Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

På sidan för Arrangemang visas en lista med pågående och kommande arrangemang för en vald webbkategori. Vilka arrangemang som visas i listan kan filtreras på anläggning och på produktetiketter. Arrangemangen visas indelade i den månad då arrangemangen startar (första tillfället).

När användaren klickar på "Boka" så visas en dialog med information om arrangemanget. Antal deltagare kan anges och priset visas därefter. När användaren klickar på "Boka" i dialogen så görs en reservation av platserna (tills användaren har slutfört beställningen) och därefter visas "Slutför beställning"-flödet. Det består av 5(6) steg:

 1. Personuppgifter
  Existerande användare kan logga in och en ny användare kan skapas. Om användaren redan är inloggad så visas inte detta steg.
 2. Deltagare
  Namnen på samtliga deltagare ska matas in här. Beroende på konfiguration för aktuellt arrangemang kan även födelsedata krävas (personnummer för Sverige, födelsedatum för andra länder).
 3. Ansvarsfriskrivning (beror på produktkonfiguration)
  Användaren får acceptera ansvarsfriskrivning och eventuellt fylla i ytterligare uppgifter kopplat till ansvarsfriskrivningen.
 4. Bekräfta
  Information om beställningen visas här. Användaren kan välja hur beställningen ska betalas (se Betalningsalternativ). Om inställningen "Lämna meddelande på beställning" är satt, kommer kunden ha möjlighet att även skriva en personlig kommentar som visas på beställningen i systemet.
 5. Betala
  När användaren klickar på "Betala" så skickas den vidare till betaltjänsten där betalningen kan ske.
 6. Kvitto/Beställningsbekräftelse
  När betalningen har genomförts så visas kvittot. Om användaren valde att betala på anläggningen eller att kostnaden för beställningen var 0 kr så visas istället en beställningsbekräftelse.

Beställningsbekräftelse och kvitto skickas till användarens e-postadress efter slutfört köp av ett arrangemang. Om önskvärt så kan en QR-kod läggas till i slutet av beställningsbekräftelsen. Detta gör det möjligt att snabbt öppna upp beställningen i kassan när kunden visar upp beställningsbekräftelsen.

 

 

Förturserbjudande

Ett arrangemang kan bokas innan bokningsperiodens start ifall en inloggad kund har ett eller flera förturserbjudanden för arrangemangets produkt. En grön notis på arrangemanget indikerar detta. När användaren trycker på "Boka" visas information om arrangemanget som vanlig. Utöver den vanliga informationen visas även en lista med personer som förturserbjudandena gäller för. Användaren väljer vilka av dessa som ska bokas in på arrangemanget (inga andra deltagare kan läggas till). Om en deltagare saknar födelsedata (personnummer för Sverige, födelsedatum för andra länder) ska det fyllas i innan bokningen kan utföras.

Filtrera visning av arrangemang

Det finns tre olika sätt att filtrera vilka arrangemang som ska visas:

 • Webbkategori
  Anger att enbart arrangemang, med de produkter som anges i vald webbkategori, kommer att visas.
 • Anläggningsväljaren
  Visar enbart arrangemang för valda anläggningar.
 • Produktväljaren
  Visar enbart arrangemang för valda produkter. (Produktväljaren visar produkterna grupperade på produktetiketter. När en produktetikett väljs så ingår dess produkter i valet.)

Enbart en webbkategori kan väljas åt gången medans inga/en/flera anläggningar och produkter kan väljas var för sig. Webbkategorin väljs automatiskt då användaren klickar på någon av boxarna på förstasidan.

Begränsningar

 • Det finns idag inget stöd för arrangemangstillägg.
  • Obligatoriska tillägg kommer fortfarande läggas till vid en arrangemangsbokning, men de dyker först upp i slutförsteget.
  • Valfria tillägg går varken att se eller lägga till.
 • Det finns ingen möjlighet att avboka bokade arrangemang.

 

 • No labels