Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

På sidan Gruppaktiviteter visas en lista med kommande gruppaktiviteter för en vald webbkategori. Vilka gruppaktiviteter som visas i listan kan filtreras på olika sätt. Alla som går till sidan kan se vilka gruppaktiviteter som finns där men för att boka in sig på en gruppaktivitet så behöver användaren logga in.

En inloggad användare kan boka, avboka eller ställa sig i väntelista för en gruppaktivitet. Om användaren inte är inloggad när den klickar på Boka/Avboka/Väntelista så visas en inloggningsruta där användaren kan logga in. Om bokningsvillkor krävs kommer dessa att visas innan bokningen genomförs.

Filtrera visning av gruppaktiviteter

Det finns fyra olika sätt att filtrera vilka gruppaktiviteter som ska visas:

 • Webbkategori
  Anger att enbart gruppaktiviteter, med de produkter som anges i vald webbkategori, kommer att visas.
 • Anläggningsväljaren
  Visar enbart gruppaktiviteter för valda anläggningar.
 • Produktväljaren
  Visar enbart gruppaktiviteter för valda produkter. (Produktväljaren visar produkterna grupperade på produktetiketter. När en produktetikett väljs så ingår dess produkter i valet.)
 • Instruktörsväljaren
  Visar enbart gruppaktiviteter där valda resurser är instruktörer. Detta filter visas inte automatiskt, utan måste aktiveras genom en systeminställning.

Enbart en webbkategori kan väljas åt gången medans inga/en/flera anläggningar och produkter kan väljas var för sig.

För att aktivitetsväljaren ska fungera korrekt på webben så rekommenderas det att inte använda fler än 10 produkter i en produktetikett samt inte mer än 40 produkter totalt i en webbkategori.

Direktlänk till gruppaktivitetssidan

Med en direktlänk kan gruppaktivitetssidan visas för en förvald webbkategori och förvalda anläggningar och produkter tex om ni vill länka direkt till en vis webbkategori eller anläggning från er hemsida.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate där 'kunden' byts ut till namnet på kundens web.

 


 • No labels