Child pages
 • 24
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upp till 24.573

 1. Rejäl uppsnabbning av stora delar av systemet
 2. Förbättrad prisuppdatering vid ändrat antal deltagare på paket (24.07)
 3. Snabbat upp öppning av orderpanelen (24.08)
 4. Förbättrad stabilitet i hanteringen av deltagare på gruppaktiviteter (24.10)
 5. Man kan nu boka gruppaktiviteter över Internet om man har ett värdekort - trots att detta saknar rättigheter (så att kunden kan köpa ett nytt värdekort vid ankomst) (24.10)
 6. Ctrl-C i listor tar nu bara med valda rader (24.11)
 7. Anläggningsloggan sparas nu i databasen vilket gör att användaren själv kan byta logga (24.13)
 8. Rättighet för "Släpp platser" (gruppaktiviteter). Knappen döljs om man inte har rätt rättighet (alla har den som standard) (24.15)
 9. Man kan nu spara dokument till disk från dokumentdialogen (24.16)
 10. Man kan nu även maila dokument från dokumentdialogen (24.16)
 11. Abonemang tillåts inte ha 0 i debiteringsintervall
 12. Går inte längre att skriva ut en faktura utan adress från fakturadialogen för faktura (gäller ej fakturalistan) (24.20)
 13. Gjort koppling mellan rättigheter och bokningsregler så att man kan ge generösare regler till vissa kunder (VIP-kunder kan få boka gruppaktiviteter tiditare än andra)
 14. Inställningsbart per anläggning om man vill ha flerdagskontroll vid kassaavslut.
 15. Möjligt att byta anläggning och filtrera på produkt i arrangemangslistan på webben.
 16. Möjligt att ange deltagarnamn vid inbokning på arrangemang via webben. Styrs med systeminställning. (23.931)
 17. Visar inte inaktiverade abonnemangsprodukter i skapa- och byt-abonnemang-dialogerna
 18. Stöd för fakturaexport till Raindance
 19. Varupakets starttid räknas om när man ändrar starttid på en paketdel
 20. Om användaren inte har valt anläggning i internetbokningen tvingas han/hon göra det
 21. Förtydligad kassarapport (
 22. BRP väljer nu alltid resurser i bokstavsordning (efter förvalda resurser) när man bokar in tjänstebokningar
 23. Möjligt att fakturera negativa kundkonto-skulder från kundkortet
 24. Möjligt att ändra text på kreditfakturors fakturarader
 25. Ändrat kiosken så att man alltid prickas av när man bokar in sig på pass (i snabba läget)
 26. Den "enkla" person-/organisation-sökningen klarar nu även förnamn efternamn, efternamn förnamn, förnamn, efternamn, efternamn, förnamn
 27. Möjlighet att visa försäljning per produkt(grupp) för en person eller organisation
 28. Fält på arrangemang för starttid, veckodag och antal tillfällen
 29. Funktion för intresseanmälning på arrangemang.
 30. Loggar manuell avbokning från väntelista.
 31. Visar felmeddelande på Internet om kunden inte matar in märkning på sin beställning när detta är obligatoriskt.
 32. Fixat problem med datumväljare på olika ställen i webbokningen.
 33. Webbinloggningen godtar både epost, kortnummer och kundnummer i samma fält
 34. Fakturainbetalningar kommer ihåg senaste betalsätt (24.24)
 35. Sparar meddelande om undantag vid sändning av mail/SMS vid inbokning från väntelista
 36. Anpassad brytpunkt vid försäljning av ag-abonnemang (för Norska kunder)
 37. Lagt till registrering av kontonummer för Norska AvtaleGiro. Används ej vid debitering, endast information ifall man ringer banken och frågar.
 38. Lagt till möjlighet att filtrera värdekortslistan på skuldkonto för enklare avstämning mot bokföring.
 39. Norskt datumformat.
 40. Systeminställning "Skriv ut abonnemang vid försäljning". Har man den ikryssad får man en fråga om man vill skriva ut abonnemangskontrakt vid försäljning.
 41. Standardlösenordet sätts till födelsedatumet med norsk formatering i norge.
 42. Inställning för om varning/avstängningsmail ska skickas ut vid missad gruppaktivitet
 43. Möjligt att att man kan söka och boka gruppaktiviteter på flera anläggningar samtidigt
 44. Möjlighet att skrivskydda fält i "Ändra personuppgifter" på webben
 45. Introducerat bolag, splittat affärsenhet i bolag och anläggning. Möjligt att under ett bolag driva flera anläggningar som delar ekonomi, men vars kunder, fakturor, abonnemang och bokningar enkelt kan separeras (24.211)
 46. Pris och att produkter kan skilja sig åt mellan anläggningar (24.211)
 47. Produkter raderas inte längre utan markeras som "ej använda"
 48. Lagt till funktionalitet för annat pris för abonnemang under en period
 49. Ljudspelartjänst som ger bättre respons för inpasseringsljud för kunder med extern hosting
 50. Rättighet för om personal får se planeringslistor på Internet
 51. Massändra pris även på kontrakt
 52. Procentuell rabatt för prislista (av ordinarie pris) (24.31)
 53. Antal deltagare på gruppaktivitet kan sätta vid bokning (istället för på produkt)
 54. Ändrad bakgrundfärg vid inpassering (beroende på status) (24.34)
 55. Stöd för reklamskatteberäkning på reklamprodukter
 56. Implementerat stöd för SafePay, säker kontanthantering
 57. Gjort det möjligt att bygga egna kassasidor
 58. Kunna visa varubokningar i bokningsschemat
 59. Gjort det möjligt att tidsbegränsa prislistor på person och organisation
 60. Logga in i BRP genom att dra ett kort.
 61. Statistik över bokningar per kund.
 62. Automatisk uppslagning av postort när man matar in postnummer
 63. Använda nyckelkort som betalning. Tex i simhall registreras köp på nyckelarmbandet och betalas sedan vid utcheckning.
 64. Döpt om Kompetensgrupp till Resursetikett samt Avdelning på produkt till Produktetikett
 65. Gjort det möjligt att filtrera planeringslistan även på Resursetiketter

