Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förlänga abonnemang med ett anrop

1. Lista personens abonnemang

Abonnemang

Exempel

GET:APIURLAPIURL/subscriptions.xml?reqpersonid={personid}&apikey=345435345 (nivå tre)

Detta ger {subscriptionid} och {monthlyamount}

2. Bokför betalning av period

Skapa avslutad order med ett anrop

Exempel

POST:APIURL/receipts.xml
apikey=345435345 (nivå tre)
reqpersonid={personid}
booking0.subscriptionid={subscriptionid}
payment.totalamount={monthlyamount}
payment.paymentmethodid=1
 
 
  • No labels