkoder på Objektet produkt

25.430 (2013-11-06)

 1. Värdekortsnummer skrivs ut på kvittot vid försäljning. Kontakta BRP:s support för att inaktivera detta.
 2. Helgdagar markeras med rött i kalendern och schemat.

25.427 (2013-11-05)

 1. När man sparade en person utan kundnummer så kunde denna få ett kundnummer som redan manuellt tilldelats en annan person.
 2. Ändrat flödet för utskrift av abonnemang/medgivande vid försäljning av abonnemang. Frågan om utskrift kommer nu efter att medgivande skapats eller inte alls om inställningen "Skriv ut abonnemang när det skapas" är aktiverad. Kontakta BRP:s support för att aktivera automatisk utskrift.

25.426 (2013-11-04)

 1. Knapp i värdekortslistan för att ta innehavare till värdekorten och visa dessa i personlistan för vidare behandling, t.ex. skicka e-post.
 2. Produkttypen Abonnemang går inte längre att återköpa anonymt då detta var en vanlig källa till fel att kassören backade köpet av en abonnemangsprodukt men själva abonnemanget påverkades inte.
 3. Filinläsning av bankgiroinbetalningar och norsk OCR gör nu en inbetalningsjournal per insättning på bankkontot så det går lätt att matcha journalens belopp mot en insättning i samband med bankavstämning.
 4. Ny kolumn i Ekonomi > Fakturering > Inbetalningsjournaler som visar vilken typ av journal (bankgiro, manuell, ag eller inkasso)
 5. Lagt till möjligheten att kunna ange ett egendefinierad fält som visas på gruppaktivitetens deltagarlista
 6. Visa "Antal deltagare" under Bokning > Bokningar
 7. Kontaktregister > Inställningar > Egendefinierade fält kräver nu systemrättigheten "Inställningar"

25.425 (2013-10-31)

 1. Automatisk verifikatexport till Visma Enterprise

25.424 (2013-10-31)

 1. ag-delbetalningar inkluderas vid automatisk ag-debitering. Detta gäller endast om automatisk AG-debitering är aktiverad. Kontakta BRP:s support för att inaktivera detta.
 2. Ny systemrättighet "Resurser" som krävs för att få skapa och ändra resurser.

25.423 (2013-10-29)

 1. Ny systemrättighet "Faktura - Ändra fakturadatum", (för att ändra faktura- och förfallodatum) tilldelas automatiskt alla som har rättigheten "Fakturering"

25.422 (2013-10-29)

 1. Inställning för att automatiskt sätta pinkod till de fyra sista siffrorna i personnumret för nya personer. Kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

25.419 (2013-10-25)

 1. Möjligt att utesluta helgdagar vid kopiering av arbetspass. Produkter > Inställningar > Arbetspass
 2. Personkortets historikflik loggar nu att personer importerats via Kontaktregister > Personer > Verktyg > Importera
 3. Kopiering av personlistan med ctrl-c kräver nu systemrättigheten "Verktyg personer"

25.416 (2013-10-17)

 1. Ny statistik sida som visar hur kunder bokat sig för gruppträning (webb, app, kiosk, repan etc) Statistik > Bokningar per kanal
 2. Inpassering på samma kortnummer men på olika entréer ger nu "Nytt besök" i statistiken.
 3. Klippkortsdialogen visa eventuella rabatter. (Tidigare visades standardpriset)

25.415 (2013-10-15)

 1. Värdekortsprodukter fliken "Värdekort", inställningen "Fyll på tidigare värdekort" fyller inte på utgångna kort, tidigare förlängdes giltighetstiden och utgångna klipp räknades med.
 2. Abonnemangsprodukter fliken Abonnemang, "Justera betalning till månadsslut" har ett nytt alternativ "Extra månad efter 10:e"

25.414 (2013-10-10)

 1. Vid försäljning av nya abonnemang sätts startdatum till "i morgon" istället för dagens datum.

25.412 (2013-10-09)

 1. Snabbat upp skapande av periodiseringsjournal
 2. Visa periodiseringsutfall per anläggning, Ekonomi > Periodisering > Periodiseringsutfall (kryssa i "Summera per anläggning")
 3. Inställning "Tillåten tidsskillnad vid inpassering" för att hantera datorer med osynkade klockor. BRP:s support gör ändringen vid behov.
 4. Returautomaten (Gantner) "äter upp" armband med tomma värdekort som ej är kopplade till en person.
 5. Om man har sparat ett värdekort i kassan och raderar bokningen så tas nu även värdekortet bort.

25.411 (2013-10-07)

 1. USB-seriell Metraläsare hanterar nu MIFARE Classic med 7 byte UID och MIFARE Ultralight.
 2. Personer bokas inte in från väntelistan när man manuellt avbokar personer från ett inställt pass.
 3. Returautomaten behåller armband vars värdekort är tomt.

25.410 (2013-10-04)

 1. En sammanställning av kundkontofordringar summerat per anläggning. För mer information, se Månadsavstämning.
 2. Verifikatsammanställning för ett helt bolag med resultatet summerat per anläggning, se Verifikatsammanställning.
 3. Skapa vikariebehov kräver systemrättigheten "Gruppaktiviteter - schemalägga och ändra"
 4. Kvittojustering för att hantera anläggningar med långa namn.

25.409 (2013-10-01)

 1. Kontonummer för autogiromedgivanden lagras fr.o.m. nu utan inledande nollor. Nollorna fyller ingen funktion de används endast i filerna till BGC där fältet för kontonummer har fast bredd. BRP fyller på med nollor i filen så att det blir korrekt.
 2. Utökad integration mot Svea Inkasso för automatisk sändning av ärendefiler samt betalfiler.
 3. Möjlighet att visa giltighetstid/debiterat till/bundet till på kvittot vid försäljning av abonnemang och värdekort. se Inställningar Kassa

25.408 (2013-09-24)

 1. Rättat felaktigheter vid kreditering av klippkort och återköp av klipp.

25.407 (2013-09-20)

 1. Rättat fel i webbokningens "Visa Schema" där bokningarna ibland visades på fel dag.

25.406 (2013-09-16)

 1. Rättat fel där inte alla fält följde med vid kopiering av produkt.

25.402 (2013-09-06)

 1. Justering för att hantera långa produktnamn på kvitton.

25.401 (2013-09-05)

 1. Safepay matar ut pengar om ett negativt kontantbelopp anges i kassan.

25.400 (2013-09-02)

 1. AvtaleGiro. När en resultatfil från Nets läses in byter de förfallna fakturor som ej blir avprickade status från "Hos Nets" till "Obetalda". Se Driftsättning AvtaleGiro (Norge).

25.399 (2013-08-27)

 1. Ändrade standardtider för automatisk avbokning av övergivna internetbokningar

25.398 (2013-08-16)

 1. Möjlighet att visa Summerat värde av tjänstebokningar i vy
 2. Tillåter inte avbokning av gruppaktivitet via app/web/kiosk om man har skrivit ut en biljett för passet.
 3. Kassakvittot visar gilltighetstid/bindningstid/deb tom vid försäljning av abonnemang.
 4. Möjlighet att styra vilka arbetspass som är tillgängliga i webbokningen genom att Begränsa arbetspass till produktetikett

25.392 (2013-07-16)

 1. Vid ett större antal bokningsbara resurser kunde bokningen ta lång tid att genomföra. Detta går nu mycket snabbare.

25.380 (2013-06-17)

 1. Med en systeminställning, "Lägsta belopp för indrivning", kan man ange t.ex. 50, då måste summan av en kunds fakturor man markerat för att skickas till indrivning som lägst vara 50:- annars ligger de kvar. Se Indrivning och inkasso för mer information.
 2. Under Statistik > Bokningar, genom att avmarkera kryssrutan "Inkludera preliminära" exkluderas de bokningar som ligger på en beställning som är preliminär.