24.574 - 24.584

 1. Fixat så att dimensionsobjekt alltid sätts där de saknas utifrån kassaenheten på kassarapporter
 2. Rättat bugg där antal omräkningar inte sparades
 3. Fixat så att inläsning av OCR-filer hanterar påminnelseavgift
 4. Fixat bugg i inlogg med personnummer på webben.
 5. Fixat så att man kan sända offline-transaktioner utan att BRP försöker ansluta till PED:en.
 6. Breddat lagersaldo-dialogen så att långa produktnamn syns ordentligt
 7. Gick inte att passera in med obundna odebiterade abonnemang även om man tillät inpasseringing av ej debiterade abonnemang.
 8. Rättat bugg i bokningen av dropinplatser i kiosken.
 9. Lagt till mallkonstant hideLogo i reminder2.jasper.
 10. Rättat felaktig caption på accountingorders tillhörande kassarapporter.
 11. Fixat så att kontorader på verifikat alltid grupperas per betalsätt också även om man har samma konto för flera.
 12. Lagt till så att en kortdragning i betaldialogen även söker på nyttjares kortnummer (inte bara på de kortnummer som är direkt kopplade till värdekortet)
 13. Lagt till mobilnummerfältet och arbetstelefonfältet i valideringen när man registerrar sig på webben.
 14. Man kan nu ändra tjänst på en tjänstebokning.
 15. Fixat så att parametern för nettojustering av verifikatrader beaktas vid framräkning av verifikat.
 16. Sorterar arrangemang på Internet även på starttid
 17. Fixat tömningsfunktion att använda på utgågna värdekort eller vid fel. Finns dokumenterat och inlänkat i systemet.
 18. Lagt till så att man kan välja adressetiketter även för organisationslistan.
 19. Lagt till en rättighet för lager.
 20. Fixat så att alla deltagare avprickas om en kund har en gruppaktivitetsbokning med flera deltagare
 21. Gjort MessageService som är en egen meddelandetjänst. För att få säkrare uppdatering mellan klienter vid inpasseringar och bokning i schemat.
 22. Lagt till "Felaktig adress" i Advancerat urval.
 23. Plockat bort periodiseringsinfo på abonnemang då den avsåg gamla upplägget.
 24. Lagt till fält i avancerat urval på person för att söka avstängda och varnade personer.
 25. Fixat så att man kan logga in med personnummer även om man har skrivit det på formen YYMMDDXXXX.
 26. Kunna ange ett meddelande på produkt som visas när man väljer den i kassan.
 27. Fixat en inställning för antal dagar som föreslås på en preliminär beställning. Var hårdkodat till 29 dagar tidigare.
 28. Gjort det möjligt att på en produkt styra kostnadskonto för lagerjournal vid försäljning
 29. Fixat så att resurserna i listvalet i Tjänstebokning steg 2 alltid ligger i bokstavsordning.
 30. Lagt till en setting för de som vill använda lokala persongrupper.
 31. Gjort så att man kan editera både lokala och globala persongrupper

