Child pages
  • Begreppslista

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z

Anchor
A
A

A

Section
Column
width30%

Abonnemang

Column
width70%

En produkttyp. Ett abonnemang är ett köp av en abonnemangsprodukt av en kund. Abonnemanget gäller för en viss tid och debiteras med ett visst intervall, beroende på abonnemangsprodukten. Abonnemanget ger kunden tillgång till rättigheter under den debiterade perioden. Det kan t.ex. vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista. Rättigheterna anges på abonnemangsprodukten. Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp abonnemanget.

...