25.377 (2013-06-07)

 1. I övningsläget tas integrationsinställningar för betalterminaler, e-post, SMS, kommunikationstjänst m.fl. bort för att förhindra fel.

25.375 (2013-06-04)

 1. Fakturadistribution med utskrift av fakturor via utskriftstjänsten 21 grams.

25.370 (2013-05-28)

 1. Möjlighet att peka ut en PDF-bilaga per rapportmall som skrivs ut i samband med utskrift av rapportmallen. Kräver att PDF lagrats på anläggningen i fråga.
 2. Fr.o.m. version 25.370 blir anläggningsfältet grått på personkortet om personen har ett medlemskapsabonnemang. Då behöver rätt anläggning ställas in på det abonnemanget, sedan uppdaterar BRP automatiskt anläggning på personen efter vad som är inställt på aktivt abonnemang. Vid anläggningsbyte på abonnemang uppdateras personen direkt. BRP uppdaterar även alla befintliga personer i kontaktregistret efter anläggning på medlemskapsabonnemangen (de som saknar abonnemang som ger medlemskap påverkas inte).

25.368 (2013-05-20)

 1. Byte av anläggning på abonnemang kräver fr.o.m. nu att man har en roll med rättigheten "Byta anläggning på person och abonnemang".
 2. Möjlighet att gruppera produktförsäljning per anläggning (Statistik > Försäljning per produkt).

25.367 (2013-05-15)

 1. Personkortet: Fälten Avdelning samt Tjänstetitel flyttade till Marknad. Fältet Fakturadagar flyttat till Ekonomi.

25.366 (2013-05-14)

 1. Möjlighet att använda HTML vid uppföljningspunkter. För mer information, se Automatisk uppföljning och avsnittet som berör detta.

25.360 (2013-04-29)

 1. Integration med Technogym Wellness Cloud.

25.359 (2013-04-22)

 1. Möjlighet att hantera kundkonto per bolag (till skillnad från standard som idag är per anläggning).

25.357 (2013-04-18)

 1. Schemalagt jobb för automatisk export av verifikat.
 2. Verifikatexport till Fortnox.

25.355 (2013-04-05)

25.344 (2013-04-04)

 1. Vid abonnemangsförsäljning på nätet gick det att boka in sig på gruppaktiviteter om man haft ett obetalt abonnemang som inte hunnits rensa bort än.

25.342 (2013-03-11)

 1. Funktioner för automatisk adressuppdatering mot folkbokföringen på kunder som redan har en uppslagen adress samt på fakturor som skickas till indrivning/inkasso. 

25.338 (2013-02-27)

 1. Spärrar konton efter ett visst antal misslyckade inloggningsförsök För mer information se här Inloggning och lösenord.

25.329 (2013-02-08)

 1.  Delbetalning av fakturor. Kunden kan vid köptillfället välja att dela upp fakturan i delar.

25.328 (2013-05-05)

 1. Bytt ut BBS mot Nets i alla språksträngar. T.ex. "Hos BBS" är nu "Hos Nets"

25.318 (2013-01-24)

 1. Möjlighet att filtrera på bolag och anläggning i Ekonomi > Autogiromedgivanden
 2. Förhindra att felaktiga kortnummer synkroniseras med Metra

25.317 (2013-01-21)

 1. Automatisk uppföljning genom utskick via SMS och e-post till kunder. 

25.314 (2013-01-16)

 1. Internetbokningar visas inte längre under Ekonomi > Odebiterade bokningar (En internetbokning är odebiterad under den tid kunden matar in sina betalkortsuppgifter)
 2. Vid ändring av AG-abonnemang kontrolleras nu till vilken anläggning det är knutet för att avgöra om ett nytt medgivande behöver läggas upp.

25.312 (2013-01-14)

 1. Medgivanden filtreras per bolag i Ekonomi > Autgiromedgivanden (tidigare per anläggning)

25.311 (2013-01-09)

 1. Arrangemang: Bestämma mellan vilka datum ett arrangemang ska vara synligt i webbokningen se Planera arrangemang 3. publiceringsintervall 
 2. Gantners fingeravtrycksläsare kan konfigureras att släppa in personer utan att kontrollera fingeravtryck. Tidigare var detta endast möjligt att ställa in per person.

25.309 (2013-01-08)

 1. En person kan nu ha ett autogiromedgivande per bolag. Personkortet visar nu en lista med kundens medgivanden istället för historiken för medgivandet.

25.308 (2013-01-07)

 1. Rättat fel i resultatinläsning av betalningsspec autogiro där loggar om "Förnyad täckning" inte skapades vid automatiskt filutbyte mot BGC. 

25.304 (2012-12-18)

 1. Möjlighet att hindra utpassage med låst skåp även för MIFARE-kort.

25.303 (2012-12-11)

 1. Svea Inkasso: det skapades en tom rad för mycket i filen för fakturor utan personnummer.

25.298 (2012-11-28)

 1. Kontroll på att fakturor som flyttas till indrivning har en adress innehållande postnummer och postadress.

25.297 (2012-11-22)

 1. I adresser är fältet för land ersatt med en lista. Tidigare gick det att skriva vad som helst i fältet.

25.295 (2012-11-19)

 1. Resurser listas i bokstavsordning under Ändra repeterande bokning.

25.290 (2012-11-14)

 1. Ny inställning "Skicka beställningsbekräftelse-SMS". Om aktiverad (och SMS-utskick är konfigurerat) skickas bekräftelse-SMS till kund när denne bekräftar tjänster via nätet. Standardmeddelandet innehåller tid och plats för bokningen. Möjlighet att anpassa detta meddelande finns under Inställningar > Meddelande > Namn: "Beställningsbekräftelse-SMS". Kontakta dock BRP:s support innan anpassning av detta.

25.288 (2012-11-12)

 1. När man gör ett dagsavslut med Nets-terminal visas en gul ruta "Dagsavslut pågår". Försöker man stänga BRP under tiden visas ett meddelande. Det går inte att avsluta BRP förrän dagsavslutet är klart. 
 2. Vid dagsavslut med Nets-terminal skrivs som standard inget kvitto ut på kvittoskrivaren. Detta går att slå på genom att kontakta BRP:s support.

25.287 (2012-11-05)

 1. Spärr vid försäljning av produkter som inte används av anläggningen.
 2. Systemet inaktiverar inte längre autogiromedgivande när det får ett meddelande "ag-koppling saknas". Vid "ag-koppling saknas" så är det bankbyte på gång på medgivandet och det kommer fungera vid nästa dragning. Eller så kommer ett riktigt makuleringsmeddelande avseende medgivandet och då inaktiveras det.

25.276 (2012-10-02)

 1. Ny inställning "Fråga alltid om organisationstillhörighet vid abonnemangsförsäljning". Om aktiverad visas en extra dialog vid abonnemangsförsäljning i kassan.
 2. Om man säljer ett abonnemang i kassan av samma typ som kunden redan har och då väljer att återanvända det befintliga abonnemanget så ångras eventuell uppsägning automatiskt.
 3. Ny inställning "Max antal fakturor per autogirofil" för att begränsa storleken på autogirofiler. Standardvärde: 10000 i Sverige och Norge, 1000 i Finland.

