Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDenna funktion är ett tillval. Kontakta BRPs säljare genom ett mail till support@brpsystems.se för mer information om hur ni kommer igång.


Förutsättningar

  1. Licens i BRP för Tracking Code Support
  2. Ett Google konto som är registrerat för Google Analytics (https://analytics.google.com/analytics/web/)
  3. Skicka oss er Google Analytics tracking code i samband med beställning.

Funktion

Trackingkoder i internetbokningen gör att ni via Google Analytics sidan se vilka sidor kunden besöker i realtid.
Man kommer även kunna se olika 'Händelser', som visar när kunden väljer olika webbkategorier/produkter samt när kunden slutför eller avbryter beställningar.

Samma tracking code kan användas på er egna hemsida. Då kommer man kunna följa hur kunder går från hemsidan till internetbokningen.

Obserera att BRPs support kan inte hjälpa er med funktionerna i Google Analytics.


 Skärmbild 1 av Google Analytics
 Skärmbild 2 av Google Analytics
  • No labels