Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Abonnemangsförsäljning kan användas av både befintliga och nya kunder.

Vid abonnemangsförsäljning kan följande funktioner och tjänster behöva konfigureras:

  • Svensk personnummeruppslagning
  • Svenskt Autogiro
  • Norskt Avtalegiro
  • Kortbetalning
  • E-signering av abonnemangsavtal och medgivanden

Medlemskap

Ett abonnemang kan kräva medlemskap i företaget/föreningen för att få nyttjas. Vid köp av ett sådant abonnemang kommer medlemsabonnemang automatiskt läggas till i beställningen. Läs mer om medlemskap här.

Kampanj

Abonnemangsprodukter med kampanj kan säljas på kundwebben.

Begränsningar

  • Kunden kan inte välja att någon annan ska betala för abonnemanget.
  • Kunden kan inte välja en organisation som den vill tillhöra.

Direktlänk till abonnemangsförsäljning

Med en direktlänk kan abonnemangsförsäljningen visas för ett förvalt abonnemang och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med försäljning av ett visst abonnemang.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate 
  • No labels