25.271 (2012-09-20)

 1.  Vid kreditering av fakturor är det nu möjligt att välja mellan "Ja, Ja till alla, Nej, Nej till alla" för frågan om bokningar som hör till de aktuella produkterna ska avbokas. Se Kreditera faktura för mer information.

25.265 (2012-09-12)

 1.  Möjlighet att enbart visa dokument tillhörande en viss kategori (Användare, Ekonomi, Bilder, Importerade).

25.260 (2012-08-15)

 1. När man vid fakturering angav en förfallodag som låg tidigare i tiden än den förfallodag som borde ha varit utifrån person eller organisations fakturadagar så ignorerades det man skrivit in helt och hållet tidigare. Nu får man en fråga om man vill använda det angivna datumet ändå.

25.259 (2012-08-13)

 1. Gjort cellerna i Statistik > Abonnemang > Uppsägningsorsak klickbara, visar de abonnemang som ligger till grund för statistiken.

25.248 (2012-07-02)

 1. Möjlighet att skriva ut/maila en bekräftelse vid uppsägning av abonnemang. Se Säga upp ett abonnemang.
 2. Rättat bugg i betalningsintyget på abonnemang, endast fakturabetalningar räknades med i summan.

25.246 (2012-06-12)

 1. Stöd för godtyckligt antal läsare i kundkiosken.
 2. Datumintervallet på fliken "Debiteringar" på abonnemang visar nu korrekt slutdatum och inte en extra dag.
 3. Sorterar träningsstatistik på webben efter datum (fallande).

25.245 (2012-06-01)

 1. Man kan nu söka upp kunder som saknar eFakturafullmakt via knappen "Saknar fullmakt" i Ekonomi > Fakturering > Fullmakt eFaktura (gäller endast Finland)
 2. Möjlighet till dagligt automatiskt skapande av autogiromedgivande-filer.

25.239 (2012-05-14)

 1. Klientinställning för att göra kassan mer pekskärmsvänlig.

25.235 (2012-04-24)

 1. Bugg: Fel namn på passet visades under "Mina bokningar" på webben om passet man var inbokad på hade bytt typ efter inbokningen.
 2. Ändrat begreppsnamn på återbetalning till utbetalning. Påverkar enbart texter t.ex. återbetalningslista blir utbetalningslista.
 3. Rättat bugg i webbokningen som gjorde att grupperingen på produktgrupp i gruppaktivitetsbokningen inte fungerade om man visade 1 dag.
 4. Bugg: c/o-adress lades inte till när man hämtade personuppgifter via personnummeruppslagningen.

25.234

 1. Inläsning av remitteringsfiler är ändrad så att betaldag för en inkassobetalning sätts till den dag då betalningen ska dyka upp på betalningsmottagarens bankkonto. För att underlätta avstämning.
 2. 50-öringen borttagen för norska installationer.

25.232

 1. Integration med Exor Live, se Exor Live för mer information

25.226

 1. Rättat bugg som gjorde att under vissa omständigheter så kunde det senast ändrade fältets värde gå förlorat när man sparade i en dialog.

25.225

 1. Länkat om hjälpknappar under Statistik att peka på rätt sidor i dokumentationen.
 2. Endast BRP-personal får nu skapa nya anläggningar och byta bolag på anläggning.
 3. Statistik, omfördelning värdekort (visar vilka som nyttjats i annat bolag än där de sålts).

25.223

 1. Lagt till knapp "Konstatera kundförlust" i fakturalistan på personkortet och organisationskortet.
 2. Bytt namn på knappen "Registeruppslagning" till "Personuppslagning" för att använda samma begrepp överallt.

25.222

 1. De schemalagda aktiviteterna "Månatligt avslut av kassor", "Månatligt skapande av periodiseringsjournaler" och "Månatlig tömning av värdekort" tillkommer.

25.220

 1. Rättat bugg, i kassan räknades pris om på befintliga rader när man bytte kund.
 2. Säkrat upp kring sista öret på splitt av kvitto i kassan.

25.218

 1. Rättat bugg som gav problem vid återköp av tjänster med tillägg.
 2. Konstatera kundförluster. Hantering av kreditförluster. Fakturor man inte kommer få betalt för kan man markera som konstaterad kundförlust för att återvinna momsen. Se Konstaterad kundförlust.

25.217

 1. Produkter > Abonnemang summerar antal abonnemang, nyttjare och medlemmar i det aktuella urvalet. Har tagit bort valmöjligheten att visa alla abonnemang. Det är endast möjligt via avancerat urval.

25.216

 1. Export av verifikat skriver inte längre över tidigare export-fil utan lägger till ett räknenummer på filen om den redan finns.

25.215

 1. Möjlighet att ange om en anläggning ska visas i API/mobilapp, "Visa i API" på fliken Internet under Kontaktregister > Anläggning. Separat från "Visa på internet".
 2. Möjligheten att ha separat tidsgräns innan internetbeställningar av abonnemang eller värdekort anses vara övergivna
 3. Förändrat logiken för förlängning av befintliga abonnemang/framflyttning av nytt abonnemang vid försäljning. Se Abonnemangsmatchning vid försäljning
 4. Lagt till fält "Belopp att banka" vid kassaavstämning. Ett av fälten Kontant och "Belopp att banka" räknas ut utifrån det andra fältet och "Spara till växelkassa". Vilket av fälten som måste anges styrs av inställningen "Ange belopp att banka vid kassaavslut". Se Kassarapporter
 5. Om uppgifter ändras vid registeruppslagning så påminns man att spara när man lämnar personkortet.
 6. Rättat bugg vid återköp av belopps-särredovisade produkter. Tidigare blev inte de produkterna särredovisade vid okopplade återköp.
 7. För att undvika förvirring med släpp av dropinplatser har "Släpp platser" bytt namn till "Avboka noshows" och motsvarande för inställningar och texter som har med avbokningen ej uthämtade platser att göra.

25.214

 1. Ny kryssruta "Tidsintervall från schemastart" under Produkt > Resursbehov som gör att bokningsintervallet endast räknas från schemastart och ignorerar existerande bokningar.
 2. Rättat bugg som gjorde att det inte gick att kreditera nya autogirofakturor efter att de betalats.
 3. Man kan nu öppna kassaremsan inifrån kassan med hjälp av en ny knapp.
 4. När man klickar på "Återköp" i kassan får man möjlighet att ange kvittonummer. Kvittot visas sedan i kassaremsan där man kan välja vilken vara på kvittot man vill återköpa.
 5. Systeminställning för om man ska tillåta återköp som inte utgår från ett befintligt kvitto.

25.213

 1. Rättat bugg vid delkreditering av faktura.
 2. Ändrat filtrets intervall för hur gamla indrivningsaktiviteter som skickas, till ett år tillbaka i tiden.

25.212

 1. Statistik, estimerat värde av ag-abonnemang.
 2. Förändrat beteendet när man skickar ut en kunds glömda lösenord. Nu får kunden en länk och får ange ett nytt lösenord på internetbokningen.
 3. Besöksstatistik per typ, visar veckonummer för sista veckan föregående år då det nya året kan börja då.
 4. Rättat bugg som gjorde att man inte fick fråga om fakturor skulle markeras som utskrivna efter att man skrivit ut inifrån en enskild faktura.
 5. Prislistor räknas med när man söker upp en kund till ett påbörjat kvitto i kassan. Har kunden en prislista som ger ett lägre pris på någon vara på kvitto kommer priset räknas om.
 6. Gör uppslagning mot Montania automatiskt när man söker upp en kund i kassan. Sker även vid köp i webbokningen.

