Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att få boka gruppaktiviteter, tjänster och arrangemang krävs det att kunden är registrerad (har ett användarkonto). En kund kan registreras på kundwebben vid:

 • Teckna ett abonnemang
 • Bokning av tjänst
 • Bokning av arrangemang
 • Bokning av gruppaktivitet (via inloggningsdialogen)

Registrering via inloggningsdialogen är inställningsbart ("Tillåt kundregistrering på internet utan beställning") och är avstängt som standard. När inställningen aktiveras visas en knapp i inloggningsdialogen där en ny kund kan registreras. Funktionen är viktig ifall det bara är gruppaktiviteter som kan bokas på kundwebben.

Kräva svenskt personnummer

Om kunden saknar svenskt personnummer så kan den ändå registrera sig med sitt födelsedatum. Det går dock att kräva att kunden ska ha ett svenskt personnummer för att få registrera sig. Det styrs via inställningen "Kräv personnummer vid registrering på kundwebben".

Obligatoriska fält vid registrering

Man kan styra vilka fält som är obligatoriska vid registrering av kund via olika inställningar.

 • Registrera utan personnummer eller födelsedatum via BRP > Inställningar > Kategori > Kundwebb > Tillåt registrering via API v3 utan personnummer eller födelsedatum.
 • Registrera utan adress via BRP > Inställningar > Kategori > Kundwebb > Tillåt registrering via API v3 utan adress.
 • Registrera utan kön via BRP > Inställningar > Kategori > Kundwebb > Tillåt registrering via API v3 utan kön.
 • Registrera utan mobilnummer via BRP > Inställningar > Kategori > Kundwebb > Tillåt registrering via API v3 utan mobilnummer.

Notis om nyregistrering

När en ny kund registreras via kundwebben kan personal på anläggningen samt kund bli informerad om det. Det görs via e-postmeddelande och en marknadsaktivitet (Personal). Funktionerna aktiveras med följande inställningar:

Personal

 1. Aktivera inställningen "Skicka notifiering vid nyregistrering" ifall ett e-postmeddelande ska skickas
 2. Ange en person för respektive anläggning som ska få e-postmeddelandet (BRP > Kontaktregister > Anläggningar > Internet > Ansvarig för internetkunder). En marknadsaktivitet skapas även för denna person. 
 3. Kontrollera att e-postadress finns angivet för personen som ska få e-postmeddelandet
 4. Skapa ett meddelande via BRP > Inställningar > Meddelanden av typen "Notifiering om intresseanmälan".

Kund

 1. Inställningen "Skicka inte välkomstmail" måste vara avslagen, ifall ett e-postmeddelande ska skickas
 2. Skapa ett meddelande via BRP > Inställningar > Meddelanden av typen "Välkomstbrev". Tillgängliga parametrar: 
  person - Kundens databasobjekt
  unit - Anläggningens databasobjekt

Begränsningar

 • Egendefinierade fält visas inte vid registrering, även om Använd vid registrering på internet är aktiverat
 • No labels