Beskrivning

Abonnemangsförsäljning kan användas av både befintliga och nya kunder.

Vid abonnemangsförsäljning kan följande funktioner och tjänster behöva konfigureras:

Medlemskap

Ett abonnemang kan kräva medlemskap i företaget/föreningen för att få nyttjas. Vid köp av ett sådant abonnemang kommer medlemsabonnemang automatiskt läggas till i beställningen. Läs mer om medlemskap här.

Begränsningar

Direktlänk till abonnemangsförsäljning

Med en direktlänk kan abonnemangsförsäljningen visas för ett förvalt abonnemang och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med försäljning av ett visst abonnemang.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate 

 

URL<host name>/#/reflink/signsubscription
Parametrar

webCategory (obligatorisk)
Id på webbkategori med abonnemang som ska kunna väljas.
Exempel: ?webCategory=1

businessUnit (obligatorisk)
Id på anläggning som abonnemanget ska köpas från.
Exempel: &businessUnit=14

customerType
Id på kundtyp som ska vara förvald.
Exempel: &customerType=2

subscription
Id på abonnemang som ska väljas. Om parametern anges kommer sidan "Personuppgifter" att visas, annars visas sidan "Välj abonnemang".
Exempel: &subscription=47

Exempel

<host name>/#/reflink/signsubscription?webCategory=1&businessUnit=14

<host name>/#/reflink/signsubscription?webCategory=1&businessUnit=14&customerType=2&subscription=47

 

 

API v3 - Uppdatera beställning

(Notering till API-dokumentation) Om man sätter en kund, som är medlem, på en anonym beställning så kommer inte obligatoriska tilläggsprodukter att läggas till korrekt. De obligatoriska tilläggsprodukterna kommer att "beräknas" som att det var för en ny kund.