25.209

 1. I Kort-info-dialogen ges nu möjlighet att nollställa datum för skåp separat från att nollställa själva skåpsfältet. Detta gäller Legic-kort som har skåpsdata lagrat på kort/armband.

25.208

 1. Möjlighet att betala fakturor som ligger hos inkasso / påminnelseservice i kassan. Styrs av inställningarna "Tillåt kassabetalning av faktura med status inkasso" samt "Tillåt kassabetalning av faktura med status påminnelseservice".
 2. Rättat bugg i internetbetalningen som gjorde att om kund fick ej ok vid betalning och sedan försökte igen och fick ok så registrerades inte betalningen i BRP i vissa fall (verkar bara ha påverkat Samports internetbetalning)
 3. Rättat bugg som gjorde att man fick fel rader om man kopierade rader under Bokning > Bokningar efter att ha sorterat listan.

25.207

 1. Loggar överlåtelse av abonnemang på den ursprungliga ägarens personkort så att man kan spåra vart abonnemanget tagit vägen.

25.205

 1. Anpassningar för att visa tider enligt tidszon.
 2. Hjälpknappen under Bokning > Bokningar länkar nu till rätt sida i dokumentationen.
 3. Möjlighet att integrera med betalleverantörer via filserver.

25.204

 1. Ändrat mall för betalningsintyg så att totalsumman även inkluderar belopp från kvitton.
 2. Förändringar på betalsätt. Internetparametrar uppdelade per betalleverantör samt flyttade till egen flik.
 3. Rättat bugg, vid återköp av entréprodukt så låg bokningen kvar.
 4. Infört ny status på faktura samt lagrar senaste händelse, se FakturastatusFakturahändelser.

25.203

 1. Sätter kön även vid inmatning av finska personnummer.
 2. Stöd för Gantners inpasseringsläsare med fingeravtryckskontroll.
 3. Fixat så att aktuell anläggning tas från properties vid inloggning och inte från användaren om anläggningsid är satt i klientinställning.
 4. Fixat stöd för abonnemang med flera nyttjare i rcard-integrationen.
 5. Fixat så att förfallotidpunkt sätts korrekt på varu-/paketbokningar när starttiden ändras.
 6. Fixat så att makulerade abonnemang aldrig tas med i abonnemangsurval om man inte valt att inkludera i filtret.
 7. Avvecklat rutan "Avtal finns" på autogiromedgivande då den saknade tydlig funktion och ingen har efterfrågats.
 8. Bytt rättighetskrav vid återköp på kassaremsa från "kreditering" till "återköp" så att det stämmer med dokumentation och är samma krav som i kassan.

25.202

 1. Förbättrat tjänstebokningar på webben så att bokningsregler beaktas i fler situationer.
 2. Lista med fakturor för att hantera återbetalning, se Utbetalningslista.
 3. Flyttat knappen "Omatchade" från dialogen "Ekonomi > Fakturering > Fakturor" till ett eget menyval i huvudfönstret under "Ekonomi > Fakturering".
 4. Rättat fel som uppstod när man gjorde ett frikopplat återköp och saknade användarrättigheten kassapris. Workaround är att sätta kassapris på alla roller tills uppdatering är på plats.

25.201

 1. Rättat bugg som gjorde att knappen "Rensa" i "Avancerat urval" på abonnemangslistan inte fungerade.

25.200

 1. Om man kör kassaavslut dagen efter så används samma bokföringsdag som det senaste köpet.
 2. Visar abonnemangens bindningstid direkt i listan under Produkter > Abonnemang
 3. Delar upp autogirofiler i flera filer om dom är större än 32000 rader.
 4. Närvarostöd kan nu filtreras på träningstillfällets längd. Även ledaren räknas med enligt RFs regler, se Närvarostöd.

25.199

 1. Gjort det möjligt att kreditera en del av en fakturarad, se Kreditera faktura.

25.198

 1. Säkrare sättning av dimensionsobjekt från produkt på försäljningstransaktioner om de råkar saknas på bokningen.

25.197

 1. Rättat bugg vid tjänstebokning som kunde ge konstiga förslag på resurser om man hade samma resursetikett på olika typer av resurser, t.ex. lokal och personal.

25.196

 1. Bytt sorteringsordning på bokningsfliken på organisation och person så att bokningar längst fram i tiden hamnar överst och äldst underst.

25.192

 1. Laddar om deltagarlistan när man lägger till dropinplatser. Tidigare uppdaterades inte listan om gruppaktivitetsprodukten inte var inställd att skriva ut passbiljett.
 2. Fixat så att det funkar att boka tjänster med fixt tidsintervall på webben.
 3. Snabbat upp stängning av kassan. Den kunde vara långsam eftersom man tidigare pratade färdigt med betalkortsterminalen innan kassan stängdes. Nu görs detta i bakgrunden.
 4. Fixat så att resursbehov kommer med vid kopiering av produkt.
 5. Sorterar nu resursförlag i tjänstebokningen efter namn om de inte har någon prioritet. Har de samma prioritet så sorteras de också efter namn.
 6. Lagt till möjlighet att ange datumintervall vid värdekortstransaktionsutskrift.

25.191

 1. Snabbat upp gruppaktivitetsbokningen på nätet ytterligare.

25.190

 1. Skriver ut kassaavslutskvittot från Nets på kvittoskrivaren.
 2. För Nets, gjort så att man per betalkortstyp kan styra vilket konto betalningen ska redovisas på.
 3. Ändrar inte kassafönstrets storlek när man öppnar det utan behåller tidigare storlek. Om man kör BRP med för låg upplösning kunde detta annars bli ett problem.

25.189

 1. Vid inloggning till BRP måste man nu ange både användarnamn (epost, kundnummer, kortnummer) och lösenord.
 2. Många av inställningarna under menyvalet "Inställningar" är flyttade och kan nu bara ändras av BRPs personal.
 3. Menyvalet "Importera OCR-fil" är omdöpt till "Importera resultatfil". Funktionen visar nu en lista med alla filer som ligger i inkorgen och vilken typ det är. Inläsning av autogirofiler kan nu också göras ifrån denna dialog. Man kan även markera flera filer på en gång och behöver inte plocka en i taget som tidigare.
 4. När abonnemang säljs i kassan måste man först söka upp kunden om det inte redan är gjort. Sedan görs en kontroll om kunden redan har ett abonnemang av samma typ. Är så fallet får man en fråga om man ska fortsätta på samma abonnemang. Har kunden ett annat abonnemang kommer startdatumet på det nya abonnemanget justeras så det börjar då det befintliga abonnemanget slutar.

25.188

 1. Skapat upp standardinställningar för omatchade inbetalningar i befintliga installationer i de fall det saknas. Konto sätts till 2422.

25.184

 1. Inbetalningar som avser redan betalda fakturor hanteras inte längre som omatchade inbetalningar av systemet utan de överbetalar fakturan så den får negativt saldo.
 2. Systemstöd för att hantera "omatchade inbetalningar", se Bankgiro Inbetalningar (OCR).
 3. Väntar på/kontrollerar att databas är igång vid uppstart av BRP tjänster. Kunde annars leda till att de inte startade vid serveromstart när databasen tog tid på sig.

