Inställningar - Inställningar
useDimension1=Ja
useDimension2=Ja


Beskrivning funktion

Förutsättningar

Begränsningar

Konfiguration

Medlemskap / Medlem

Definitionen Medlemskap och medlem används flitigt i BI. Vi rekommenderar starkt att man definerar medlem som följande:

 1. Produkter - Produkter
 2. Markera produkt och klicka på "Visa"
 3. Abonnemangsfliken - Kryssa i "Ger medlemskap"
 4. Observera att detta även måste göras på "Borttagna" produkter om dom används, t.ex Autogiroabonnemang ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund

--Tar bort "Ger medlemskap" på alla produkter och sätter det på rätt abonnemangsprodukter
update product set membership=0 where 1;
update product set membership=1 where producttype_id=7 and ((renew=1) or (subscriptionlength>=12 and subscriptionlengthunit=1) or (debitinterval>=12 and debitintervalunit=1));

Uppsägningsorsaker för abonnemang

För att i BI kunna se hur många uppsägningar som är påverkningsbara behöver man ställa in uppsägningsorsaker

 1. Produkter - Inställningar - Uppsägningsorsaker
 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa". Välj ett namn på uppsägningsorsaken, t.ex "Långtidssjuk" eller "Flyttat"
  1. Välj papper/penna-ikonen till höger för att lägga in översättningar på orsaken till andra språk. 
  2. Klicka då på "Ny", välj språk och vad du vill att uppsägningsorsaken ska heta på det språket. OK, Stäng.
 3. Välj om uppsägningsorsaken ska "Visas på internet", ska bara användas om ni nyttjar uppsägning av löpande abonnemang från "Mina sidor": Säga upp abonnemang
 4. Välj om uppsägningsorsaken är "Påverkningsbar". Detta ska man då sätta på uppsägningsorsaker som ni kan förhindra. Exempelvis går det kanske inte påverka om någon flyttar. Däremot går det kanske påverka om kunden tycker att gymmet har för få maskiner.

Konton

För att BI ska veta vilka konton ni anser är intäktskonton behöver man ställa in det på sina konton. 

 1. Ekonomi - Inställningar - Konton
 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa"
 3. Markera kryssrutan "Intäktskonto", OK.

Dimensioner

Konfigurera dimensioner enligt BRP-standard

 1. BRP lägger in dimensionerna åt er, ni kan då konfigurera era produkter med de nya dimensionerna

  X=DimensionsNr. 1 är den den som är längst upp på Ekonomi - Inställningar - Dimensioner och 2 är den som är längst ned.

  --Lägga in dimensioner enligt vår standard
  select @dimensionsnr :='X';
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'10','Träning','1');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'11','Kontantbetalda årsabonnemang','2');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'12','Autogirobetalda årsabonnemang','3');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'13','Abonnemang halvår','4');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'14','Abonnemang 3 månader','5');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'15','Övriga korta abonnemang','6');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'16','Klippkort träning','7');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'17','Övrig träning / entré','8');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'18','Medlemskap / inskrivning','9');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'20','Träningstjänster','10');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'21','PT Timmar','11');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'22','PT Grupp','12');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'23','Instruktioner / Övriga','13');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'30','Behandlingar','14');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'31','Massage','15');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'35','Fysioterapi','16');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'36','Naprapat','17');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'37','Kiropraktor','18');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'40','Kosttillskott/Kiosk','19');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'41','Kosttillskott Proteiner','20');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'42','Proteindricker','21');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'43','Övriga kosttillskott','22');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'44','Mat','23');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'45','Dryck','24');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'46','Kaffe','25');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'47','Övrigt','26');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'50','Butiksvaror','27');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'51','Skor','28');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'52','Kläder','29');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'53','Övrigt','30');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'60','Utbildningar/Kurser','31');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'61','Kortkurser','32');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'62','Viktminskning','33');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'63','Tester','34');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'64','Övriga utbildningar','35');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'70','Övrigt','36');
  
  
  --Norge
  select @dimensionsnr :='X';
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'10','Trening','1');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'11','Kontantbetalte årsabonnement','2');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'12','Løpende årsabonnement','3');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'13','Abonnement halvår','4');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'14','Abonnement 3 måneder','5');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'15','Øvrige korttidsabonnement','6');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'16','Klippekort trening','7');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'17','Øvrig trening/Drop inn','8');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'18','Medlemskap - admgebyr/innmelding','9');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'20','Treningstjenester','10');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'21','PT Timer','11');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'22','PT Gruppe','12');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'23','Instruksjoner øvrige','13');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'30','Behandlinger','14');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'31','Massasje','15');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'35','Fysioterapi','16');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'36','Naprapat','17');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'37','Kiropraktor','18');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'40','Kosttilskudd/Kiosk','19');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'41','Kosttilskudd Proteiner','20');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'42','Proteindrikke','21');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'43','Øvrig kosttilskudd','22');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'44','Mat','23');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'45','Drikke','24');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'46','Kaffe','25');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'47','Øvrig kiosk','26');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'50','Shop/Butikk','27');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'51','Sko','28');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'52','Klær','29');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'53','Shop Øvrig','30');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'60','Kurs/Utdanning','31');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'61','Kurs','32');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'62','Vektreduksjon','33');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'63','Tester','34');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'64','Øvrig utdanning','35');
  insert into dimensionobject (dimension,number,name,dimensioncategory) values (@dimensionsnr,'70','Øvrig','36');

