Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ni bestämmer tillsammans med Friskvårdsportalen vilka produkter i ert BRP som ska vara tillgängliga.
 • Friskvårdsportalen behöver Anläggning + id (Kontaktregister > Anläggningar) samt produkt + produktnummer (Produkter > Produkter)
 • Vi måste veta vem som är er kontaktperson hos Friskvårdsportalen.
 • Ni kan bestämma till vilket pris och på vilka anläggningar de olika produkter ska vara tillgängliga.
 • I BRP måste finnas en organisation Benify/Wellnet/SOP
  • Från organisationen hämtas fakturaadress.
  • På denna organisation sätter ni även antal fakturadagar.

Provision

 • Skapa en produkt (vara) i BRP.
 • Kalla den tex Provision friskvårdsportalen. 
 • Se till att den finns tillgänglig på alla anläggningar som ni säljer via friskvårdsportalen på och att den konteras så som ni vill. Behöver ni hjälp med konteringsförslag, kontakta BRP.
 • Ge namn och produktnummer till friskvårdsportalen, precis som för övriga produkter. Nämn att det ska användas som provision. 

...

TitleInstallation

Om dom vill ha hjälp med konteringen av produkten, gör följande:

...

 

Kontering provision

 • Vi föreslår att man ser provision som en kostnad och inte en intäktsförlust. Följ nedan steg för att skapa relevanta konton
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 2641 Ingående moms 25%
 • Ekonomi - Inställningar - Momsgrupper. Skapa en ny momsgrupp med 25% moms, välj kontot ovan. Välj namn 25 ingående

...

 • .
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 6050 Försäljningsprovision, välj momsgruppen ovan. Se till att kontot bara kan nyttjas som försäljningskonto på varor.

Provisionsprodukten

 • Produkter - Produkter. Skapa en produkt av typen vara.
 • Kalla den tex Provision friskvårdsportalen.
 • Gå till fliken anläggningar, Se till att den finns tillgänglig på alla anläggningar som ni säljer via friskvårdsportalen på.
 • Välj försäljningskonto, t.ex 6050

...

 • .
 • Ge namn och produktnummer till friskvårdsportalen, precis som för övriga produkter. Nämn att det ska användas som provision.

 

Info

OBS! När den automatiska beställningen skapas får produkten det pris ni avtalat med Benify/Wellnet/Actiway/S&P. Vill ni ändra priset måste ni kontakta Flexpay/Wellnet/Actiway/S&P.

...