Vid försäljning av värdekort utan koppling till person men till ett kortnummer, finns det möjlighet att föra över värdet från befintligt värdekort till det nya. 

Efter läsningen av kortnumret i kassan får man en fråga om man vill föra över värdet om följande är uppfyllt:

Svarar man ja på frågan om överföring av värdet flyttas kvarvarande värde från det existerande värdekortet till det nya. Svarar man nej kopplas kortnumret till det nya värdekortet utan att någon överföring av värde sker. 

Om någon av punkterna ovan inte är uppfylld kommer det nya värdekortet kopplas till kortnumret och det existerande värdekortet tappar sin koppling till kortnumret.

 

Från version 2016.0706