Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vissa texter i kundwebben kan presenteras med HTML. Det finns även stöd för ett förenklat fortmat som hanterar radbrytning och listor. Texter som kan presenteras på dessa sätt är:

  • Meddelanden (BRP > Inställningar > Meddelanden)
  • Fältet "Beskrivning" för produkter
  • Fältet "Beskrivning" för webbkategorier
  • Fältet "Beskrivning Internet" för arrangemang

HTML-format

Ifall texten börjar med ett < och slutar med ett > så kommer texten att användas som den är och hanteras som HTML.

Förenklat format

Om texten inte hanteras enligt kraven för HTML-format så kommer den att hanteras som förenklat format. Förenklat format innebär att:

  • Varje radbrytning i texten kommer att bli ett nytt stycke i texten (det blir ett litet avstånd mellan två stycken).
  • En rad som börjar med - kommer att presenteras med en bock framför sig. Om flera rader efter varandra börjar med - så kommer en lista med bockar att visas.
  • HTML-taggar kan användas men om en tagg finns både i början och i slutet av texten så kommer hela innehållet att hanteras som HTML-format (se här ovan).
Text in - det som matas in i BRPText ut - det som presenteras i kundwebben

<b>Erbjudande just nu!</b>

Detta får du på köpet:

- Vattenflaska

- Hänglås

Erbjudande just nu!

Detta får du på köpet:

  • Vattenflaska
  • Hänglås
  • No labels