Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med funktionen Bokning av personalresurser kan personalen få en överblick över vilka bokningar som de är inbokade på men även utföra vissa handlingar på bokningarna. Funktionen är anpassad för både mobil och dator men fungerar även bra för plattor.

Ändra tid på tjänstebokning

Exempel: Ändra tid på tjänstebokning

Komma igång

  1. Logga in i BRP Online
  2. Välj Bokningar > Mina bokningar i sidomenyn
  3. Nu visas de tjänstebokningar och gruppaktivitetsbokningar som den inloggade personalen är inbokad på. OBS! Bokningar visas från alla anläggningar och bolag.

Mina bokningar

Detta är startsidan för Bokning av personalresurser. Den visar två olika flikar med kommande bokningar och ohanterade bokningar för den inloggade personalen. På datorer visas ytterligare en flik med texten Ny bokning. På mobiler skapar man en ny bokning via plus-knappen i nedre högra hörnet.

Kommande bokningar

Här visas kommande tjänstebokningar och gruppaktiviteter som personalen är inbokad på. Läs mer på Mina bokningar - Tjänstebokningar och Mina bokningar - Gruppaktiviteter.

Ohanterade bokningar

Här visas bara passerade tjänstebokningar som personalen är inbokad på och där tjänstebokningen antingen inte är debiterad eller inte markerad som utförd. Läs mer på Mina bokningar - Tjänstebokningar.