Här har vi sammanställ de vanligaste frågorna vi får om kundwebben. Hittar du inte ditt svar här hör av sig till vår support så hjälper vi dig.

Generella frågor

Vad kostar det?

Hur ser kundwebben ut?

Vad krävs av oss?

Stöder bokningen mobila enheter?

Kan vi själva anpassa färger och layout?

Kan vi använda iframe för att inkludera den i vår hemsida?

Kan vi ha kvar den nuvarande webbokningen?

Vi har gjort en egen integration via API, påverkar detta oss?

Vi vill använda oss av spårningstjänst (t.ex. Google Analytics). Går det?

Frågor om gruppträning

Kan vi ha bilder och beskrivning av passen?

 

Om man vill ha en länk i beskrivningen som leder helt bort från sidan. (Klicka här så kommer till en helt annan sida) så måste den se ut så här:

<a ng-click="$event.stopPropagation();" href="https://google.com" target="_self">Klicka här för att gå dit</a>
 

Frågor om abonnemangsförsäljning

Kan vi sälja alla typer av abonnemang?

Kan vi inkludera en startavgift?

Kan vi använda elektronisk underskrift i kundwebben?

Vi använder idag Samport för våra betalningar, kan vi fortsätta med det?

Vad händer om kunden redan har ett abonnemang?