Beskrivning av funktionen

Denna funktion innebär att filutbyte med BGC sker automatiskt för Autogiro och/eller Bankgiro Inbetalningar("OCR").

Tjänsten är per BGC-kundnummer!
Bolag får inte dela kundnummer!

 

Observera att funktionen är ett hjälpmedel för att underlätta sändning och mottagande av filer. Det är anläggningens ansvar att följa upp att alla filer hanteras korrekt genom "Autogiro online".

Kostnader

BRP debiterar för tiden det tar att konfigurera tjänsten, vanligtvis 1-2h. Utöver det inga löpande extra kostnader för funktionen.
Bankens kostnader får ni kolla med just er respektive bank. Normalt sett är det en kostnad per fil. BRP uppskattar följande volymer i filer (inkluderar både fram och tillbaka):

 

Ny kund

 1. Sätt konstanten showOcr=true på de fakturamallar kunden använder om dom ska använda Bankgiro Inbetalningar
 2. Fyll i avtalsinformationen med kunden, länkar finns nedan
 3. Skicka det till banken, förslagsvis med e-post
 4. Skicka e-post till ovrig.kommunikation@bankgirot.se och säg att kunden ska skicka via oss. Dom vill ha orgnr, tjänst, kundnr och bankgironr. Denna avdelning kan inte och kommer inte göra förändringar på avtal eller någonting utan sköter bara tekniska prylar.
 5. När ändringarna sker / avtalet skapas så ska sigillnyckel skickas till kunden i ett större kuvert. I kuvertet återfinns en plastficka. I plastfickan återfinns ett tunt papper med sigillnyckel på. Detta vill vi ha en läsbar bild på.
 6. Autogiro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tT-UFmt-l3AuhhTa8B30qLvcsLjyPzVPSHX-YedG7kI/edit#gid=0
 7. Bankgiro Inbetalningar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/136kXYZKHUb-yd7NoHR2woo1hk8W0fK9nSgKU7sbucDs/edit#gid=0

Befintlig kund

 1. Sätt konstanten showOcr=true på de fakturamallar kunden använder om dom ska använda Bankgiro Inbetalningar
 2. Fyll i avtalsinformationen med kunden, länkar finns nedan
  1. Kontrollera vilka tjänster dom nyttjar idag (Ekonomi - Fakturering - Inbetalningsjournaler, kolla om det finns typ Bankgiro och/eller Autogiro)
  2. Om dom inte har Bankgiro idag ska det inte beställas om inte kunden önskar det och förstår vad det är
  3. Kontrollera företagsuppgifter (Inställningar - Bolag)
 3. Skicka det till banken, förslagsvis med e-post
 4. Skicka e-post till ovrig.kommunikation@bankgirot.se och säg att kunden ska skicka via oss. Dom vill ha orgnr, tjänst, kundnr och bankgironr. Denna avdelning kan inte och kommer inte göra förändringar på avtal eller någonting utan sköter bara tekniska prylar.
 5. När ändringarna sker / avtalet skapas så ska sigillnyckel skickas till kunden i ett större kuvert. I kuvertet återfinns en plastficka. I plastfickan återfinns ett tunt papper med sigillnyckel på. Detta vill vi ha en läsbar bild på.
 6. Autogiro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tT-UFmt-l3AuhhTa8B30qLvcsLjyPzVPSHX-YedG7kI/edit#gid=0
 7. Bankgiro Inbetalningar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/136kXYZKHUb-yd7NoHR2woo1hk8W0fK9nSgKU7sbucDs/edit#gid=0