Beskrivning 

Tjänsten innebär att fakturor kan skickas elektroniskt. I Sverige brukar begreppet E-faktura / elektronisk faktura användas medan man i Norge nyttjar begreppet EHF-faktura.

Förutsättningar

Kostnader för tjänsten E-faktura / EHF

Användning

Orsak till skillnaden mellan Sverige och Norge är att ett organisationer i Norge inte får Neka E-faktura om man finns i centrala registret. I Sverige skickas en förfrågan till organisationen när man lägger till den i sitt kundregister och det är först om dom godkänner det som man kan skicka E-faktura till dom

Referenskod

 

Kräver version 2016.3603

Installation

Se Fakturadistribution