25.182

 1. Nya filter på "Kravhantering", "Lägsta belopp" samt "Dagar sedan påminnelse".
 2. Lagt till så att vi har möjlighet att se vart en bokning gjorts från (nätet/app/klienten).
 3. Filter på bolag i fakturalistan.
 4. Rättat bugg vid kopiering av arrangemang.
 5. Infört möjlighet att filtrera anläggningar på region vid bokning av gruppaktiviteter på webben.
 6. Loggning av ändringar av ekonomiinställningar såsom konto, betalsätt etc.
 7. Öppnar kassan utan att vänta på Auriga ATC men inaktiverar kortbetalning tills det är initierat. Om kontakt med terminal eller ATC inte går att få så visas felmeddelande och åtgärdsförslag. Även för Baxi.
 8. Ny metod i HTTP-API, VerifyUser.
 9. Möjlighet att ange region på anläggning.
 10. Stödtexter vid inmatning av kortnummer.

25.181

 1. Rättat bugg som gjorde att bokningars pris ibland inte räknades om vid ändringar i bokningen.
 2. Gjort så att varningen om att abonnemang håller på att ta slut visas även om försäljning av abonnemang inte är aktiverat.

25.180

 1. Infört möjlighet att stänga av att fakturor kopplas till persons organisaion automatiskt. Görs med inställningen "Koppla faktura till personens organisation".
 2. Gjort så att även IP-webbkameror nu visar bild innan man tar kort.

25.179

 1. Fildialoger som öppnas utan specifik förbestämd plats kommer nu ihåg var man senast var.
 2. Mer plats för kortläsarlistan i passagefönstret.
 3. Möjlighet att visa betalda fakturor samt fakturerat belopp på kassarapport.
 4. Ändrat hur "aktivt abonnemang" valideras vid tex inbokning, det går nu att boka framåt i tiden om man har ett abonnemang som börjar efter innevarande dag om det kommer vara aktivt när bokningen infaller.

25.178

 1. Lagt till möjlighet att lägga på fakturaavgift vid ag-dragning för de som saknar medgivande.
 2. Visar samtliga värdekort man har tillgång till på personkort och webb, tidigare visades bara kort som var direkt kopplade till personen.

25.177

 1. Rättat bugg som gjorde att man inte kunde fakturera kundkonto direkt från person om man inte använde fakturaavgift.
 2. Gjort så att våra backup-funktioner skickar larm till oss om backupen går fel.
 3. Rättat diverse buggar med läsare kopplad till resurs.
 4. Möjlighet för automatisering av påminnelse/inkasso till Kredithanterarna.

25.175

 1. Förbättrat validering av personnummer, framför allt i installationer med både norska och svenska anläggningar.
 2. Rättat bugg som gjorde att kassasidor ibland inte uppdaterades efter ändring.

25.174

 1. Information om noshow visas nu på boka gruppaktivitet-sidan på Internet.
 2. Menyvalet "Abonnemang" på Internet är nu omdöpt till "Medlemskap" och visar nu även värdekort.
 3. Infört loggning av ändringar på Person, Organisation, Anläggning, Bolag samt Produkt. Ändringarna visas i en ny flik, "Historik", på de olika objekten.

25.172

 1. Snabbat upp sökning på kortnummer i passagehistoriken avsevärt.

25.171

 1. Anläggningsväljare på webben sorteras nu i bokstavsordning.
 2. Löst en mindre bugg angående autogiromedgivanden som kunde göra att vissa medgivanden inte hamnade under någon kategori, de som tidigare inte syntes hamnar nu under ofullständiga.

25.163

 1. Infört möjlihgeten att integrera med Retention Management.

25.147

 1. Förenklat konfigurering av skrivare i BRP.
 2. Lagt på prefix automatgenererade kortnummer på entrébiljetter för att undvika överlappande kortnummerserier. Standardprefixet är 'E'. Prefixet är inställbart under Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Prefix för entré-biljetter".

25.146

 1. Ny snabbknapp för att söka kund via kortnummer i kundregister samt i kassan, "Ctrl-F9". Den tidigare knappen, "F10", krockade med en Windows-snabbknapp, se Snabbtangenter.

25.144

 1. Användare utan rättigheten "Kassapris" kan trots detta ändra pris i kassan på produkter som helt saknar pris.

25.143

 1. Fixat så att en betald faktura kan sökas upp i kassan för rättelsebetalning. Användaren informeras om att den är betald men får möjlighet att fortsätta ändå.

25.137

 1. Inbetalningar med felformaterad ocr-referens konteras som omatchad om konto för det är konfigurerat. Tidigare visades de bara i avvikelsetexten utan korrekt kontering.

25.133

 1. Lagt till inställning Inkludera dagens datum i uppsägningstid som i praktiken minskar föreslagen uppsägningstid med en dag.
 2. Vid betalning av inkassoärenden direkt till betalningsmottagare så rapporteras endast skuldbelopp som betalning till inkassoföretag.
 3. Fixat integration med Assa ARX.

25.132

 1. Fixat så att statistik>åldersfördelning kan tas ut per datum bakåt i tiden.

25.119

 1. Gjort det möjligt att göra avancerat urval på abonnemangs frysningar.
 2. Filter på Gruppaktivitet och Inställt i Bokning > Bokningar.

25.118

 1. Gjort en funktion för att efterfakturera entréklipp, se dokumentation.

25.113

 1. Lagt till filtrering på produktetikett i produktlistan.
 2. Export av fakturor till Intrum Justitia.

25.111

 1. Ändrat så att det inte går att boka in sig på väntelista efter att den slutat användas.
 2. Klockan synkas automatiskt till Gantner-terminaler vid anslutning och kl 05:00 varje natt.
 3. Möjlighet att visa beställarens initialer på tjänstebokningar i schema på webben.

25.108

 1. Lagt på konto i filter + kolumn i Försäljning per produkt.

25.107

 1. Möjlighet att teckna AvtaleGiro via webbokningen.

25.105

 1. Fixat så att inställning om medlemskontroll ska göras ställs in på produkter (av typ värdekort och abonnemang) istället för per anläggning så att det fungerar att ha prova-på-produkter och andra varianter utan medlemskapskontroll.
 2. Lagt till "Senaste inbokning från väntelista" på bokningsregler. Den styr hur lång tid innan starttiden som personer på väntelistan (gruppaktiviteter) kan bokas in på ordinarie platser.
 3. Öresavrundning på betalsätt. Man kan ställa in att kontanter ska avrundas men att kortbetalning inte ska avrundas. Alla typer av betalsätt som används i kassan kan man ställa in detta för.

25.104

 1. Fixat ett fel som gjorde att för många biljetter kunde skrivas ut vid avprickning om samma person var inbokad flera gånger på samma gruppaktivitet.
 2. Gjort lagerhistoriken effektivare.
 3. I ovanliga fall vid försäljning av ett abonnemang kunde man få en varning att kunden redan hade ett abonnemang trots att han/hon inte hade det.
 4. Momsgrupp sparas direkt när det ändras på en produkt så att priset räknas ut rätt om det sedan ändras.
 5. Personlista från noshow-lista.

25.103

 1. Fixat ett fel med inskrivningsavgift på webben som gjorde att det inte gick att teckna medlemskap utan att vara inloggad.

25.101

 1. Värdekortslistan visar inte längre värdekort som skapats efter det datum som valts i Per dag.

25.100

 1. Fixat ett fel som gjorde att abonnemang kunde försvinna om flera flikar var öppna i kassan.
 2. Lagt till möjlighet att visa endast obetalda beställningar i webbokningen. Detta kan bara användas när inställningen Gruppera "Mina bokningar" på beställning är på.
 3. Möjlighet att ange vilka e-postadresser som ska få kopia på en beställning i BRP-klienten. Tidigare har detta bara varit möjligt vid webbokning. Adresserna används när man skickar en rapport baserad på beställningen som e-post samt när webbokningen skickar bekräftelser, kvitton och påminnelser.

