Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I webbokningen finns möjlighet att integrera med ett antal externa tjänster.

 

Specialare för integrationer mot webbokningen

Utloggningslänk (v.2018.2104+)

Om man vill tvinga utloggning från kundwebben så kan man aktivt gå mot URL/#/logout, vilket loggar ut eventuella inloggade använder och går till startsidan (webbkategorier).

Det går också att ange en URL att gå till efter utloggning genom query-parametern redirectUrl. Exempel: http://kundwebb/#/logout?redirectUrl=https://google.com.

  • No labels