Konfigurera dimensioner enligt befintliga dimensioner

 1. Ekonomi - Inställningar - Dimensioner
 2. Markera den dimension du vill ändra på och klicka på "Visa"
 3. Markera ett dimensionsobjekt och klicka på papper/penna-ikonen
 4. Välj en "Avdelning" som ditt dimensionsobjekt ska gå mot i BI.
 5. Gör samma sak på övriga dimensionsobjekt
 6. Ni ska inte sätta "Avdelning" på dimensionsobjekt som påvisar var försäljningen är gjord, t.ex "10 Joels Hälsohus Linköping" utan enbart på dimensionsobjekt som påvisar vad försäljningen är, t.ex "11 Kontantbetalda årsabonnemang".

Produkter

För att rätt produkt ska nyttja rätt avdelning krävs att man konfigurerar detta

 1. Produkter - Produkter.
 2. Markera produkt och klicka på "Visa"
 3. Sätt rätt dimensionsobjekt på produkten.
 4. Observera att detta även måste göras på "Borttagna" produkter om dom används, t.ex Autogiroabonnemang ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund eller Klippkortsprodukt ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund.

De produkter som kommer fram är de produkter som saknar dimension på sig. Det är OK att den saknar dimension om kontot har en fast dimension på sig. Se nedan.

--Kolla vilka produkter som saknar dimensioner
select number,name from product where object1 is null and object2 is null and notDebitable=0;

Konton

Det går att hårdställa en dimension till ett specifikt konto istället för produkt.

 1. Ekonomi - Inställningar - Konton

 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa"

 3. Markera kryssrutan "Intäktskonto"

 4. Välj "Fast värde dimension 1" eller "Fast värde dimension 2" beroende på vilken dimension ni har kopplat era "avdelningar" till

X=DimensionsNr. 1 är den den som är längst upp på Ekonomi - Inställningar - Dimensioner och 2 är den som är längst ned.

--För att sätta enligt dimensioner på produkter
--Sätta dimension på bokningar
update orderitem oi join product p on p.id=oi.product set oi.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
--Sätta dimension på köp
update registeritem ri join orderitem oi on oi.id=ri.orderitem set ri.objectX=oi.objectX where ri.orderitem is not null;
update registeritem ri join product p on p.id=ri.product set ri.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
update registeritem ri join valuecard v on ri.valuecard=v.id join product p on p.id=v.product set ri.objectX=p.objectX where ri.class='registerpaymentitem' and p.objectX is not null and ri.valuecard is not null;
--Sätta dimension på abonnemang
update subscription s join product p on p.id=s.product set s.objectX=p.objectX where p.objectX is not null;
--Sätta dimension på periodiseringsköp
update registeritem child join registeritem_periodiseringitems ripi on ripi.periodiseringItemId = child.id join registeritem as parent on parent.id = ripi.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;
update registeritem child join registeritemsubitems risu on risu.subid = child.id join registeritem as parent on parent.id = risu.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;


--För att sätta enligt dimensioner på konton
--Sätta dimension på bokningar
update orderitem oi join product p on p.id=oi.product join account a on a.id=p.account set oi.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
--Sätta dimension på köp
update registeritem ri join orderitem oi on oi.id=ri.orderitem set ri.objectX=oi.objectX where ri.orderitem is not null;
update registeritem ri join product p on p.id=ri.product join account a on a.id=p.account set ri.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
update registeritem ri join valuecard v on ri.valuecard=v.id join product p on p.id=v.product join account a on a.id=p.account set ri.objectX=a.fixobjectX where ri.class='registerpaymentitem' and a.fixobjectX is not null and ri.valuecard is not null;
--Sätta dimension på abonnemang
update subscription s join product p on p.id=s.product join account a on a.id=p.account set s.objectX=a.fixobjectX where a.fixobjectX is not null;
--Sätta dimension på periodiseringsköp
update registeritem child join registeritem_periodiseringitems ripi on ripi.periodiseringItemId = child.id join registeritem as parent on parent.id = ripi.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;
update registeritem child join registeritemsubitems risu on risu.subid = child.id join registeritem as parent on parent.id = risu.parentId set child.objectX = parent.objectX where 1;