25.099

 1. Import av Aspirations (Club 2.0) från Technogym

25.098

 1. Fixat ett problem där stora beställningar som betalats via Internet med Samport inte registrerades som betalda.
 2. Fixat ett problem som gjorde att det inte gick visa personer från personlistan om man först hade gjort ett filter för Bokning > Bokningar som inkluderade personer.
 3. Fixat ett problem som gjorde att abonnemang som öppnades i flera kassor samtidigt kunde försvinna trots att de blev betalade. För att nu kunna öppna en pågående abonnemangsförsäljning i en annan kassa än den där den påbörjades måste den först sparas i den första kassan.
 4. Åtgärdat fel som kunde uppstå vid t.ex. bokning av arrangemang och tidsstyrda dimensioner används.

25.096

 1. BRP kan nu läsa taggar från Bewator med generella serieportsläsare, t.ex. "IDESCO Access 7 A".

25.095

 1. När ett kundkonto faktureras för en person som tillhör en organisation så skickas inte fakturan till organisationen utan till personen.

25.094

 1. Förbättring av ljusstyrningen. Lagt till stöd för reläbox BF-2300.
 2. Lagt till funktionalitet för att ha en inskrivningsavgift i internetbokning. När tecknar medlemskap i internetbokningen kan man ha en obligatorisk produkt som också måste betalas. När inskrivningsavgiften en gång är betalad behöver personen inte betala avgiften någon mer gång.

25.092

 1. Åtgärdad fel som uppstod i samband med att abonnemang var både särredovisade och periodiserade.

25.090

 1. I bokning av arrangemang på Internet går det nu att ange antal deltagare vid bokningstillfället. Funktionen slås på med inställning "Ange antal deltagare vid arrangemangsbokning" i kategorin "Internetbokning". Om funktionen är aktiverad går det inte att ange namn på deltagare och inte att boka tillägg som konfigurerats för arrangemanget.

25.089

 1. Gjort ett kvitto för påfyllnad av SafePay, mallen ligger under Inställningar > Utskriftsmallar.
 2. Möjlighet att ha flera knappar för inpasseringstyp i kiosken och rättighetskontroll för dem.

25.087

 1. Fixat så man kan boka framtida pass medan abbonemang är fryst under förutsättning att frysning upphör senast dagen före passet äger rum.
 2. BRP finns nu i fullständig norsk översättning.

25.085

 1. Möjlighet att permanent radera personer så att de inte kan återskapas. I samband med detta sker en avidentifering av personuppgifterna i databasen. Borttagningen går även att schemalägga.
 2. Även om inställningen "Tillåt bekräftelse av beställningar" är avslagen så får man bekräfta internetbokningar som enbart innehåller produkter som är kostnadsfria (det är inte någon idé att ta dem till kassan men man vill heller inte att de ska renasas bort automatiskt efter en tid som temporära).

25.084

 1. Infört en ny användarrättighet, "Byt anläggning på person". När man har användarrättigheten kan man ändra anläggning som tidigare. När man inte har rättigheten kan bara ändra till anläggningar man själv har tillgång till.
 2. Infört nya användarrättigheter för statistik. "Statistik, ekonomi" ger tillgång till ekonomi-relaterad statistik på statistikmenyn. "Statistik, övrig" get tillgång till övrig statistik.
 3. Infört stöd för att kunna ta emot betalning i andra valutor i kassan. http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Betala+med+annan+valuta
 4. Förtydligat meddelande vid inpasseringsförsök på en redan inpasserad entré.
 5. Förtydligat meddelande vid försök till passage med konsumerad entre.
 6. Snabbat upp abonnemangsstatistiken (Statistik - Abonnemang - Abonnemang).
 7. Förbättrat och förtydligat passagehantering vid utpassage med klippkort.
 8. Förbättringar avseende PUL och tillåtelse av massutskick:
  1. Möjlighet att tillåta/ej tillåta massutskick via SMS per person.
  2. Ny inställning "Tillåt massutskick som förval". Om den är vald får en ny person "Tillåt massutskick" förvalt för brev, e-post och SMS. I annat fall blir de inte förvalda.
  3. "Tillåt massutskick" har flyttas från fliken "Marknad" till "Basuppgifter" på kundkortet.
  4. Möjlighet att ange om man vill tillåta massutskick vid internetregistrering.
 9. Funktion för att "Gallra inaktiva personer" ur kundregistret.

25.083

 1. Gjort om hantering av noshows, se Hantering av noshows. Pga stora förändringar så kommer vissa gamla varningar inte lägre att räknas beroende på hur gammal version av BRP ni uppgraderas från.
  Den nya hanteringen innebär bland annat avskrivningstid för noshows samt mjukare avstängning, se Övergång till ny Noshow-hantering.
 2. Åtgärdat ett problem i varubokningen på Internet som gjorde att bokningar utan beställning uppstod när antalet sattes till noll. Problemet innebar också att det inte gick att visa odebiterade bokningar.

25.082

 1. Om växelkassa används så kan man inte längre påbörja försäljning förrän gårdagens kassa är avslutad.
 2. Ny parameter på produkt, "Fyll på tidigare värdekort". Om denna aktiveras så görs vid försäljning en kontroll om kunden redan har ett värdekort av samma typ och om så är fallet fylls det gamla på istället för att ett nytt skapas.
 3. Implementerat Beställningspåminnelser.

25.081

 1. Användarrättigheten Kreditering (Återköp i kassan, kreditera faktura) har delats upp på två rättigheter, Kreditering respektive Återköp.
 2. Ersatt VNC med TeamViewer i Hjälp > Fjärrsupport.
 3. Gjort så att man kan betala med presentkort samt sätta upp på kundkonto det som väljs i GatTime, tex för solariestyrning.

25.080

 1. Använder anläggningens fakturareferens som default-referens även när man skapar fakturor från Debitera Autogiro-abonnemang.
 2. Man kan högerklicka i fakturalistan och välja "Visa" i personlista.
 3. Sätter "Frysning" som defaultval när man skapar en avvikelse.
 4. Rabattlistan kan även visa särredovisade subitems2

25.079

 1. Man kan högerklicka i fakturalistan och välja "Visa" i personlista.

25.074

 1. Faktureringsavgift, gjort det möjligt att vid faktureringstillfället lägga på en vara för att ta ut en faktureringsavgift, se Faktureringsavgift.
 2. En varningsdialog visas vid debitering av ag-abonnemang om det finns abonnemang som släpar efter.
 3. Typ visas i marknadsaktivitetslistan på person och organisation.
 4. Listan med anläggningar är begränsad till endast anläggningar man har tillgång till i listan med Autogiromedgivanden och i statistik för försäljning och abonnemang.

25.071

 1. Återinfört möjligheten att ändra kontonummer på autogiromedgivanden.

25.070

 1. Stöd för kontrollenhet CleanCash Typ C (MultiUser)
 2. Om man skickar e-post och infogar en bild kan nu bilder som finns på en nätverksserver användas och inte bara den lokala hårddisken.
 3. Kassan återställs om man väljer att skriva ut Nota på samma sätt som om man valt att Spara.
 4. Plockat bort öresavrundning till 50 öre i kassan.

25.069

 1. Knapp i kiosken för att sätta inpasseringstyp för de kunder som inte går på gruppaktivitet.
 2. Det går att handla med passerkort eller armband med kredit eller med ett förbetalt värde. Läs mer om att Betala med passerkort. Tidigare kunde man handla helt utan kredit, nu måste en kreditgräns anges per entréprodukt.

