Beskrivning

På sidan Gruppaktiviteter visas en lista med kommande gruppaktiviteter för en vald webbkategori. Vilka gruppaktiviteter som visas i listan kan filtreras på olika sätt. Alla som går till sidan kan se vilka gruppaktiviteter som finns där men för att boka in sig på en gruppaktivitet så behöver användaren logga in.

En inloggad användare kan boka, avboka eller ställa sig i väntelista för en gruppaktivitet. Om användaren inte är inloggad när den klickar på Boka/Avboka/Väntelista så visas en inloggningsruta där användaren kan logga in. Om bokningsvillkor krävs kommer dessa att visas innan bokningen genomförs.

Filtrera visning av gruppaktiviteter

Det finns fyra olika sätt att filtrera vilka gruppaktiviteter som ska visas:

Enbart en webbkategori kan väljas åt gången medans inga/en/flera anläggningar och produkter kan väljas var för sig.

Direktlänk till gruppaktivitetssidan

Med en direktlänk kan gruppaktivitetssidan visas för en förvald webbkategori och förvalda anläggningar och produkter tex om ni vill länka direkt till en vis webbkategori eller anläggning från er hemsida.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate där 'kunden' byts ut till namnet på kundens web.

 

 


URLhttps://kunden.brponline.se/#/reflink/groupactivities
Parametrar

webCategory (obligatorisk)
Id på webbkategori som gruppaktiviteterna ska visas för.
Exempel: ?webCategory=1

businessUnitFilter
Id på anläggning som ska väljas i Anläggningsväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &businessUnitFilter=1&businessUnitFilter=14

productFilter
Id på produkt som ska väljas i Produktväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &productFilter=2&productFilter=4

productLabelFilter
Id på produktetikett som ska väljas i Produktväljaren. Parametern kan anges flera gånger.
Exempel: &productLabelFilter=3&productLabelFilter=5

Exempelhttps://kunden.brponline.se/#/reflink/groupactivities?webCategory=1&businessUnitFilter=3&productFilter=17&productFilter=18&productLabelFilter=12