Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ni bestämmer tillsammans med Friskvårdsportalen vilka produkter i ert BRP som ska vara tillgängliga.
 • Friskvårdsportalen behöver Anläggning + id (Kontaktregister > Anläggningar) samt produkt + produktnummer (Produkter > Produkter)
 • Vi måste veta vem som är er kontaktperson hos Friskvårdsportalen.
 • Ni kan bestämma till vilket pris och på vilka anläggningar de olika produkter ska vara tillgängliga.
 • I BRP måste finnas en organisation Benify/Wellnet/SOP
  • Från organisationen hämtas fakturaadress.
  • På denna organisation sätter ni även antal fakturadagar.

 

Kontering provision

 • Vi föreslår att man ser provision som en kostnad och inte en intäktsförlust. Följ nedan steg för att skapa relevanta konton
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 2641 Ingående moms 25%
 • Ekonomi - Inställningar - Momsgrupper. Skapa en ny momsgrupp med 25% moms, välj kontot ovan. Välj namn 25 ingående.
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 6050 Försäljningsprovision, välj momsgruppen ovan. Se till att kontot bara kan nyttjas som försäljningskonto på varor.

...