Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Betala direkt eller bekräfta/betala senare

När kunden bokar/beställer/köper något så kan betalningen ske direkt på internet eller att den senareläggs tills kunden kommer in till anläggningen. Vilka alternativ som kunden ska få välja bland kan konfigureras (se nedan). Om summan är 0 kr så visas alltid alternativet "Bekräfta".

Om betalningen sker direkt på internet då skapas ett kvitto. Om kunden väljer att betala senare vid anläggningen då skapas det en beställningsbekräftelse. Då summan är 0 kr skapas det en beställningsbekräftelse.

Betalalternativ kan konfigureras olika för olika produkttyper. I tabellen listas vilka alternativ som konfigureras för de olika produkttyperna.

ProdukttypBetala direktBekräfta/betala senareKunden får välja
ArrangemangXXX
TjänstXXX
AbonnemangX  
VärdekortX  

Betala med värdekort

Värdekort, som är kopplade till kunden, visas i en lista när kunden valt att betala direkt på webben. Genom att klicka på "Använd" så reserveras värdekortet för betalning av beställningen. Värdekort, som inte är kopplade till någon kund, kan läggas till genom att mata in dess värdekortsnummer. Man kan betala tjänster och arrangemang med klippkort. Tjänster, arrangemang, värdekort och abonnemang kan betalas med presentkort.

Betala med betalkort

Om det finns något att betala på beställningen så skickas kunden till en betalväxel när kunden klickar på Slutför. Om kunden köper att abonnemang med återkommande kortbetalning så kommer kunden att skickas till betalväxeln oavsett ifall summan på beställningen är 0 kr. En informationsruta informerar kunden om varför det måste ske.

Betala med swish

Om det finns något att betala på beställningen så skickas kunden till en sida där kunden ombeds öppna swish-appen när kunden klickar på Slutför. 

  • No labels