Child pages
 • 22
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nyheter i version 22

Kundregister

 • I avancerat urval på personer går det nu att söka på Senaste besök samt Debiterat tom. och Bundet tom. på abonnemang. Det går även att söka på värdekortsinnehav.
 • Det går inte att radera en person som har ett aktivt abonnemang.

Bokning

 • Det går att flytta deltagare mellan arrangemang genom att klippa och klistra. Det går även att radera betalda deltagare.
 • I listan Bokning - Beställningar kan man nu filtrera på bokare.
 • Man får nu reda på hur många deltagare som kommer att avbokas innan man släpper platser på en gruppaktivitet.
 • Bokningar på väntelistor räknas nu som ordinarie gruppaktivitetsbokningar när bokningsreglerna skall avgöra hur många bokningar en person kan boka in.

Ekonomi

 • Debiteringsrutinen för abonnemang är omgjord. Debiteringen av autogiroabonnemang och vanliga abonnemang är uppdelad på separata menyval. När man debiterar abonnemang skrivs fakturor ut/skapas autogirofilen direkt, utan att man måste ta omvägen över kundkonton. Innan debiteringen påbörjas visas information om vad som kommer att hända. Autogiro-fakturering av kundkonton görs inte om man inte väljer att inkludera dem i debiteringen. Kryssrutorna  i abonnemangslistan är borttagna och istället får man markera de rader man vill debitera på samma sätt som i övriga systemet. Möjligheter finns att ange fakturadatum vid debiteringstillfället, men med standardinställningarna används det förinställda fakturadatumet.
 • Om man har mer än en affärsenhet läggs affärsenhetens namn till i autogirofilernas filnamn.
 • Det går bara att lägga betalningar på en organisations kundkonto om organisationen har en kreditgräns som är större än 0 kr.
 • Snabbtangenter för kontant- och kort-betalning har införts i kassan (Ctrl + K resp. Ctrl + O). Med dessa hoppar man över betalningsdialogen och beställningen förutsätts betalas med exakt belopp.
 • Vid köp med värdekort visas värdekortsnumret på kassaremsan samt i tidigare köp på personer och organisationer.
 • Verifikat-listan har förbättrats. Man kan nu filtrera på bokföringsdatum och ej eporterade verifikat.
 • Det går nu att ändra antal på entré-produkter i kassan, så att man enkelt kan sälja många entré-biljetter på en gång. 
 • Värdekort kan nu säljas med rabatt.
 • Det går nu att fram- och bak-datera fakturor vid skapande-tillfället.
 • Det går att göra återköp till värdekort om man har rättigheten "Kreditera". 
 • Debiterat tom. på abonnemang flyttas inte fram förrän abonnemangsbokningen är debiterad.
 • En rättighet för om man skall få ändra pris och rabatt i kassan har tillkommit. Endast administratörer har den här rättigheten som standard.
 • Det går nu att ta ut periodiseringsskuld per datum under Ekonomi - Periodisering - Periodiseringsskuld per datum.
 • Genereringen av kassarapporter är uppsnabbad.

Internet

 • Det är inställningsbart om man vill visa registreringsformuläret på inloggningssidan eller som en separat sida som är länkad från inloggningssidan.
 • Det är nu valbart om man vill kräva att kunderna förskottsbetalar tjänstebokningar via debitech. Man kan även kräva att de anger ett giltigt värdekortsnummer som verifiering på bokningarna.
 • Det är valbart om man vill att användare skall loggas in direkt efter registrering eller om de måste vänta på att få sitt lösenord e-postat till sig innan de kan logga in.

Statistik

 • Det går nu att ta ut statistik över åldersfördelning för bidrag.

Diverse

 • Vyer kan ställas in så att alla resurser alltid visas. Görs med kryssrutan "Visa alla" i vyinställningarna.
 • Det är nu inställningsbart om det ska krävas av kunder att de har autogiromedgivande innan de kan öppna ett autogiroabonnemang.
 • Om en kund drar sitt passerkort i Strålfors PED-terminal söks denne automatiskt fram i kassan.
 • Det är valbart om man vill visa menyvalet för kassamenyeditorn i menyn Ekonomi - Inställningar.
 • I avancerat urval på abonnemang går det nu att filtrera på affärsenhet.
 • Under hjälpmenyn kan man nu söka efter betalkortsterminal samt öppna Strålfors rapportprogram.
 • Rapportmallskonstanter kan innehålla olika information beroende på affärsenhet.
 • Värdekort är nu sökbara på passerkortsnummer för att göra det enklare att hitta anonyma värdekort.
 • Streckkodsläsaren Opticon OPM2000 kan nu signalera med ljud- och ljus-signaler vid inpassering.
 • No labels