25.067

 1. Högerklick på kassarad visar tooltip med tid och resurs.

25.066

 1. I Ekonomi - Fakturering - Åldersanalys går det nu att dubbelklicka på en rad för att få fram de fakturor som ligger till grund för statistiken.
 2. Tidsstyrda dimensioner. Det går att koppla ett dimensionsobjekt till en viss tidsperiod.

25.064

 1. "Ctrl-C" går nu på de flesta ställen att använda för att kopiera raderna i tabeller. Gick tidigare i ett begränsat antal tabeller. Det går också att kopiera genom att högerklicka i tabellen och välja kopiera.

25.063

 1. Smidigare hantering av elektroniska medgivanden. Så fort kunden saknar giltigt medgivande kan de ombedas registrera ett via sin internetbank.
 2. Funktion för att avvisa elektroniska medgivanden införd.
 3. Fixat så att statusen "felaktig" automatiskt försvinner från medgivanden när åtgärden "Lägg upp" sätts.

25.061

 1. Möjlighet att skriva ut intyg på betalningar gjorda för ett abonnemang, t.ex. betalningar som gjorts via autogiro.

25.060

 1. Möjlighet att betala fakturor i internetportalen.

25.059

 1. Möjlighet att filtrera provisionslistan (Ekonomi - Kassa - Provision) på persongrupp.

25.058

 1. Webbokning, förbättringar i listan med "Bokningar" när de är grupperade på beställning:
  1. Möjlighet att söka på datumintervall och anläggning.
  2. Beställningar sorteras på första bokningens starttid.
  3. En dialog som varnar när användaren är på väg att loggas ut på grund av aktivitet. Kan slås på eller av med inställningen Internetvisning > Varna innan timeout.

25.057

2

 1. I Systeminställningarna kan man ange en färg som ska visas för bokningar i bokningschemat som ingår i gratisbeställningar.
 2. Webbokning: Anläggning och mottagare av kopior av e-postbekräftelser visas i listan med "Bokningar" när de är grupperade på beställning.

25.054

 1. Visar veckodagsnamnet intill datumet i gruppaktivitetsbokningen på webben.

25.053

 1. Möjlighet att delbetala beställningar på Internet. Bokningar som är närliggande i tiden föreslås för betalning. Möjligheten slås på med inställningen "Tillåt delbetalning av beställning" och vad som räknas som närliggande regleras av inställningen "Antal dagar att föreslå för delbetalning".

25.051

 1. Egen kvittonummerserie per kassaenhet vilket är ett krav från kassalagen. Alla kassaenheter får en egen serie som rymmer en miljon nr som börjar om från början efter 1 miljon kvitton.
 2. Tillåter ej personliga kassor om man har en kontrollenhet.
 3. Gjort så att det går att ändra fönsterstorleken på kiosken och att den anpassar storleken efter skärmupplösningen.
 4. Lagt till möjlighet att byta anläggning i Internetbokningen. Inställningen "Tillåt byte av anläggning" i kategorin Internetbokning slår av och på möjligheten att byta anläggning.
 5. Meddelande (extern notering) och märkning för en beställning visas i "Bokningar" om inställningen "Gruppera 'Mina bokningar' på beställning" är vald.
 6. Lagt till möjlighet att ange mottagare av kopior av e-postbekräftelser som görs i Internetbokningen. Inställningen "Lägg till mottagare av kopia" i kategorin Internetbokning slår av och på möjligheten.
 7. Rättat så att organisation inte tas från person om beställning utan organisation faktureras från beställning. Vid fakturering från kassan sätts alltid personens organisation som standardförslag.
 8. Snabbat upp inläsning av debiteringsresultat för autogiro. Tar nu 1/30 av tiden.
 9. Möjlighet att göra repeterande bokningar på Internet. Möjligheten finns för "Visa resursbeläggning" och "Boka varor".
 10. Tillåter inte personlig kassa när man använder sig av kontrollenhet i kassan (pga kassalagen).

25.050

 1. Förbättring av arbetspass:
  1. Det går att förlänga ett arbetspass genom att markera en del av passet och någon tid före eller efter och trycka "T". Den förlängda tiden blir då föreslagen som ny tid på arbetspasset.
  2. Om man markerar ett område som inte är arbetspass utan öppet schema och trycker "T" blir schematiden föreslagen som tid för ett nytt arbetspass.
  3. Om ett arbetspass öppnas i en stängd (grå) period och det finns öppet schema samma dag kommer schemat för den dagen att omvandlas till ett arbetspass.
  4. Om en resurs har ett arbetspass en viss dag kommer ett eventuellt schema att ignoreras. Det går alltså inte längre att kombinera schema och arbetspass utan arbetspassen för företräde.
  5. Produkter > Inställningar > Arbetspass visar en summering av antal arbetspass och antal timmar i passen.

25.049

 1. Värdekort för produkt visar tydligare vilken eller vilka produkter som är valda och det är lättare att ändra.
 2. Möjlighet att infoga bilder i html-formaterad e-post.
 3. Rättat bugg som gjorde att "Kassadiff" samt "Utplockat belopp" inte kom med vid utskrift av kassarapport om man skrev ut direkt vid skapandetillfället.
 4. Infört inställning så att fakturabetalningar som rapporteras av inkassoföretag kan redovisas på ett eget betalsätt istället för bank. Detta för att möjligöra användande av ett särskilt konto för det och att det förtydligas på fakturainbetalningen.
 5. Fixat så att inbetalda belopp som standard visas på inbetalningsjournal. Gamla varianten döpt till paymentjournal4. Om någon önskar gamla beteendet tillbaka, sätt mall=paymentjournal4.jasper på rapportmallen med namn "Inbetalningsjournal".
 6. Fixat ett problem som uppstod vid sökning i produktlistan. Om man hade valt "alla" anläggningar visades både "aktiva" och "ej aktiva" produkter oavsett vad som valts att visa.

25.048

 1. I vissa fall gick det att betala bokningar i internetkassan trots att de redan var betalda. Detta har åtgärdats.
 2. Vid inloggning sätts aktiv anläggning från kassaenhet om någon sådan är satt i klientinställningarna.

25.047

 1. Fixat ett problem som gjorde att en beställning som bokats och betalats via Internet låg kvar som preliminärbokad.

25.046

 1. Lagt till menyval "Identifiera comportar" i hjälpmenyn. Stänger av BRP och startar ett program som skriver ut allt som kommer in på alla lediga comportar. Användbart för att identifiera vad som är kopplat på vilken comport.
 2. Fixat så att man alltid hamnar rätt efter nyregistrering på webbokningen.

25.044

 1. Fixat så att trådsäker gatwriter kan koda skåpsgiltighetstid vid inpassering.
 2. Fixat dubbelläsningar i GatWriter Gateway och gjort så den inte tänder dioder kontinuerligt när den används för inpassering.
 3. Värdekort av typen klippkort kan användas för flera olika produkter.
 4. Automatisk inbokning på gruppaktivitet vid inpassering för ett arrangemang om arrangemanget har en gruppaktivitet den dagen.
 5. Parameter för att få med extern notering från beställning på planeringslista1, showOrderExternalNote, default false
 6. Kreditfakturor får alltid samma adress som ursprungsfakturan.

25.040

 1. Rättat fel i prisberäkning som kunde uppstå på tjänster med prisstyrande resurser ihop med att kunden hade en egen prislista.
 2. Snyggat till pakethantering i kassan på varupaket så att det inte blir flera rader för varja antal. Nu kan man också ändra antal som på vanliga produkter.
 3. Fixat fel där abonnemang kunde få 2 nyttjare när man la upp ett ag-abb från kundkortet men annan betalare, fick upp medgivandedialogen och klickade ok.
 4. Rättat bugg i kopiering av produkt där anläggning på produktpris föll bort.

