Safepay är ett slutet kontanthanteringssystem där kassören själv inte har någon tillgång till kontanterna. När man matar in pengar i enheten visas det i BRP och enheten ger själv tillbaka växel. http://www.gunnebo.se.