24.587

 1. Säkrat upp skapande avautogiromedgivanden. När man öppnade ett saknat medgivande var alltid den översta anläggningen vald.
 2. Fixat så att man inte kan sätta rabatt på presentkort i kassan. Det är meningslöst att göra det efter att man lagt upp kortet.
 3. Statistik>Gruppaktiviteter per produktgrupp har nu mer summeringar i tabellfoten.
 4. Statistik>Antal aktiviteter och medelantal på rapporten Gruppaktiviteter 2.
 5. Förenklat webbokningsschemat. Boka-länkar visades på alla gruppaktiviteter oavsett bokningsregler.
 6. Tagit bort makulerade abonnemang från uppsägningsorsaksstatistiken.
 7. Fixat så att det piper i gatwriter när den gjort en lyckad skrivning till ett chip (om man har spela ljud ikryssad på porten).
 8. Förbättrat loggning av inpasseringsserver
 9. Kan flitrera avbokningslistan på produkterikett
 10. Gjort så att det går att sätta organisationsfältet obligatoriskt i internetregistreringen.
 11. Tar inte med räkningsposter i start/slut-sättning på kassarapporter. Blir bara förvirrande.
 12. Roller med rättigheten AUTOGIRO kan nu skapa autogiromedgivanden.
 13. Gjort det möjligt att radera dimensionsobjekt. Användaren kan välja att ersätta det raderade objektet med ett annat. Användaren måste bekräfta med en kryssruta innan raderingen genomförs.
 14. Rättat bugg i väntelistebokningen på Internet. Om man inte var inloggad gick det att boka in sig på väntelistan på ett pass som man redan var bokad på.
 15. Nu kan man ta ut avtalegiro-apporter från avtalegirolistan och dialogen.
  Rapporten matas med senaste abonnemanget som innehavaren av avtalegirot är betalare för.

24.588

 1. Visa inte passerade datums gruppaktiviteter i internetbokningen
 2. Förenklat passagehistoriken så att man kan sätta person eller organisation före datumintervall.
 3. Vid skapande av periodiseringsjournal föreslår systemet som standard sista dagen i föregående månad för att undvika fel intervall.
 4. Justerat så att belopp och antal fakturor som visas i de olika dialogerna i autogirodebiteringen använder samma logik för att undvika missvisande siffror.
 5. Gjort det möjligt att lägga på en extra engångsbetalning på autogiroabonnemang.

24.590

 1. Gjort så man kan söka efter värdekort genom att dra passerkortet
 2. Gjort föbättringar av kommunikationen mellan BRP och Gantners hårdvara
 3. Styrt upp internetbokning vad beträffar resurser på olika anläggningar
 4. Tagit bort förvillande varning vid klipp och klistring av tjänstebokningar utan deltagare
 5. Gjort det möjligt att visa information om värdekort på kunden internetsida
 6. Förändrat innehållet i sökrutor för abonnemangsprodukter så alla använda produkter kommer med.
 7. Gjort så att fakturan inte e-postas till beställaren utan till fakturamottagaren

24.591

 1. Fixat så att internetbokningar som bekräftas med värdekort inte är preliminära efter bekräftningen.
 2. Lagat tjänstebokningsproduktbytet, problem uppstod om man hade mer än ett resursbehov av samma typ.
 3. Säkrat upp sättning av debiterad-flagga på bokningar som gjorde att man kunde råka skriva över den statusen om man var inne och skrev kommentar el dylikt på bokningen samtidigt som den debiterades.
 4. Fixat avrundningsproblem vid splitt samt vid köp av flera varor av samma typ. Kunde ge skönhetsfel i att priset ink moms blev med enstaka ören.
 5. Ställer en fråga om man kopplar en person till en bordsbeställning om man vill koppla bort bordet.
 6. Fixat så att man kan välja färg på produktgrupper i kassan utan att behöva använda kassa-sidor.
 7. Fixat så att automatisk omladdning av Samportdrivrutinen sker korrekt. (Förut kunde det hända att BRP slutade svara på terminalen efter att den återfått tappad kontakt.)
 8. Infört inställning för att välja om gruppaktiviteter bakåt i tiden ska visas på Internet eller ej.
 9. Ändrat defaultvärde på lagerförändring från Inventering till Inleverans när man ändrar från produkten.
 10. Ändrat beteéndet för webportalen gällande bokningar som tagits till kassan men sen ej betalats. Vi tillåter nu att man plockar bort dessa.
 11. Gjort så att inställningen "Tillåt endast kortbetalning genom terminal" även fungerar med Samport.
 12. Fakturasammanställningen har nu sidfot (och logga).
 13. Vid koll om en kund har aktivt abonnemang tar vi nu ej med temporära abonnemang.
 14. Nu visas abonnemangs-/kontraktsnumret i dess dialog
 15. Optimerat laddningen av personlistan.
 16. Rapport för verifikatsammanställning.
 17. Rapport för periodiseringsutfall.
 18. Lagt till inställning för att styra om man vill att det ska skapas anteckningar på personer som släpps från gruppaktiviteter eller ej.
 19. Visar antal rader och summering av antal i planeringsfootern.
 20. Lagt på summering per produkt på planeringslistan och en rapport till det.
 21. Planeringslistan: Lagt till summering av antal i footern samt skickar summeringar per produkt till rapportskaparen.
 22. Sortering på paket fungerar korrekt igen. Avser presentation på planeringslistor.
 23. Gjort så man under anläggningsinställningar kan ange filnamn för medgivande och betalfil för autogiro.
 24. Fixat så att en varubokning endast kopplas ihop med underliggande tjänstebokning om bokningarna ingår i samma beställning
 • No labels