25.039

 1. Rättat problem där ett betalt abonnemang kunde raderas om det påbörjades i kassa1 och där låg öppet medan kunden söktes upp i kassa2 och betalades där.
 2. Rättat fel i närvarostatistik där deltagare räknades en gång per aktivitetens antal resursbehov.

25.033

 1. Gjort om hanteringen av kundkonton så att den ska fungera tydligare och säkrare.
 2. Fixat visningfel på organisation och person efter att man tittat på en rad i kundkonto-listan.
 3. Ändrat så att momskonteringar som standard inte separeras per dimensionsobjekt (ex resultatenhet, kostnadsställe). Går att aktivera igen per system om så önskas.

25.018

 1. Fixat bugg som gjorde att klipp drogs trots timeout på anonyma klippkort.
 2. Lagt på knapp i E-postdialogen för att testskicka e-post till sig själv.
 3. Under anläggningsinställningar har vi infört möjlighet att ange en standardmall för epostdialogen.
 4. Hantera växelkasas. Del av nya kassalagen att man måste registrera växelkassa innan försäljning påbörjas. Inställningsbart tills vidare.
 5. Journalanteckningstyper. Möjligör att olika roller får tillgång till olika typer av journalanteckningar.

25.017

 1. Visar klipp kvar/giltighetstid i displayen på Gat Access och Gat Return. Displaymeddelanden är konfigurerbara.

25.016

 1. Visar rabatt, växelkassa, organisation m.m. på kassarapporten i enhet med nya kassalagen.

25.015

 1. Implementerat integration med kontrollenhet för kassor, CleanCash.

25.014

 1. Buggfixar

25.013

 1. Förenklat och förtydligat koden för automatisk avbokning av övergivna internetbokningar. Bör förhindra att övergivna bokningar hänger kvar av misstag.

25.012

 1. Fixat så att periodisering tar hänsyn till ändrat skuldkonto och intäktskonto vid byte av abonnemangsprodukter.

25.010

 1. Förbättrat loggning, snabbat upp och förtydligat användning av gatwriter.
 2. Snabbat upp inläsning av ag-betalningar. Primärt sammanställs inbetalningsjournalen effektivare.
 3. Lagt på så att abonnemangsstatistik även kan filtreras på produktetikett.
 4. Plockat bort att produktinställningen "Exkludera från statistik" påverkar abonnemangsstatistiken, produktetiketter bör användas istället. Döpt om inställningen till "Exkludera från medlemsrapport".
 5. Rättat fel som gjorde att avvikelser inte funkade som förväntat på schemastyrda priser.

25.007

 1. Rättat en bugg i planeringslista1. Buggen gjorde att beställarens namn kom med flera ggr på samma beställning (om beställningen hade flera rader i listan).
 2. Verifikatexport till ASW.
 3. Gjort en rättighet för att radera debiterade bokningar.
 4. Gjort snabbknapp "Shift-N" och "Shift-F" som i dagvyn hoppar en vecka.
 5. Sorterar makulerade abonnemang underst i abonnemangslistan.

25.006

 1. Sätter affärsenhet på inpasseringarna.

25.005

 1. I kiosken prickas man nu bara av om man kommer efter avprickningsintervallets start.
 2. Lagt till ett diagnosverktyg som söker efter auktorisationsnummer som finns i buntfiler men saknas i brp.
 3. Delat upp filtret i Avbokningslistan på två rader.
 4. Förenklat och stabiliserat Auriga kommunikationen.
 5. Gjort generella väntelistan oberoende av anläggning. Gick inte att få träff om personen på listan tillhörde någon annan anläggning än där det blev ledig tid.
 6. Fixat felhantering som uppstod om ett medgivande var raderat när man läste in AG-betalningsfiler.
 7. Fixat så att dimensionsobjekt sätts på kassadiff-rader när man räknar om kassarapport.
 8. Tillåter inte inloggningsförsök med tom sträng som inlogg i webbokningen.
 9. Rättat så att dubbla-abonnemang-kollen fungerar ordentligt i avancerat urval.
 10. Sparar ändrat pris i kassan och en lista för dessa. Man kan även få ut det på kvittot
 11. Fixat stöd för att särskilja indrivningsärenden som skickat till indrivare. Indrivare kan hantera påminnelse + inkasso el bara inkasso.
 12. Optimerat inpasseringar.
 13. Fixat så att antal lådöppningar (nollinslag) syns på kassarapporter enligt nya kassalagen.
 14. Visar antal sålda varor och tjäster på kassarapporten enligt nya kassalagen.
 15. Rättat fel som gjorde att man inte kunde boka in sig på gruppaktiviteter på nätet om dom låg kant i kant.
 16. Gjort så att varupriset i cateringbokning på webben visas ink eller ex moms beroende på systeminställningen.
 17. Nya rättigheter för att skapa och planera in gruppaktiviteter respektive arrangemang. Även en produkträttighet vilket gör att man kan hantera produkter utan att ha inställningsrättigheter.
 18. Gjort så att ett fixtidsabonnemang alltid returnerar abonnemangspriset även om man debiterar en del av intervallet.
 19. Öppnar anslutning mot Auriga endast när ett kortköp genomförts istället för vid varje påbörjat köp.
 20. Webbokningen, fixat så att sökt datum komms ihåg mellan cateringbokning och tjänstebokning via resursbeläggning.
 21. Gjort så att man kan visa Kontaktperson på beställningsSOVen.
 22. Lagt in nya postnummer, använd menyn Hjälp > Uppdatera postnummer.

25.004

 1. Fixat så att paketpriset inte multiplicerad med antalet i kvadrat.
 2. Fixat bokningsregel som tillåter att man kan dubbelboka gruppaktiviteter på nätet.
 3. Frågar om man ska skapa en extra avvikelse när man skapar en prisavvikelse på ett abonnemang och angiven tid överlappar debiterade tiden.
 4. Fixat så att defaultintervallet för en frysning blir en månad och inte en månad och en dag.
 5. Stabiliserat hanteringen av kundkonto.
 6. Gjort så man kan säga upp abonnemang från denna avtale- och auto-giro-listan. Uppsägningen har även slutfakturering.
 7. Kundreskontrarapporten visar inte längre anläggningens namn omotiverat (rapporten filtrerar inte på anläggning).
 8. Fixat möjlighet till fakturering av noshow på gruppaktiviteter.
 9. Rättat periodiseringbuggear i kreditering av splittat abonnemang.
 10. Fixat så att bakåtperiodisering inte görs.
 11. Fixat så att alla produkter är periodiserbara.
 12. Rättat beräkning av pris på abonnemang.

25.002

 1. Noshow hanteras i egen tabell. Varningar går inte ut direkt utan läggs i lista som kan kontrolleras innan varningarna går ut.

25.0

 1. Export av fakturor till Creno.
 2. Rutin för inkasso.
 3. Statistik för gruppaktiviteter grupperad per person, produkt och produktgrupp.
 4. Avmarkera "Hos BGC" för flera fakturor på en gång.
 5. Skapa meddelande på person från Faktura och Kravhanteringslistan.
 6. På organisationskortet kunna filtrera abonnemang på hur de är kopplade till organisationen.
 7. Gjort så man kan filtrera resurserna även på resursetikett i resurslistan. 

 • No labels