Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kassan (Point of Sale)

När kommer stöd för att visa kassasidor?

Finns från version 2019.4902 och framåt.

När kommer betalsättet Nota?

Q1 2020

När kan jag splitta kvitto i Cloud?

Från och med version 2020.0901

Finns det stöd för att sälja abonnemang med kampanjerbjudanden i Point of Sale?

Ja! Från och med version 2019.4001

Delbetalning i kassan, finns det?

Ja, sen version 2019.4200

Hur fungerar begränsad kassa i BRP Cloud?

Användare med rättigheten "Kassa - Begränsad kassa" kan i listen högs upp i BRP Cloud välja en kassaenhet förutsatt att den är begränsad (varken med kontanter eller kontantfri). Därefter går det att gå till kassan (Point of sale). Begränsad kassa kan användas till att fakturera eller hantera klippkort, men tillåter inte betalningar med kontanter, kort eller andra betalsätt som kräver kvitto eller kontrollenhet.

Finns det stöd för epostkvitto i BRP Cloud?

Ja, sen version 2019.4402

Hur ser man vilka kortkommandon som finns tillgängliga?

Genom att klicka Ctrl - F1 i BRP Cloud så ser du vilka snabbtangenter som är tillgängliga för den sida du befinner dig på just nu. I vissa fall så får du andra snabbknappar om du har en viss ruta öppen än när alla är stängda.

Resursvyn (Resource Planner)

Hur ändrar man tiden för ett arbetspass i resursvyn?

Genom att klicka på resursens namn.

Sales Management

När kan man använda Mailchimp i Customer Retention?

Mailchimp kan användas som en åtgärdskanal för kommunikation med deltagare av ett segment. Förutsätter att Mailchimp är korrekt konfigurerat i BRP.

Generellt

Hur fungerar automatutloggning i Cloud?

Standard är att om man är inaktiv i BRP i en kvart så blir man automatiskt utloggad. Standardvärdet går att ändra, och man kan sätta annan inaktivitetstid per klient om så önskas.

Kommer det gå att byta tjänst på en redan gjord bokning i Cloud? Om ja, när?

Ja! Från och med version 2019.4201

Ska inaktiva internetbokningar rensas på samma sätt som i Classic? 

Ja. Det fungerar precis på samma sätt.

Hur kommer jag till BRP Online från BRP Cloud?

Från och med version 2019.4601 kommer man kunna klicka på Online i modulväljaren (se bild nedan)

 

Vad händer med funktioner i BRP Online i framtiden?

De kommer stegvis att flyttas in i BRP Cloud under 2020

Kan man göra göra autogirodebitering i BRP Cloud?

Ja. Både om man kör manuellt eller automatisk autogirodragning. 

Varför händer inget när man trycker på "Ta till kassan" ibland?

Kassan behöver vara öppen i någon flik för att den funktionaliteten ska fungera. Under Q4 2019 kommer funktionalitet för att ge felmeddelande vid tryck på "Ta till kassan" om kassan inte är igång

Jag saknar en statistikrapport i BRP Cloud, vad kan jag göra?

- Det finns även statistikrapporter under respektive Rubrik till vänster i Backoffice. Exempelvis hittar du rapporten "Gruppaktiviteter, grupperad" under rubriken "Gruppaktiviteter" och inte under "Statistik".

- Vi skriver löpande nya statistikrapporter, se rubriken "Funktionalitet på gång" nedan för att se vad som är på gång in i produkten.
- Skriv i ert Cloud-ärende vilka statistikrapporter som ni saknar i BRP Cloud.

Hur hittar jag instruktionsfilmer för BRP Cloud?

Det gör du här! https://www.youtube.com/playlist?list=PLTh_5cbRP0A_vD3d1No-7Ojb1YYMJ-r4m

Hur prenumererar man på egna bokningar i Cloud?

Detta görs på samma sätt som tidigare via BRP Online. BRP-bokningar i mobilen

Påverkar övergången till Cloud de som redan prenumererar på egna bokningar i BRP Classic?

Nej existerande prenumerationer ska fortsätta att fungera.

"Visa dokument" fungerar inte, varför?

https://support.google.com/chrome/answer/6213030?hl=sv

Installation/Nätverk

Vilka IP-nummer skall kunden tillåta i brandväggen för hårdvara i Cloud?
De IP-adresser vi ansluter ifrån mot lokal hårdvara är: 
35.228.71.134 , 35.228.38.110  • No labels